Gezondheidszorg

Tactus

Tactus Verslavingszorg beoogt de risico's,als gevolg van middelengebruik en verslavingsgedrag zoveel mogelijk te beperken.

Tactus beoogt de risico's voor de gezondheid en veiligheid van haar doelgroepen en de samenleving als gevolg van middelengebruik en verslavingsgedrag zoveel mogelijk te beperken.

Tactus zet zich in om op klantvriendelijke, respectvolle en zorgvuldige wijze voorlichting en advies te geven en/of passende zorg te bieden aan mensen met verslavingsproblemen, hun naasten en de samenleving. Hierbij staat de (al dan niet uitgesproken) vraag van haar cliënten en patiënten centraal.

Vensters: 

Contactgegevens

Raiffeisenstraat 75
7514 AM Enschede
Enschede
Telefoon: 
088 382 28 87