Gezondheidszorg

Naviva

Naviva is in 2007 ontstaan uit de bestaande kraamzorgafdelingen van Carinova, Vérian, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Kraamzorg Twente.

 Daarmee is Naviva kraamzorg de grootste kraamzorgorganisatie in de regio en één van de grootste in Nederland. 

Naviva kraamzorg hanteert een vraaggerichte zorgvisie.

Dat betekent dat de kraamverzorgende inspeelt op de specifieke behoeften van jullie als kraamgezin met respect voor de persoonlijke levenssfeer.

Kraamzorg omvat assistentie bij een bevalling thuis, zorg aan kraamvrouw en kind, overige gezinsleden en huishoudelijk getinte taken.

Daarbij hoort ook het scheppen van een daarbij passende kraamsfeer, zodat je als kraamvrouw herstelt, tot rust komt en kunt wennen aan de nieuwe situatie.

Vensters: 

Contactgegevens

Dag en nacht telefonisch bereikbaar
Losser
Telefoon: 
088-7777666