Gezondheidszorg

Reumapatiëntenvereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser

Doelstelling: Werkzaam zijn in het belang van de reumapatiënt in de ruimste zin door

De vereniging is opgericht in 1977 en telt thans meer dan 200 leden. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de overkoepelende landelijke Reuma Patiënten Bond.

Doelstelling Werkzaam zijn in het belang van de reumapatiënt in de ruimste zin door: - reumapatiënten te activeren; - regelmatig bijeenkomsten te houden waar deskundigen worden uitgenodigd om over medische en andere onderwerpen voorlichting te geven en waardoor het onderlinge contact wordt bevorderd; - therapeutische oefengroepen te organiseren; - zelfwerkzaamheid en mondigheid van de patiënt te stimuleren; - samen te werken met andere organisaties en instellingen wanneer dit voor de vereniging en de leden nuttig is. Activiteiten: - Contactavonden voor leden of mensen die lid willen worden: informatie, ontmoeting, ontspanning en gezellige activiteiten - Vier maal uitgeven van een verenigingsblad met gegevens over de activiteiten van de Reumapatiënten Vereniging Oldenzaal e.o. - Hydrotherapie-groepen: oefeningen doen onder begeleiding van een fysiotherapeutin een zwembad met extra verwarm water (32°C) - Bechterew-oefengroep: groepsoefentherapie voor Bechterewpatiënten onder begeleiding van een fysiotherapeut - Huisbezoek/ziekenbezoek aan leden die langdurig ziek zijn, in een ziekenhuis zijn opgenomen, of die een jubileum van een aantal jaren lidmaatschap hebben te vieren. Lid of donateur worden Alle mensen met een reumatische aandoening kunnen lid worden. Iedereen kan donateur worden.

Vensters: 

Contactgegevens

Contactpersoon

Telefoon contact: 
(074) 250 01 55