Nieuws & Agenda

Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezocht

Dinsdag 7 juli was er een eerste inloopbijeenkomst om met inwoners, ondernemers en belangstellenden in gesprek te gaan over verkeer in het centrum van Losser in het gemeentehuis. Er stonden twee onderwerpen op de agenda: het verkeerscirculatieplan voor het centrum (algemeen) en de herinrichting van de Gronausestraat (specifiek).

Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezochtDeze bijeenkomst was een eerste stap in het proces om te komen tot een geactualiseerd verkeerscirculatieplan voor het centrum met bijbehorend parkeerplan en een nieuwe inrichting van de Gronausestraat. 

Waarom een herinrichting van de Gronausestraat?

Dit gaat over het deel tussen de rotonde bij de Broekhoekweg en de rotonde bij de Enschedesestraat. Het is technisch gezien noodzakelijk om delen van de riolering in de Gronausestraat te vervangen en groot onderhoud te plegen aan de verharding.

De gemeenteraad heeft het geld voor deze reconstructie beschikbaar gesteld. Het is dus ook een natuurlijk moment om samen na te denken over een optimale, nieuwe inrichting van de Gronausestraat en de verbinding(en) met het centrum van Losser.

Daar komt bij dat er ook een nieuwe aansluiting moet komen op ‘t Zijland en er diverse ideeën zijn om de entrees van het centrum van Losser te verbeteren. Dit is opgeschreven in de Centrumvisie 2004, de basis voor diverse ontwikkelingsplannen. Ook wordt op dit moment, onder meer samen met centrum management Losser, gewerkt aan het opstellen van een Parapluplan voor de ontwikkeling van het centrum van Losser. De herinrichting van de Gronausestraat draagt bij aan de uitvoering van Het Parapluplan.

Verkeerscirculatieplan voor het centrum van Losser en parkeermogelijkheden.

Een belangrijk onderdeel van het Parapluplan is de gewenste verkeerscirculatie in het centrum van Losser in combinatie met de parkeermogelijkheden voor auto’s. Het is immers erg belangrijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers dat het centrum goed bereikbaar is! De Gronausestraat speelt hier een belangrijke rol in.

Vandaar dat bij het nieuwe ontwerp van de Gronausestraat ook wordt gekeken naar de gewenste verkeerscirculatie en de diverse parkeermogelijkheden in en rond het centrum. Ook over deze onderwerpen horen wij graag uw mening en wensen.

Mede aan de hand van foto’s en kaartmateriaal kan de burger haar ideeën over de herinrichting van de Gronausestraat kenbaar maken. Ook kan men aangeven hoe men op dit moment de verkeerscirculatie en de parkeervoorzieningen in het centrum van Losser ervaart. 

Er worden ook mogelijkheid geboden om een reactie via mail en internet te geven. We nemen de periode tot 1 september 2015 om uw ideeën te verzamelen. Daarna gaan de ontwerpers aan de slag om tot een eerste schetsontwerp te komen. Dit ontwerp wordt wederom besproken met inwoners en betrokkenen.

Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezocht Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezocht

Eerste in Nederland.

We zijn de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van het programma om de bewoners op deze manier, digitaal, te laten reageren. De voorlichting van vandaag is druk bezocht en heel veel mensen maken gebruik van de gelegenheid om in de klankbordgroep plaats te nemen. Dit toont de betrokkenheid bij het onderwerp aan. Nadat we alle ideeën en voorstellen van de bevolking in kaart hebben gebracht gaan we aan het eind van het jaar weer een voorlichting organiseren om te laten zien wat we met die ideeën hebben gedaan” aldus Wethouder Marcel Wildschut. 

De twee ondernemers Mike Egelink van cafetaria ’t Egeltje en Edwin Stegge van slagerij Hogebrink juichen het plan toe. Beide nemen plaats in de klankbordgroep want ze willen meepraten over de bereikbaarheid tijdens de inrichting, de veiligheid voor de bevolking en de ondernemers en over parkeerplaatsen.

Dinsdag 7 juli was er een eerste inloopbijeenkomst om met inwoners, ondernemers en belangstellenden in gesprek te gaan over verkeer in het centrum van Losser in het gemeentehuis. Er stonden twee onderwerpen op de agenda: het verkeerscirculatieplan voor het centrum (algemeen) en de herinrichting van de Gronausestraat (specifiek).

Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezochtDeze bijeenkomst was een eerste stap in het proces om te komen tot een geactualiseerd verkeerscirculatieplan voor het centrum met bijbehorend parkeerplan en een nieuwe inrichting van de Gronausestraat. 

Waarom een herinrichting van de Gronausestraat?

Dit gaat over het deel tussen de rotonde bij de Broekhoekweg en de rotonde bij de Enschedesestraat. Het is technisch gezien noodzakelijk om delen van de riolering in de Gronausestraat te vervangen en groot onderhoud te plegen aan de verharding.

De gemeenteraad heeft het geld voor deze reconstructie beschikbaar gesteld. Het is dus ook een natuurlijk moment om samen na te denken over een optimale, nieuwe inrichting van de Gronausestraat en de verbinding(en) met het centrum van Losser.

Daar komt bij dat er ook een nieuwe aansluiting moet komen op ‘t Zijland en er diverse ideeën zijn om de entrees van het centrum van Losser te verbeteren. Dit is opgeschreven in de Centrumvisie 2004, de basis voor diverse ontwikkelingsplannen. Ook wordt op dit moment, onder meer samen met centrum management Losser, gewerkt aan het opstellen van een Parapluplan voor de ontwikkeling van het centrum van Losser. De herinrichting van de Gronausestraat draagt bij aan de uitvoering van Het Parapluplan.

Verkeerscirculatieplan voor het centrum van Losser en parkeermogelijkheden.

Een belangrijk onderdeel van het Parapluplan is de gewenste verkeerscirculatie in het centrum van Losser in combinatie met de parkeermogelijkheden voor auto’s. Het is immers erg belangrijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers dat het centrum goed bereikbaar is! De Gronausestraat speelt hier een belangrijke rol in.

Vandaar dat bij het nieuwe ontwerp van de Gronausestraat ook wordt gekeken naar de gewenste verkeerscirculatie en de diverse parkeermogelijkheden in en rond het centrum. Ook over deze onderwerpen horen wij graag uw mening en wensen.

Mede aan de hand van foto’s en kaartmateriaal kan de burger haar ideeën over de herinrichting van de Gronausestraat kenbaar maken. Ook kan men aangeven hoe men op dit moment de verkeerscirculatie en de parkeervoorzieningen in het centrum van Losser ervaart. 

Er worden ook mogelijkheid geboden om een reactie via mail en internet te geven. We nemen de periode tot 1 september 2015 om uw ideeën te verzamelen. Daarna gaan de ontwerpers aan de slag om tot een eerste schetsontwerp te komen. Dit ontwerp wordt wederom besproken met inwoners en betrokkenen.

Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezocht Inloopbijeenkomst verkeer centrum Losser druk bezocht

Eerste in Nederland.

We zijn de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van het programma om de bewoners op deze manier, digitaal, te laten reageren. De voorlichting van vandaag is druk bezocht en heel veel mensen maken gebruik van de gelegenheid om in de klankbordgroep plaats te nemen. Dit toont de betrokkenheid bij het onderwerp aan. Nadat we alle ideeën en voorstellen van de bevolking in kaart hebben gebracht gaan we aan het eind van het jaar weer een voorlichting organiseren om te laten zien wat we met die ideeën hebben gedaan” aldus Wethouder Marcel Wildschut. 

De twee ondernemers Mike Egelink van cafetaria ’t Egeltje en Edwin Stegge van slagerij Hogebrink juichen het plan toe. Beide nemen plaats in de klankbordgroep want ze willen meepraten over de bereikbaarheid tijdens de inrichting, de veiligheid voor de bevolking en de ondernemers en over parkeerplaatsen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.