Nieuws & Agenda

Iedereen kan meedoen

Voor veel mensen is het financieel lastig om mee te doen in de huidige maatschappij. Zeker als je kinderen hebt. Naar school, sporten, muziek maken, alles kost geld. De gemeente Losser beseft dat en heeft alle informatie op het gebied van financiële ondersteuning verzameld op één webpagina www.losser.nl/iedereenkanmeedoen

Webpagina

Er zijn gelukkig veel mogelijkheden en organisaties die zich bezighouden met financiële ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Wat er allemaal op die pagina te vinden is, welke partners meedoen en voor wie het bedoeld is legt wethouder Joop Hassink uit: “Het is tegenwoordig niet eenvoudig om in deze wirwar van informatie juist datgene te vinden wat belangrijk is voor jou. We hebben in de gemeente Losser nu één webpagina waarop alles te vinden is voor wat betreft hulp en ondersteuning bij vragen over hulp in de breedste zin van het woord.

De webpagina bevat niet enkel gemeentelijke informatie, maar ook informatie over bijvoorbeeld de Voedselbank, Humantas, sportverenigingen en ander gremia die bijvoorbeeld een rol spelen bij de opvoeding van kinderen. De pagina is nog niet compleet, maar we gaan van start om mensen op de hoogte te stellen van wat er allemaal mogelijk is. De pagina wordt steeds up to date gehouden en er zullen in de toekomst ongetwijfeld aanvullingen worden gedaan.”

Coördinator armoedepreventie

Mendy Versteeg is WMO-consulent en hi sinds 1 januari 2017 tevens coördinator armoedepreventie. Zij zegt: “Er is in Nederland, en dus ook in Losser, veel meer armoede dan zichtbaar is. Wij als gemeente doen er alles aan om deze gezinnen te bereiken en aan te moedigen om gebruik te maken van de mogelijkheden. Vaak denken mensen dat ze niet in aanmerking komen voor een regeling. Maar ook gezinnen waarvan beide ouders werken, en die schoolgaande kinderen hebben, plus een vrij hoge huur of hypotheek, kunnen in aanmerking komen. Ik nodig alle mensen dan ook uit om te kijken op deze webpagina. En als er twijfels zijn mogen ze te allen tijde contact met mij opnemen om te bezien of er niet toch mogelijkheden zijn. m.versteeg@losser.nl

Naast alle voorzieningen heeft de gemeente ook een prima budgetcoach, die samen met betrokkenen kunnen kijken of er bijvoorbeeld iets te doen is aan huurschuld of andere geldproblemen. Ook van de kant van Domijn is alle medewerking te verwachten. Een gezin komt vaan in de problemen als het ene na het andere dwangbevel van de deurwaarder op de mat valt. Dus vanaf een vroeg stadium ons inschakelen of om advies vragen helpt om erger te voorkomen. Ik vind het jammer dat ouders bijvoorbeeld aan hun kinderen nee moeten verkopen voor een lidmaatschap bij een sportvereniging, terwijl er wel een voorziening is. En wij begrijpen dat er mensen zijn die zich schamen om hulp te vragen. Maar daar doen ze dan vaak zich zelf en meestal ook hun kinderen een tekort mee.”

Een kijkje in de keuken

Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen bij het opsporen van mensen die (financiële) Ondersteuning nodig hebben? Een van de manieren om dit te bereiken heeft geleid tot het organiseren van avonden met het thema: een kijkje in de keuken. Vanavond de tweede avond in dit kader. Maar liefst 70 vrijwilligers en hulpverleners kwamen bijeen in het Trefhuus in Overdinkel.

Zij werden geïnformeerd over wat de Stichting Leergeld en Humanistisch in het kader van armoede kunnen betekenen. In een eerdere bijeenkomst werd men geïnformeerd over. Voedselbank en hoe woningstichting Domijn omgaan met huurschulden. Nuttige bijeenkomsten en goed om te zien dat deze in zo'n grote behoefte voorzien. De volgende bijeenkomst is op 4 september. (Citaat Facebook Joop Hassink.)

Enthousiasme

Mendy Versteeg straalt van enthousiasme. Ze zegt dat de waarde van het wonen in een kleine gemeente onder andere ligt in het feit dat mensen elkaar beter kennen. Dat je iedereen overal op kunt aanspreken. Dat dit project pas een begin is. De gemeenten Noord-Oost-Twente gaan 18 oktober rond de tafel om de problematiek nog beter in kaart te brengen en om te bezien wat de mogelijkheden zijn van een betere detectie van armoede. Ook zegt Mendy het bijzonder spijtig te vinden dat Ferdie de Boer de bekende oude metalen inzamelaar volgend jaar wil stoppen met zijn goede doelen. Ze is met Ferdie in gesprek om te bezien of er toch nog mogelijkheden blijven om dit prachtige fenomeen in stand te houden.

 

Voor veel mensen is het financieel lastig om mee te doen in de huidige maatschappij. Zeker als je kinderen hebt. Naar school, sporten, muziek maken, alles kost geld. De gemeente Losser beseft dat en heeft alle informatie op het gebied van financiële ondersteuning verzameld op één webpagina www.losser.nl/iedereenkanmeedoen

Webpagina

Er zijn gelukkig veel mogelijkheden en organisaties die zich bezighouden met financiële ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Wat er allemaal op die pagina te vinden is, welke partners meedoen en voor wie het bedoeld is legt wethouder Joop Hassink uit: “Het is tegenwoordig niet eenvoudig om in deze wirwar van informatie juist datgene te vinden wat belangrijk is voor jou. We hebben in de gemeente Losser nu één webpagina waarop alles te vinden is voor wat betreft hulp en ondersteuning bij vragen over hulp in de breedste zin van het woord.

De webpagina bevat niet enkel gemeentelijke informatie, maar ook informatie over bijvoorbeeld de Voedselbank, Humantas, sportverenigingen en ander gremia die bijvoorbeeld een rol spelen bij de opvoeding van kinderen. De pagina is nog niet compleet, maar we gaan van start om mensen op de hoogte te stellen van wat er allemaal mogelijk is. De pagina wordt steeds up to date gehouden en er zullen in de toekomst ongetwijfeld aanvullingen worden gedaan.”

Coördinator armoedepreventie

Mendy Versteeg is WMO-consulent en hi sinds 1 januari 2017 tevens coördinator armoedepreventie. Zij zegt: “Er is in Nederland, en dus ook in Losser, veel meer armoede dan zichtbaar is. Wij als gemeente doen er alles aan om deze gezinnen te bereiken en aan te moedigen om gebruik te maken van de mogelijkheden. Vaak denken mensen dat ze niet in aanmerking komen voor een regeling. Maar ook gezinnen waarvan beide ouders werken, en die schoolgaande kinderen hebben, plus een vrij hoge huur of hypotheek, kunnen in aanmerking komen. Ik nodig alle mensen dan ook uit om te kijken op deze webpagina. En als er twijfels zijn mogen ze te allen tijde contact met mij opnemen om te bezien of er niet toch mogelijkheden zijn. m.versteeg@losser.nl

Naast alle voorzieningen heeft de gemeente ook een prima budgetcoach, die samen met betrokkenen kunnen kijken of er bijvoorbeeld iets te doen is aan huurschuld of andere geldproblemen. Ook van de kant van Domijn is alle medewerking te verwachten. Een gezin komt vaan in de problemen als het ene na het andere dwangbevel van de deurwaarder op de mat valt. Dus vanaf een vroeg stadium ons inschakelen of om advies vragen helpt om erger te voorkomen. Ik vind het jammer dat ouders bijvoorbeeld aan hun kinderen nee moeten verkopen voor een lidmaatschap bij een sportvereniging, terwijl er wel een voorziening is. En wij begrijpen dat er mensen zijn die zich schamen om hulp te vragen. Maar daar doen ze dan vaak zich zelf en meestal ook hun kinderen een tekort mee.”

Een kijkje in de keuken

Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen bij het opsporen van mensen die (financiële) Ondersteuning nodig hebben? Een van de manieren om dit te bereiken heeft geleid tot het organiseren van avonden met het thema: een kijkje in de keuken. Vanavond de tweede avond in dit kader. Maar liefst 70 vrijwilligers en hulpverleners kwamen bijeen in het Trefhuus in Overdinkel.

Zij werden geïnformeerd over wat de Stichting Leergeld en Humanistisch in het kader van armoede kunnen betekenen. In een eerdere bijeenkomst werd men geïnformeerd over. Voedselbank en hoe woningstichting Domijn omgaan met huurschulden. Nuttige bijeenkomsten en goed om te zien dat deze in zo'n grote behoefte voorzien. De volgende bijeenkomst is op 4 september. (Citaat Facebook Joop Hassink.)

Enthousiasme

Mendy Versteeg straalt van enthousiasme. Ze zegt dat de waarde van het wonen in een kleine gemeente onder andere ligt in het feit dat mensen elkaar beter kennen. Dat je iedereen overal op kunt aanspreken. Dat dit project pas een begin is. De gemeenten Noord-Oost-Twente gaan 18 oktober rond de tafel om de problematiek nog beter in kaart te brengen en om te bezien wat de mogelijkheden zijn van een betere detectie van armoede. Ook zegt Mendy het bijzonder spijtig te vinden dat Ferdie de Boer de bekende oude metalen inzamelaar volgend jaar wil stoppen met zijn goede doelen. Ze is met Ferdie in gesprek om te bezien of er toch nog mogelijkheden blijven om dit prachtige fenomeen in stand te houden.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.