Gezondheidszorg

Een samenleving voor iedereen

Het versterken van eigen kracht en zeggenschap van patiënten en consumenten in Overijssel

Een samenleving voor iedereen

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.’ Het VN-verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar iedereen dezelfde rechten heeft noemen we een inclusieve samenleving.

Inventarisatie VN-verdrag Overijsselse gemeenten

Mensen met een beperking moeten gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Daarom inventariseren MEE, Arcon en Zorgbelang in Overijsselse gemeenten op welke manier gemeenten bezig zijn met de uitvoering van het VN-verdrag. Binnenkort ontvangen gemeenten informatie en worden gevraagd mee te doen aan deze inventarisatie. Op 11 december wordt er over dit onderwerp een informatiebijeenkomst gehouden, ’s middags voor wethouders, beleidsadviseurs, gemeenteraadsleden en ’s avonds voor leden van adviesraden sociaal domein en patiëntenverenigingen en cliëntenraden. De uitnodiging volgt nog. Wilt u iets delen over uw gemeente? Wat gaat er goed en wat kan beter? Neem dan contact op met Gerry Vrielink via g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl

Inclusief beleid vraagt om een integrale aanpak

Inclusief beleid raakt niet alleen de beleidsterreinen binnen het sociale domein, maar alle beleidsterreinen. Denk aan ruimtelijke ordening, economie en cultuur. Inclusief beleid vraagt om nauwe samenwerking binnen de gemeente tussen beslissers, beleidsmakers en uitvoerders zodat voorbeelden zoals op de foto hiernaast (een lantaarnpaal op een blindegeleidelijn) niet meer voor kunnen komen. Daarnaast is het heel belangrijk om ervaringsdeskundigen te raadplegen. Wilt u meer weten over het raadplegen van ervaringsdeskundigen? Neem dan contact op met Gerry Vrielink via g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl.

Aanbevelingen VN Verdrag door mensen met een psychische beperking

Bij iemand met een beperking denkt men vaak aan iemand met een lichamelijke beperking. Maar er zijn ook veel beperkingen die minder zichtbaar zijn, zoals bij mensen met een psychische beperking. Volgens het VN verdrag moet de samenleving met alle mensen met een beperking rekening houden. Het geldt dus niet alleen voor toegankelijkheid of voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals vaak wordt gedacht. Volgens het VN-verdrag leidt niet alleen de beperking zelf ertoe dat iemand niet aan de samenleving kan deelnemen. Ook hoe de omgeving is ingericht is hierop van invloed. Daarom hebben GGZ ervaringsdeskundigen, GGZ vertegenwoordigers in adviesraden, cliëntenraden en belangenorganisaties in september 2017 onder leiding van Zorgbelang Overijssel aandachtspunten opgesteld. Zorgbelang Overijssel heeft deze aandachtspunten en meer informatie over het VN verdrag samengebundeld in deze brochure.

Toegankelijk vervoer voor mensen met een psychische beperking

Goede vervoersmogelijkheden is voor iedereen belangrijk. Mensen met een psychische beperking ervaren soms problemen rondom vervoer. Om na te gaan waar het goed gaat of wat er verbeterd kan worden voor mensen met een psychische beperking heeft Zorgbelang Overijssel een korte vragenlijst met tien vragen opgesteld. Heeft u een psychische beperking? Vul dan nu deze vragenlijst in om het vervoer voor mensen met een psychische beperking te verbeteren. U kunt tot uiterlijk 18 november 2017 meedoen!

Toepassen van het VN Verdrag in uw gemeente?

Hoe kunnen gemeenten, adviesraden en belangenorganisaties het VN-verdrag in hun gemeenten toepassen?

Hieronder vindt u enkele tips om het VN-verdrag in de praktijk te brengen:

-Ga met elkaar in gesprek over het VN-verdrag

-Breng obstakels in kaart Organiseer maatschappelijk draagvlak

-Bouw aan politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak

-Sluit aan bij lokale gebeurtenissen

-Wees constructief en draag oplossingen aan

Meer tips en adviezen vindt u in het kennisdossier. (Kennisdossier 'Word' versie) (Kennisdossier 'PDF' versie).

Wilt u ondersteuning rondom de uitvoering van het VN Verdrag in uw gemeente? Neem dan contact op met Gerry Vrielink via g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl

Gezocht ervaringen met mijn Kwaliteit van leven

Toegankelijkheid heeft alles te maken met de kwaliteit van leven. Wanneer zaken goed toegankelijk zijn kan dit de kwaliteit van leven verbeteren. Zorgbelang Overijssel vindt het belangrijk dat de zorg om mensen blijft draaien. Daarom vragen we mensen hun situatie in beeld te brengen met Mijnkwaliteitvanleven.nl. Met deze online vragenlijst kunt u zich goed voorbereiden op een gesprek over zorg en ondersteuning die bij u past. Tegelijkertijd draagt u bij aan onderzoek om de zorg te verbeteren. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een persoonlijk overzicht met daarin uw eigen uitkomsten (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunt u goed voorbereid in gesprek met familieleden, zorgverleners of iemand van de gemeente. In Overijssel hebben inmiddels meer dan 3400 mensen meegedaan. We zijn op zoek naar deelnemers die hun ervaringen met het instrument Mijnkwaliteitvanleven.nl willen delen. Wilt u uw verhaal vertellen? Wij sturen u een aantal vragen toe bijvoorbeeld hoe u het vond om de vragenlijst in te vullen. De Patiëntenfederatie maakt er dan een verhaal van, wat uiteraard ter goedkeuring nog bij u terugkomt. Het is ook mogelijk dat, indien u dit leuk vindt, een fotograaf mooie foto’s komt maken die bij uw verhaal geplaatst worden. De ervaringen worden op de website, social media (indien akkoord) en in verschillende publicaties/presentaties van Mijnkwaliteitvanleven.nl geplaatst.

Wilt u hieraan bijdragen? Stuur dan een email naar

a.lensen@zorgbelang-overijssel.nl

Heeft u nog niet meegedaan aan Mijn Kwaliteit van Leven maar wilt u dit wel graag? U kunt zich hier aanmelden.

De vragenlijst ontvangt u per email.

Vensters: 

Contactgegevens