Gezondheidszorg

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning geeft de mogelijkheid voorzieningen in te zetten om diverse problemen weg te nemen.

Met ingang van 1 januari 2018 is er in de gemeente Losser één loket waar u als inwoner terecht kunt met uw vragen en verzoeken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg: de afdeling WIJZ van de gemeente Losser.

Heeft u vragen over uitkeringen of over extra bijstand voor speciale uitgaven, financiën of schulden? Heeft u hulpmiddelen nodig vanwege een lichamelijke beperking? Of heeft u huishoudelijke ondersteuning nodig of dagopvang voor uzelf of uw partner? Heeft u vragen op het gebied van jeugd en gezin, over opvoeden? Of loopt het niet goed met uw kind op school? Maakt u zich zorgen over iemand die vereenzaamd? Of ziet u kinderen die lijden onder een scheiding? Neem dan contact op met de afdeling WIJZ van de gemeente Losser.

Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 537 7400 of per mail naar wijz@losser.nl. En per 1 februari door een persoonlijk gesprek in het nieuwe gemeentehuis .

Daarnaast zijn de medewerkers bereikbaar via huisartsen en scholen. En zijn ze aanwezig in het Trefhuus in Overdinkel op dinsdag van 12.00 uur tot 13.30 uur en Erve Boerigter in de Lutte op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Vensters: 

Contactgegevens