Gezondheidszorg

Spoed - huisarts

Gemeente Losser

Indien om medische redenen wordt overwogen 112 te bellen, is het verstandig ook direct de huisarts te waarschuwen. Deze is meestal veel eerder aanwezig dan de ambulance, waardoor de hulpverlening ook sneller kan beginnen.

De praktijklijn wordt veel gebruikt en kan bezet zijn.

Bij levensbedreigende zaken kunt u daarom op een 3 toetsen,

U wordt dan doorverbonden met het alarmnummer of bellen naar het alarmnummer van de Losserse huisartsen, telefoonnummer: 053- 5383552

Dit nummer is op werkdagen te bereiken tussen 8.00 en 17.00 uur.

Een oneigenlijk telefoontje op dit nummer wordt direct afgebroken, daar het nummer zo min mogelijk bezet dient te zijn.

(Het is niet altijd verstandig met een spoedgeval direct naar de praktijk te komen.

Er zit namelijk niet voortdurend iemand in de praktijk. Informeer daarom tevoren altijd even telefonisch. ) Contactgegevens Spoed Telefoon: 053- 5383552

Vensters: 

Contactgegevens