Gezondheidszorg

Samen aan de slag: integrale inkoop Jeugd en Wmo

We roepen zorgaanbieders op om mee te denken

We roepen zorgaanbieders op om mee te denken met de uitwerking van de ondersteuningsbehoeften ten behoeve van de integrale inkoop jeugd en Wmo.

De 14 samenwerkende Twentse gemeenten willen meer resultaatgericht gaan werken.

Er moet een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod ontstaan, zonder onderscheid tussen de Wmo en de Jeugdwet.

Het inkooptraject is formeel uitgezet via Negometrix, een online platform voor aanbestedingsopdrachten.

Bent u zorgaanbieder die een actieve bijdrage wil leveren?

Dan hopen wij dat u zich aanmeldt via Negometrix.

Belangrijk te weten is dat we aan de slag willen met een kleine, zorgvuldig geselecteerde groep aanbieders.

Dit om een effectieve en slagvaardige werkwijze mogelijk te maken.

We streven dan logischerwijs naar een goede afspiegeling van het zorgaanbod.

Kijk voor informatie over proces en deelname op Negometrix.

U kunt uw eventuele deelname tot uiterlijk 24 januari 2017 voor 09.00 uur, kenbaar maken via dit platform. Meer informatie vindt u ook op www.samen14.nl.

Vensters: 

Contactgegevens