Nieuws & Agenda

Inloopbijeenkomst over verkeer in het centrum van Losser

Op dinsdag 7 juli aanstaande organiseert de gemeente Losser een eerste inloopbijeenkomst om met inwoners, ondernemers en belangstellenden in gesprek te gaan over verkeer in het centrum van Losser. Er staan twee onderwerpen op de agenda: het verkeerscirculatieplan voor het centrum (algemeen) en de herinrichting van de Gronausestraat (specifiek).

U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Losser. Al uw vragen, ideeën en opmerkingen kunt u bespreken met vertegenwoordigers van de gemeente Losser en met de ontwerpers. Deze bijeenkomst is een eerste stap in het proces om te komen tot een geactualiseerd verkeerscirculatieplan voor het centrum met bijbehorend parkeerplan en een nieuwe inrichting van de Gronausestraat.

Waarom een herinrichting van de Gronausestraat?

Dit gaat over het deel tussen de rotonde bij de Broekhoekweg en de rotonde bij de Enschedesestraat. Het is technisch gezien noodzakelijk om delen van de riolering in de Gronausestraat te vervangen en groot onderhoud te plegen aan de verharding. De gemeenteraad heeft het geld voor deze reconstructie  beschikbaar gesteld.

Het is dus ook een natuurlijk moment om samen na te denken over een optimale, nieuwe inrichting van de Gronausestraat en de verbinding(en) met het centrum van Losser. Daar komt bij dat er ook een nieuwe aansluiting moet komen op ‘t Zijland en er diverse ideeën zijn om de entrees van het centrum van Losser te verbeteren.

Dit is opgeschreven in de Centrumvisie 2004, de basis voor diverse ontwikkelingsplannen. Ook wordt op dit moment, onder meer samen met centrum management Losser, gewerkt aan het opstellen van een Parapluplan voor de ontwikkeling van het centrum van Losser. De herinrichting van de Gronausestraat draagt bij aan de uitvoering van  Het Parapluplan

Verkeerscirculatieplan voor het centrum van Losser en parkeermogelijkheden

Een belangrijk onderdeel van het Parapluplan is de gewenste verkeerscirculatie in het centrum van Losser in combinatie met de parkeermogelijkheden voor auto’s. Het is immers erg belangrijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers dat het centrum goed bereikbaar is!

De Gronausestraat speelt hier een belangrijke rol in. Vandaar dat bij het nieuwe ontwerp van de Gronausestraat ook wordt gekeken naar de gewenste verkeerscirculatie en de diverse parkeermogelijkheden in en rond het centrum. Ook over deze onderwerpen hoort de gemeente graag uw mening en wensen.

Denk mee en praat mee op dinsdag 7 juli aanstaande

Mede aan de hand van foto’s en kaartmateriaal kunt u uw ideeën over de herinrichting van de Gronausestraat kenbaar maken. Ook kunt u aangeven hoe u op dit moment de verkeerscirculatie en de parkeervoorzieningen in het centrum van Losser ervaart. 

De gemeente biedt ook de mogelijkheid bieden om uw reactie via mail en internet te geven. In de periode tot 1 september 2015 worden uw ideeën verzamelt. Daarna gaan de ontwerpers aan de slag om tot een eerste schetsontwerp te komen. Dit ontwerp wordt wederom besproken met inwoners en betrokkenen.

U bent welkom op 7 juli tussen 17.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis.

Inloopbijeenkomst over verkeer in het centrum van Losser

Op dinsdag 7 juli aanstaande organiseert de gemeente Losser een eerste inloopbijeenkomst om met inwoners, ondernemers en belangstellenden in gesprek te gaan over verkeer in het centrum van Losser. Er staan twee onderwerpen op de agenda: het verkeerscirculatieplan voor het centrum (algemeen) en de herinrichting van de Gronausestraat (specifiek).

U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Losser. Al uw vragen, ideeën en opmerkingen kunt u bespreken met vertegenwoordigers van de gemeente Losser en met de ontwerpers. Deze bijeenkomst is een eerste stap in het proces om te komen tot een geactualiseerd verkeerscirculatieplan voor het centrum met bijbehorend parkeerplan en een nieuwe inrichting van de Gronausestraat.

Waarom een herinrichting van de Gronausestraat?

Dit gaat over het deel tussen de rotonde bij de Broekhoekweg en de rotonde bij de Enschedesestraat. Het is technisch gezien noodzakelijk om delen van de riolering in de Gronausestraat te vervangen en groot onderhoud te plegen aan de verharding. De gemeenteraad heeft het geld voor deze reconstructie  beschikbaar gesteld.

Het is dus ook een natuurlijk moment om samen na te denken over een optimale, nieuwe inrichting van de Gronausestraat en de verbinding(en) met het centrum van Losser. Daar komt bij dat er ook een nieuwe aansluiting moet komen op ‘t Zijland en er diverse ideeën zijn om de entrees van het centrum van Losser te verbeteren.

Dit is opgeschreven in de Centrumvisie 2004, de basis voor diverse ontwikkelingsplannen. Ook wordt op dit moment, onder meer samen met centrum management Losser, gewerkt aan het opstellen van een Parapluplan voor de ontwikkeling van het centrum van Losser. De herinrichting van de Gronausestraat draagt bij aan de uitvoering van  Het Parapluplan

Verkeerscirculatieplan voor het centrum van Losser en parkeermogelijkheden

Een belangrijk onderdeel van het Parapluplan is de gewenste verkeerscirculatie in het centrum van Losser in combinatie met de parkeermogelijkheden voor auto’s. Het is immers erg belangrijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers dat het centrum goed bereikbaar is!

De Gronausestraat speelt hier een belangrijke rol in. Vandaar dat bij het nieuwe ontwerp van de Gronausestraat ook wordt gekeken naar de gewenste verkeerscirculatie en de diverse parkeermogelijkheden in en rond het centrum. Ook over deze onderwerpen hoort de gemeente graag uw mening en wensen.

Denk mee en praat mee op dinsdag 7 juli aanstaande

Mede aan de hand van foto’s en kaartmateriaal kunt u uw ideeën over de herinrichting van de Gronausestraat kenbaar maken. Ook kunt u aangeven hoe u op dit moment de verkeerscirculatie en de parkeervoorzieningen in het centrum van Losser ervaart. 

De gemeente biedt ook de mogelijkheid bieden om uw reactie via mail en internet te geven. In de periode tot 1 september 2015 worden uw ideeën verzamelt. Daarna gaan de ontwerpers aan de slag om tot een eerste schetsontwerp te komen. Dit ontwerp wordt wederom besproken met inwoners en betrokkenen.

U bent welkom op 7 juli tussen 17.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis.

Inloopbijeenkomst over verkeer in het centrum van Losser

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.