Nieuws & Agenda

Kavelverkoop nieuwe stijl in Losser

Particulieren aan zet. Meegaan met de trends in de markt is de basis van het besluit dat het B&W van de gemeente Losser op 27 september heeft genomen ten aanzien van kaveluitgifte. 

Makkelijker worden

Het daarbij specifiek om bouwkavels die door particulieren kunnen worden gekocht. Het moet in toekomst voor particulieren makkelijker worden om bouwkavels in Losser te kopen. Daarvoor gaat de gemeente Losser een aantal zaken anders doen. In de praktijk betekent dit het volgende:

Het huidige kaveluitgifte beleid wordt afgeschaft, dat betekent dat potentiële kopers niet meer hoeven te betalen voor een inschrijving op een bouwkavel. Er komt nieuw kaveluitgifte beleid, wat inhoudt dat kopers zich in toekomst vrijblijvend, digitaal kunnen laten inschrijven. De toewijzing van een kavel is dan ook niet meer gekoppeld aan de inschrijfdatum.

Per plan wordt bekeken en bekend gemaakt welke verkoopwijze op dat moment het beste aansluit op de markt. Denk daarbij aan: loting, openbare inschrijving, wie het eerst komt, het eerst maalt.

Kandidaten die nu al ingeschreven staan op de lijst voor bouwgrond kunnen nog drie jaar lang gebruik maken van de oude regeling.

Verkoop bevorderende maatregelen

Samen met de ambtenaar Christel Zissler-Damhuis, gespecialiseerd in vastgoed, gaf wethouder Joop Hassink een persconferentie. Joop Hassink: “We hopen dat het nieuwe uitgiftebeleid de verkoop van bouwkavels meer zal aanjagen. Als gemeente willen we de aanschaf van bouwgronden voor particulieren graag bevorderen. Om tot een helder en transparant verkoopproces te komen gaan we reserverings- en betalingstermijnen invoeren. Dit houdt onder andere in dat een koper in totaal 12 maanden de tijd heeft voordat de kavel echt gekocht moet worden.

Ook wil ik graag de aandacht vestigen op de stimuleringsmaatregel. De voornaamste reden van potentiële kopers om af te zien van aankoop van een bouwkavel is nog steeds de onzekerheid over de verkoop van de eigen woning. Om de kavelkoper de tijd en ruimte te geven de eigen woning te verkopen bieden we de mogelijkheid, om tegen een vergoeding, een ontbindende voorwaarde “verkoop eigen woning” op te nemen in de koopovereenkomst. Met de invoering van deze stimuleringsmaatregel bieden wij de kavelkoper meer zekerheid en we verwachten dat er minder afzeggingen ontstaan, omdat de eigen woning niet is verkocht.”

Luttermolenveld

Verder bieden we op het Luttermolenveld kavels aan in de vorm van Kavelij. Dit houdt in dat kavelkopers zelf hun eigen kavelgrootte mogen bepalen, binnen de grenzen van de totale te verkopen bouwgrond en het aantal geplande kavels. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente verkoopbare kavels over houden. Het bijzondere aan Luttermolenveld is wel dat er welstandsvrij gebouwd mag worden. Dit betekent dat binnen de regels van het bestemmingsplan u zelf een aantal zaken mag bepalen. Bijvoorbeeld de kleur van de stenen, kleuren van dakpannen enzovoort. Samen met onder meer de prijsverlaging heeft dit ervoor gezorgd dat de belangstelling voor de kavels op het Luttermolenveld de laatste weken enorm is toegenomen. Op het Luttermolenveld is al een kavel te koop vanaf € 160,- per m2 exclusief BTW.

 

Particulieren aan zet. Meegaan met de trends in de markt is de basis van het besluit dat het B&W van de gemeente Losser op 27 september heeft genomen ten aanzien van kaveluitgifte. 

Makkelijker worden

Het daarbij specifiek om bouwkavels die door particulieren kunnen worden gekocht. Het moet in toekomst voor particulieren makkelijker worden om bouwkavels in Losser te kopen. Daarvoor gaat de gemeente Losser een aantal zaken anders doen. In de praktijk betekent dit het volgende:

Het huidige kaveluitgifte beleid wordt afgeschaft, dat betekent dat potentiële kopers niet meer hoeven te betalen voor een inschrijving op een bouwkavel. Er komt nieuw kaveluitgifte beleid, wat inhoudt dat kopers zich in toekomst vrijblijvend, digitaal kunnen laten inschrijven. De toewijzing van een kavel is dan ook niet meer gekoppeld aan de inschrijfdatum.

Per plan wordt bekeken en bekend gemaakt welke verkoopwijze op dat moment het beste aansluit op de markt. Denk daarbij aan: loting, openbare inschrijving, wie het eerst komt, het eerst maalt.

Kandidaten die nu al ingeschreven staan op de lijst voor bouwgrond kunnen nog drie jaar lang gebruik maken van de oude regeling.

Verkoop bevorderende maatregelen

Samen met de ambtenaar Christel Zissler-Damhuis, gespecialiseerd in vastgoed, gaf wethouder Joop Hassink een persconferentie. Joop Hassink: “We hopen dat het nieuwe uitgiftebeleid de verkoop van bouwkavels meer zal aanjagen. Als gemeente willen we de aanschaf van bouwgronden voor particulieren graag bevorderen. Om tot een helder en transparant verkoopproces te komen gaan we reserverings- en betalingstermijnen invoeren. Dit houdt onder andere in dat een koper in totaal 12 maanden de tijd heeft voordat de kavel echt gekocht moet worden.

Ook wil ik graag de aandacht vestigen op de stimuleringsmaatregel. De voornaamste reden van potentiële kopers om af te zien van aankoop van een bouwkavel is nog steeds de onzekerheid over de verkoop van de eigen woning. Om de kavelkoper de tijd en ruimte te geven de eigen woning te verkopen bieden we de mogelijkheid, om tegen een vergoeding, een ontbindende voorwaarde “verkoop eigen woning” op te nemen in de koopovereenkomst. Met de invoering van deze stimuleringsmaatregel bieden wij de kavelkoper meer zekerheid en we verwachten dat er minder afzeggingen ontstaan, omdat de eigen woning niet is verkocht.”

Luttermolenveld

Verder bieden we op het Luttermolenveld kavels aan in de vorm van Kavelij. Dit houdt in dat kavelkopers zelf hun eigen kavelgrootte mogen bepalen, binnen de grenzen van de totale te verkopen bouwgrond en het aantal geplande kavels. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente verkoopbare kavels over houden. Het bijzondere aan Luttermolenveld is wel dat er welstandsvrij gebouwd mag worden. Dit betekent dat binnen de regels van het bestemmingsplan u zelf een aantal zaken mag bepalen. Bijvoorbeeld de kleur van de stenen, kleuren van dakpannen enzovoort. Samen met onder meer de prijsverlaging heeft dit ervoor gezorgd dat de belangstelling voor de kavels op het Luttermolenveld de laatste weken enorm is toegenomen. Op het Luttermolenveld is al een kavel te koop vanaf € 160,- per m2 exclusief BTW.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.