Nieuws & Agenda

Hans Luyerink 1000ste lid HKL

De voorzitter van de Historisch Kring Losser, Thea Evers, verwelkomde zaterdagmiddag 24 juni het 10000ste lid van HKL in Grandcafé Hotel Smit in Losser. In de afgelopen maanden is door het bestuur bij verschillende gelegenheden al “rondgebazuind” dat ze hard op weg waren naar het 1000-ste lid.

 

 

Toespraak

In haar toespraak zegt ze daar onder andere het volgende over: “Eerlijk gezegd hadden we dat niet zo snel verwacht. Begin 2016 bleek dat we, dat er vanaf 2010 gemiddeld 50 leden per jaar bij waren gekomen. Onze secretaris schreef toen in zijn jaarverslag: Als we deze ontwikkeling weten door te zetten hebben we in 2019, dat is het jaar dat de HKL 50 jaar bestaat, 1000 leden. En dat zou heel mooi zijn. Maar het ging veel sneller dan we hadden gedacht. 2016 sloten we af met 981 leden. Dat was een groei van 151 in één jaar.

We zijn bij heel veel evenementen aanwezig om de HKL onder de aandacht te brengen en zo waren we ook bij de Samenloop voor Hoop in Overdinkel. We konden daar 30 nieuwe leden inschrijven en de contributie 2016 hebben we toen gedoneerd aan het goede doel, de kankerbestrijding. En bij die dertig was ook ons 900ste lid. Je kunt het als bestuur soms zelf niet geloven. In 1969 werd de HKL opgericht door een klein groepje mensen, een 10-tal. Autochtone Lossernaren, maar ook toen al “mensen van buiten”. De eerste voorzitter was zo iemand, de heer Teepe, toen directeur van het Rijksinternaat de Ravenshorst. En ook Herman Bourgonje was daar al bij, die tot aan het einde van zijn leven, samen met zijn vrouw Annie bij de HKL betrokken bleef. In eerste instantie bleef het een kleine club.

Maar dat veranderde. Mede met behulp van ons tijdschrift Oet Dorp en Marke hebben we er zeer bewust naar gestreefd om de geschiedenis van Losser, Glane en Overdinkel naar zoveel mogelijk mensen uit te dragen.  Ook naar de mensen die geen geboren en getogen Lossernaar zijn, maar heel vaak wel het grootste deel van hun leven hier hebben doorgebracht en hier dus ook een verleden hebben. En daarom ook meer willen weten over het dorp. En samen met alle boeken die we hebben uitgegeven, binnenkort komt er weer een bijzondere uitgave, u kunt daar op intekenen, en alle andere activiteiten, zoals onze avonden, maar ook onze aanwezigheid op Facebook en het provinciale internetplatform Mijn Stad Mijn Dorp en niet te vergeten de meer dan 21000 bidprentjes op onze site hebben we die geschiedenis uitgedragen. En dat wordt blijkbaar gewaardeerd.

Op 1 april, geen grap, was het eindelijk (of moet ik zeggen ‘al’) zo ver. 1000 leden! Dat betekent dat we, zonder daarvoor bijzondere acties te hebben gevoerd, in het eerste kwartaal alweer 19 leden erbij hebben gekregen. Het 1000ste lid willen wij graag op een bijzondere manier verwelkomen en in de schijnwerpers zetten. Het is de heer Hans Luyerink uit Overdinkel. Wij staan hier voor met een kraam op de streekmarkt en zo leek het ons wel leuk om u niet in de bloemetjes te zetten, maar in de streekproducten. En natuurlijk een boek over Losser “Losser laat je niet los”. Een bijzonder boek, het is niet te koop, maar gemaakt voor de Stichting Culturele Basisvorming. Het wordt gegeven aan alle kinderen van groep 8, als ze van school gaan. Ben je nou net niet de 1000ste, dan is dat wel sneu. Je had het net zo goed wel kunnen zijn. En dat geldt voor mevrouw Betty Wolf uit Overdinkel, met het mooie getal 999. Ook voor u een boek en een mand met streekproducten.

En ook voor het lid nummer 1001 hebben we die attentie. Het is mevrouw Mariola Dieperink uit Losser. Zij is nu met vakantie en kan hier dus niet aanwezig zijn. Maar wij zorgen er natuurlijk voor dat zij dit ook ontvangt.”

Het kasboek van de dominee

Deze titel draagt het nieuwe boek van HKL, geschreven door Frans Jacobs. Volgens de planning wordt dit boek eind oktober uitgegeven. Voorintekening is mogelijk door uiterlijk 5 september 15.00 euro over te maken naar IBAN: NL35 RABO 0337 3080 98 t.n.v. Historische Kring Losser onder de vermelding “Kasboek”.

 

De voorzitter van de Historisch Kring Losser, Thea Evers, verwelkomde zaterdagmiddag 24 juni het 10000ste lid van HKL in Grandcafé Hotel Smit in Losser. In de afgelopen maanden is door het bestuur bij verschillende gelegenheden al “rondgebazuind” dat ze hard op weg waren naar het 1000-ste lid.

 

 

Toespraak

In haar toespraak zegt ze daar onder andere het volgende over: “Eerlijk gezegd hadden we dat niet zo snel verwacht. Begin 2016 bleek dat we, dat er vanaf 2010 gemiddeld 50 leden per jaar bij waren gekomen. Onze secretaris schreef toen in zijn jaarverslag: Als we deze ontwikkeling weten door te zetten hebben we in 2019, dat is het jaar dat de HKL 50 jaar bestaat, 1000 leden. En dat zou heel mooi zijn. Maar het ging veel sneller dan we hadden gedacht. 2016 sloten we af met 981 leden. Dat was een groei van 151 in één jaar.

We zijn bij heel veel evenementen aanwezig om de HKL onder de aandacht te brengen en zo waren we ook bij de Samenloop voor Hoop in Overdinkel. We konden daar 30 nieuwe leden inschrijven en de contributie 2016 hebben we toen gedoneerd aan het goede doel, de kankerbestrijding. En bij die dertig was ook ons 900ste lid. Je kunt het als bestuur soms zelf niet geloven. In 1969 werd de HKL opgericht door een klein groepje mensen, een 10-tal. Autochtone Lossernaren, maar ook toen al “mensen van buiten”. De eerste voorzitter was zo iemand, de heer Teepe, toen directeur van het Rijksinternaat de Ravenshorst. En ook Herman Bourgonje was daar al bij, die tot aan het einde van zijn leven, samen met zijn vrouw Annie bij de HKL betrokken bleef. In eerste instantie bleef het een kleine club.

Maar dat veranderde. Mede met behulp van ons tijdschrift Oet Dorp en Marke hebben we er zeer bewust naar gestreefd om de geschiedenis van Losser, Glane en Overdinkel naar zoveel mogelijk mensen uit te dragen.  Ook naar de mensen die geen geboren en getogen Lossernaar zijn, maar heel vaak wel het grootste deel van hun leven hier hebben doorgebracht en hier dus ook een verleden hebben. En daarom ook meer willen weten over het dorp. En samen met alle boeken die we hebben uitgegeven, binnenkort komt er weer een bijzondere uitgave, u kunt daar op intekenen, en alle andere activiteiten, zoals onze avonden, maar ook onze aanwezigheid op Facebook en het provinciale internetplatform Mijn Stad Mijn Dorp en niet te vergeten de meer dan 21000 bidprentjes op onze site hebben we die geschiedenis uitgedragen. En dat wordt blijkbaar gewaardeerd.

Op 1 april, geen grap, was het eindelijk (of moet ik zeggen ‘al’) zo ver. 1000 leden! Dat betekent dat we, zonder daarvoor bijzondere acties te hebben gevoerd, in het eerste kwartaal alweer 19 leden erbij hebben gekregen. Het 1000ste lid willen wij graag op een bijzondere manier verwelkomen en in de schijnwerpers zetten. Het is de heer Hans Luyerink uit Overdinkel. Wij staan hier voor met een kraam op de streekmarkt en zo leek het ons wel leuk om u niet in de bloemetjes te zetten, maar in de streekproducten. En natuurlijk een boek over Losser “Losser laat je niet los”. Een bijzonder boek, het is niet te koop, maar gemaakt voor de Stichting Culturele Basisvorming. Het wordt gegeven aan alle kinderen van groep 8, als ze van school gaan. Ben je nou net niet de 1000ste, dan is dat wel sneu. Je had het net zo goed wel kunnen zijn. En dat geldt voor mevrouw Betty Wolf uit Overdinkel, met het mooie getal 999. Ook voor u een boek en een mand met streekproducten.

En ook voor het lid nummer 1001 hebben we die attentie. Het is mevrouw Mariola Dieperink uit Losser. Zij is nu met vakantie en kan hier dus niet aanwezig zijn. Maar wij zorgen er natuurlijk voor dat zij dit ook ontvangt.”

Het kasboek van de dominee

Deze titel draagt het nieuwe boek van HKL, geschreven door Frans Jacobs. Volgens de planning wordt dit boek eind oktober uitgegeven. Voorintekening is mogelijk door uiterlijk 5 september 15.00 euro over te maken naar IBAN: NL35 RABO 0337 3080 98 t.n.v. Historische Kring Losser onder de vermelding “Kasboek”.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.