Nieuws & Agenda

Hallo Losser en het venster gezondheidszorg

Op Hallo Losser vind je het venster gezondheidszorg. Stineke Niehenker is ambassadeur voor dit venster. Alle wetenswaardigheden betreffende de gezondheidszorg kun je vinden op dit venster, zoals aanvraag voor zorg, spreekuren medische instellingen, therapieën, vervoer et cetera et cetera. 

Stineke zorgt telkens voor verversing zodat het venster altijd actueel is. Nu worden de Sociaal Teams uitgelicht, zodat de inwoners van de gemeente Losser beter op de hoogte zijn van wat zij allemaal doen en waarvoor men er terecht kan.

Vragen staat vrij en kost niets

De drie Sociaal Teams in de gemeente Losser, Losser en Glane, Overdinkel, De Lutte en Beuningen, geven ondersteuning aan de inwoners. Via hun website zijn alle betrokken zorgprofessionals goed bereikbaar, is er een helder overzicht van spreekuren op de diverse locaties en is er veel informatie over activiteiten en projecten. Medewerkers van de Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Wijkkracht en Stichting Fundament vormen samen de verschillende teams. www.sociaalteamslosser.nl

Sociale Teams Gemeente Losser

De Sociaal Teams staan dicht bij de mensen en houden spreekuren in centrale plekken in de dorpen. Iedereen kan in het Sociaal Team van zijn dorp terecht met vragen over bijvoorbeeld: opvoeden, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken, sport en vrije tijd, vrienden en relaties. En niet alleen voor je zelf, maar ook met zorgen over anderen of de woonomgeving.

Niets is te gek en het is laagdrempelig. Naast aandacht voor persoonlijke problemen is men ook ondersteunend aan initiatieven. Ze zien zich zelf als een laagdrempelige vraagbaak waarbij ze vragen en signalen ook om kunnen zetten in acties. De Sociaal Teams ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Welk initiatief dan ook. Elk team heeft zo haar eigen deskundigheid. Ze bieden een luisterend oor en geven informatie en ondersteuning. Indien gewenst kan men ook anoniem vragen stellen. Tevens is men bereid om huisbezoeken af te leggen. Uit preventieve overweging is het goed dat een probleem, hoe klein dat soms ook lijkt, vroegtijdig aangekaart wordt. Het is zinvol om een probleem(pje) in de kiem te smoren. Voorkomen is beter dan genezen.

Drie pijlers

  1. Informatie, advies of ondersteuning bij bijvoorbeeld relatieproblemen, opvoedingsvragen,  inkomen en rondkomen.
  2. Zorgen over een ander; je ouders, vrienden, familie of iemand uit de omgeving.
  3. Vragen, zorgen of een goed idee over de leefbaarheid in de buurt.

Zo zijn er inmiddels een aantal waardevolle initiatieven tot stand gekomen. Enkele voorbeelden zijn; “Welzijn op recept”, “Financieel – formulieren spreekuur” en “Koffietijd met…”. Dit zijn projecten die zijn ontwikkelt op basis van signalen van inwoners en in veel gevallen ook met medewerking van inwoners die allerlei (vrijwilligers)taken op zich nemen. Op de website vindt u meer informatie over deze en andere projecten en activiteiten. De meewerkende organisaties zijn: Carintreggeland, Zorggroep St. Maarten, Wijkkracht Stichting Fundament.

Ruchtbaarheid

Mieke Bouwhuis, sociaal werker bij de Stichting Fundament, en Stineke Niehenker, verpleegkundige Maartje en ambassadeur gezondheidszorg bij Hallo Losser, weten als geen ander hoe belangrijk het is om de bekendheid van het Sociaal team te vergroten. Uiteindelijk heeft de gemeente Losser niet voor niets dit team gestalte gegeven. “En denk nou niet dat het alleen kommer en kwel is in de gemeente Losser.

In tegendeel. Naast de noodzakelijke oplossing van gezondheidsproblemen en/of sociale problemen, verheugen we ons op vragen over de leefbaarheid in de gemeente. Wij zoeken bijvoorbeeld uit of een burgerinitiatief om een braakliggend terrein in een buurt om te toveren tot een parkje kans van slagen heeft. We onderzoeken dan ook of er mogelijkheden zijn voor subsidie. We helpen een jong meisje dat zich zorgen maakt over haar alleenwonende oma en bezoeken die oma om te zien of we een helpende hand kunnen bieden in welke vorm dan ook. We gaan praten met jeugdigen die zich soms wat luidruchtig gedragen in een bepaalde buurt.”: zegt Mieke Bouwhuis.


 

Op Hallo Losser vind je het venster gezondheidszorg. Stineke Niehenker is ambassadeur voor dit venster. Alle wetenswaardigheden betreffende de gezondheidszorg kun je vinden op dit venster, zoals aanvraag voor zorg, spreekuren medische instellingen, therapieën, vervoer et cetera et cetera. 

Stineke zorgt telkens voor verversing zodat het venster altijd actueel is. Nu worden de Sociaal Teams uitgelicht, zodat de inwoners van de gemeente Losser beter op de hoogte zijn van wat zij allemaal doen en waarvoor men er terecht kan.

Vragen staat vrij en kost niets

De drie Sociaal Teams in de gemeente Losser, Losser en Glane, Overdinkel, De Lutte en Beuningen, geven ondersteuning aan de inwoners. Via hun website zijn alle betrokken zorgprofessionals goed bereikbaar, is er een helder overzicht van spreekuren op de diverse locaties en is er veel informatie over activiteiten en projecten. Medewerkers van de Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Wijkkracht en Stichting Fundament vormen samen de verschillende teams. www.sociaalteamslosser.nl

Sociale Teams Gemeente Losser

De Sociaal Teams staan dicht bij de mensen en houden spreekuren in centrale plekken in de dorpen. Iedereen kan in het Sociaal Team van zijn dorp terecht met vragen over bijvoorbeeld: opvoeden, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken, sport en vrije tijd, vrienden en relaties. En niet alleen voor je zelf, maar ook met zorgen over anderen of de woonomgeving.

Niets is te gek en het is laagdrempelig. Naast aandacht voor persoonlijke problemen is men ook ondersteunend aan initiatieven. Ze zien zich zelf als een laagdrempelige vraagbaak waarbij ze vragen en signalen ook om kunnen zetten in acties. De Sociaal Teams ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Welk initiatief dan ook. Elk team heeft zo haar eigen deskundigheid. Ze bieden een luisterend oor en geven informatie en ondersteuning. Indien gewenst kan men ook anoniem vragen stellen. Tevens is men bereid om huisbezoeken af te leggen. Uit preventieve overweging is het goed dat een probleem, hoe klein dat soms ook lijkt, vroegtijdig aangekaart wordt. Het is zinvol om een probleem(pje) in de kiem te smoren. Voorkomen is beter dan genezen.

Drie pijlers

  1. Informatie, advies of ondersteuning bij bijvoorbeeld relatieproblemen, opvoedingsvragen,  inkomen en rondkomen.
  2. Zorgen over een ander; je ouders, vrienden, familie of iemand uit de omgeving.
  3. Vragen, zorgen of een goed idee over de leefbaarheid in de buurt.

Zo zijn er inmiddels een aantal waardevolle initiatieven tot stand gekomen. Enkele voorbeelden zijn; “Welzijn op recept”, “Financieel – formulieren spreekuur” en “Koffietijd met…”. Dit zijn projecten die zijn ontwikkelt op basis van signalen van inwoners en in veel gevallen ook met medewerking van inwoners die allerlei (vrijwilligers)taken op zich nemen. Op de website vindt u meer informatie over deze en andere projecten en activiteiten. De meewerkende organisaties zijn: Carintreggeland, Zorggroep St. Maarten, Wijkkracht Stichting Fundament.

Ruchtbaarheid

Mieke Bouwhuis, sociaal werker bij de Stichting Fundament, en Stineke Niehenker, verpleegkundige Maartje en ambassadeur gezondheidszorg bij Hallo Losser, weten als geen ander hoe belangrijk het is om de bekendheid van het Sociaal team te vergroten. Uiteindelijk heeft de gemeente Losser niet voor niets dit team gestalte gegeven. “En denk nou niet dat het alleen kommer en kwel is in de gemeente Losser.

In tegendeel. Naast de noodzakelijke oplossing van gezondheidsproblemen en/of sociale problemen, verheugen we ons op vragen over de leefbaarheid in de gemeente. Wij zoeken bijvoorbeeld uit of een burgerinitiatief om een braakliggend terrein in een buurt om te toveren tot een parkje kans van slagen heeft. We onderzoeken dan ook of er mogelijkheden zijn voor subsidie. We helpen een jong meisje dat zich zorgen maakt over haar alleenwonende oma en bezoeken die oma om te zien of we een helpende hand kunnen bieden in welke vorm dan ook. We gaan praten met jeugdigen die zich soms wat luidruchtig gedragen in een bepaalde buurt.”: zegt Mieke Bouwhuis.


 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.