Nieuws & Agenda

Jubileum Notariskantoor Pöppinghaus

Dit jaar bestaat het notariskantoor in Losser 50 jaar. Notaris mr. Roelanda Pöppinghaus-Oortwijn hecht er waarde aan om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Hazendonk

Het notariskantoor, van destijds notaris van Hazendonk, is in 1966 van start gegaan in Losser. “Van start was een groot woord.” schreef mr. H.A.A. van Hazendonk in het door hem uitgegeven boekje “Heden verleden.”. “Nog geen telefoon, geen schrijfmachines, geen personeel, kortom tijd genoeg om eigenhandig een houten bureau in elkaar te knutselen, uit Haaksbergen meegebracht van mijn werk- kinderslaapkamer. Mijn echtgenote heeft mij later nog vaak herinnerd aan het feit dat zij toen een hulpje had en ik niet. Later is dat veranderd. Zij geen hulp, ik zo’n twintig mensen en dat leidde er toe dat zij mij thuis weleens moest wijzen op het feit dat ik daar geen werkgever ben.”

Koningin Juliana

Koningin Juliana heeft op 21 juli 1966 in Porto Ercole, haar vakantieadres, het Koninklijk Besluit getekend, waarbij mr. Herman van Hazendonk werd benoemd tot notaris in Losser. Haar dochter Beatrix heeft op 19 januari 1998 te ’s-Gravenhage een soortgelijk document ondertekend om er op 31 maart 1998, op verzoek, een eind aan te maken. Tussen Notaris van Hazendonk en Pöppinghaus hebben vele notarissen de scepter gezwaaid in het Losserse notariskantoor. Mr. Van Hazendonk was bij de aanvang van zijn notarisambt 30 jaar oud en daarmee de jongste notaris van Nederland. De gemiddelde leeftijd van notarissen in Nederland is 45 jaar.

Vijf lezingen

Op maandag 1 augustus wordt het jubileum gevierd voor personeel en oud personeelsleden. Dit zal een soort reünie worden want in de vijftig gepasseerde jaren zijn heel wat personen werkzaam geweest in het kantoor. Voor iedereen die belangstelling heeft gaat notaris mr. Pöppinghaus, samen met kandidaat-notarissen, vijf lezingen geven.

Lezingen met de volgende onderwerpen:

  • Het Levenstestament.                                                                                              
  • Agrarische actualiteiten.
  • Ondernemers Actualiteiten.
  • Schenkingen. Samenlevingscontract.

Maandag 22 februari

De eerste lezing vindt plaats op maandag 22 februari, aanvang 18.30 uur op het notariskantoor. Bij veel aanmeldingen zal worden uitgeweken naar een andere locatie, let op de nieuwsbrief van het notariskantoor en Hallo Losser. Deze lezingen zijn gratis in het kader van het jubileum met een hapje en een drankje. De data van de andere lezingen worden later bekend gegeven. Opgave via mail bij info@poppinghaus.nl of per telefoon 053-5383777.

Toekomst

In de jaren ’90 toen de economie floreerde was het notariskantoor bemenst door 35 personeelsleden. Op dit moment zijn er 13 personeelsleden werkzaam. Mr. Pöppinghaus is in op 1 augustus, 2012 beëdigd en sinds die tijd is het werkaanbod vrij stabiel, hoewel ze er over denkt om een betere zichtlocatie in gebruik te nemen. De werkzaamheden van notaris zijn het geven van adviezen die meestal met een notariële akte worden afgesloten.

U hebt bijvoorbeeld een notaris nodig om:

Huwelijkse voorwaarden of voorwaarden voor een partnerschap te maken of te veranderen; een testament te maken of te veranderen; een huis of gebouw te veranderen van eigenaar; recht te krijgen op een huis of gebouw door bijvoorbeeld een hypotheek; een besloten vennootschap te beginnen; aandelen in een besloten vennootschap te veranderen van eigenaar; een stichting te beginnen.

De waarde van een notariële akte

De afspraken liggen vast. De notaris controleert of je vrij over het gekochte goed of onroerende zaken kunt beschikken. Ook controleert de notaris of de koopsom en bijkomende verplichte betalingen voor ondertekening van de akte binnen zijn, met name bij aankoop van onroerende zaken en bij leveringen van aandelen. Een verkoper en koper weten dan waar zij aan toe zijn. Verder levert een notariële akte authentiek bewijs op dat op die dag die partijen dat, wat in de akte is vermeld, verklaard hebben. Als dit goed is vastgelegd en bijvoorbeeld bij betalingsafspraken de termijnen van betaling ook goed zijn vermeld, en wat er betaald moet worden, dan kan een schuldeiser rechtstreeks met het afschrift van de notariële akte naar een deurwaarder om betaling af te dwingen. Dit levert meer zekerheid dan elk ander, onderhands document.

Dit jaar bestaat het notariskantoor in Losser 50 jaar. Notaris mr. Roelanda Pöppinghaus-Oortwijn hecht er waarde aan om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Hazendonk

Het notariskantoor, van destijds notaris van Hazendonk, is in 1966 van start gegaan in Losser. “Van start was een groot woord.” schreef mr. H.A.A. van Hazendonk in het door hem uitgegeven boekje “Heden verleden.”. “Nog geen telefoon, geen schrijfmachines, geen personeel, kortom tijd genoeg om eigenhandig een houten bureau in elkaar te knutselen, uit Haaksbergen meegebracht van mijn werk- kinderslaapkamer. Mijn echtgenote heeft mij later nog vaak herinnerd aan het feit dat zij toen een hulpje had en ik niet. Later is dat veranderd. Zij geen hulp, ik zo’n twintig mensen en dat leidde er toe dat zij mij thuis weleens moest wijzen op het feit dat ik daar geen werkgever ben.”

Koningin Juliana

Koningin Juliana heeft op 21 juli 1966 in Porto Ercole, haar vakantieadres, het Koninklijk Besluit getekend, waarbij mr. Herman van Hazendonk werd benoemd tot notaris in Losser. Haar dochter Beatrix heeft op 19 januari 1998 te ’s-Gravenhage een soortgelijk document ondertekend om er op 31 maart 1998, op verzoek, een eind aan te maken. Tussen Notaris van Hazendonk en Pöppinghaus hebben vele notarissen de scepter gezwaaid in het Losserse notariskantoor. Mr. Van Hazendonk was bij de aanvang van zijn notarisambt 30 jaar oud en daarmee de jongste notaris van Nederland. De gemiddelde leeftijd van notarissen in Nederland is 45 jaar.

Vijf lezingen

Op maandag 1 augustus wordt het jubileum gevierd voor personeel en oud personeelsleden. Dit zal een soort reünie worden want in de vijftig gepasseerde jaren zijn heel wat personen werkzaam geweest in het kantoor. Voor iedereen die belangstelling heeft gaat notaris mr. Pöppinghaus, samen met kandidaat-notarissen, vijf lezingen geven.

Lezingen met de volgende onderwerpen:

  • Het Levenstestament.                                                                                              
  • Agrarische actualiteiten.
  • Ondernemers Actualiteiten.
  • Schenkingen. Samenlevingscontract.

Maandag 22 februari

De eerste lezing vindt plaats op maandag 22 februari, aanvang 18.30 uur op het notariskantoor. Bij veel aanmeldingen zal worden uitgeweken naar een andere locatie, let op de nieuwsbrief van het notariskantoor en Hallo Losser. Deze lezingen zijn gratis in het kader van het jubileum met een hapje en een drankje. De data van de andere lezingen worden later bekend gegeven. Opgave via mail bij info@poppinghaus.nl of per telefoon 053-5383777.

Toekomst

In de jaren ’90 toen de economie floreerde was het notariskantoor bemenst door 35 personeelsleden. Op dit moment zijn er 13 personeelsleden werkzaam. Mr. Pöppinghaus is in op 1 augustus, 2012 beëdigd en sinds die tijd is het werkaanbod vrij stabiel, hoewel ze er over denkt om een betere zichtlocatie in gebruik te nemen. De werkzaamheden van notaris zijn het geven van adviezen die meestal met een notariële akte worden afgesloten.

U hebt bijvoorbeeld een notaris nodig om:

Huwelijkse voorwaarden of voorwaarden voor een partnerschap te maken of te veranderen; een testament te maken of te veranderen; een huis of gebouw te veranderen van eigenaar; recht te krijgen op een huis of gebouw door bijvoorbeeld een hypotheek; een besloten vennootschap te beginnen; aandelen in een besloten vennootschap te veranderen van eigenaar; een stichting te beginnen.

De waarde van een notariële akte

De afspraken liggen vast. De notaris controleert of je vrij over het gekochte goed of onroerende zaken kunt beschikken. Ook controleert de notaris of de koopsom en bijkomende verplichte betalingen voor ondertekening van de akte binnen zijn, met name bij aankoop van onroerende zaken en bij leveringen van aandelen. Een verkoper en koper weten dan waar zij aan toe zijn. Verder levert een notariële akte authentiek bewijs op dat op die dag die partijen dat, wat in de akte is vermeld, verklaard hebben. Als dit goed is vastgelegd en bijvoorbeeld bij betalingsafspraken de termijnen van betaling ook goed zijn vermeld, en wat er betaald moet worden, dan kan een schuldeiser rechtstreeks met het afschrift van de notariële akte naar een deurwaarder om betaling af te dwingen. Dit levert meer zekerheid dan elk ander, onderhands document.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.