Kunst Cultuur Historie

Carnaval Losser

Losser heeft, net als zijn buurgemeente in Twente, een carnavals cultuur die zich kan meten aan de die van onder de grote rivieren.

Logo Gaffel AoskesCarnavalsvereniging "De Gaffel Aöskes", Losser

De Gaffel Aöskes is het overkoepelende orgaan van de Losserse carnavalsverenigingen.

De vereniging heeft ten doel het organiseren en bevorderen van carnavalsmanifestaties. Zij treedt op als overkoepelende organisatie van de in de gemeente Losser gevestigde carnavalsverenigingen of met carnavalsverenigingen gelijk te stellen organisaties.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het houden van carnavalsoptochten, het organiseren van carnavalsmanifestaties en het verschaffen van hulp en bijstand aan carnavalsverenigingen of daar mee gelijk te stellen organisaties.

Contactgegevens:
Postadres
Postbus 2
7580 AA Losser

Bezoekadres
De Pol 42
Losser

Website http://www.gaffelaoskes.nl
E-mail hoofdbestuur@gaffelaoskes.nl


Logo Doare Trappers

Carnavalsverening "de Doare Trappers", Losser

Daore Trappers zijn de oudste carnavalsvereniging in Losser. Al sinds 1957 geven zij kleur aan het het Carnaval in Losser.

We schrijven 11 november 1957. In de houten tekenkamer van de toenmalige dienst Openbare Werken bij het oude gemeentehuis komen na werktijd een groepje gemeente-ambtenaren bijeen om een carnavalsverhaal aan te horen van ene Cor Horsten, een ambtenaar uit het zuiden van het land en in dienst bij de gemeente Losser. Hij komt met het idee om met een malle, gekke ‘daore’ fietser mee te doen in de carnavalsoptocht in Oldenzaal. Zijn aanstekelijke en enthousiaste verhaal sloeg zelfs bij de gemeente-ambtenaren aan en er werd direkt een vereniging opgericht. De eerste carnavalsvereniging in de gemeente Losser was een feit. Gelet op het eerste carnavalsproduct n.l. de genoemde malle gekke daore fietser was de naam snel bedacht ‘De Daore Trappers’. Onder de bezielende leiding van Cor Horsten en de zijnen werden in de werkplaats van Openbare Werken de daore fietsen in elkaar gezet, kostuums gemaakt, clownskoppen geboetseerd. Op 11 februari 1958 werd de groep gepresenteerd aan de notabelen van de gemeente in de werkplaats mede op verzoek van burgemeester v.d. Sandt. Onder leiding van de grote “Sjef du Kiep” (een prachtige grote fietsende pop) werd op 17 februari in Oldenzaal deelgenomen. Het resultaat was fantastisch, louter eerste prijzen waaronder de Twentse geinprijs.

Inmiddels was er ook contact opgenomen met het naburige Munster. Het resultaat was directe deelname aan de carnavalsumzug op Rosenmontag 18 februari 1958. Het succes was enorm, het was het begin van 55 jaar deelname aan deze optochten. In die tijd was er iets moois ontstaan wat leefde, iets nieuws in Losser en dat sloeg aan. De fietsen zijn door de jaren heen het gezicht van onze vereniging naast al de andere creaties, welke gemaakt zijn voor de diverse optochten. Op 7 februari 1959 wordt op initiatief van de Daore Trappers de eerste carnavalsoptocht gehouden met medewerking van de Bôggelrieders en de muziekvereniging Excelsior. Het vertrek was aan de gemeentewerkplaats aan de Ravenhorsterweg.

Contactgegevens:
Rob Hassing
secretariaat@daoretrappers.com
053-5364267
Website: http://www.daoretrappers.nl


Logo Grosmeeierkes

Carnavalsvereniging "de Grösmeeierkes", Losser

Opgericht 1 maart 1966 en op 1 maart 2010 bestonden de Grösmeeierkes 44 jaar.

In 1966 wonen er in de buurt De Esch in Losser 80 militaire gezinnen, incidenteel werd er aan het carnaval in Losser meegedaan.
Na het carnaval in 1966 werd in de buurt de vraag gesteld waarom doen wij niet mee met het carnaval.
Zij waren het roerend eens met de rest van de buurt dat er wat aan het carnaval gedaan moest worden en besloten actie te ondernemen en een nieuwe carnavalsvereniging op te richten in de Esch.
Er werd vergaderruimte opgezocht en een oprichtingsvergadering uitgeschreven.
Tijdens deze vergadering bij Café Heydeman was het animo zo groot dat er spontaan een nieuwe vereniging werd opgericht, de Grösmeeierkes werd de nieuwe naam van de vereniging.
Met 82 leden werd het de grootste vereniging in Losser.

Een Grösmeeierke is een borrelglaasje zonder voet en werd door grasmaaiers gebruikt in het veld als de boer een borrel kwam schenken kon een gewoon glaasje niet blijven staan op het land, maar een grösmeeierke wel.
Symboliek, een Grösmeeierke is altijd onderdeel van een feest, staat nooit op de kop en zit altijd vol met carnavalsplezier.

De vereniging is gehuisvest in een riante bouwruimte op de Pol in Losser.
De Grösmeeierkes bouwen grote wagens en horen geheel in het Losserse Carnavalsgebeuren.

Contactgegevens:
E-mail secretaris@grosmeeierkes.nl
Website http://www.grosmeeierkes.nl


Carnavalsvereniging "de Hoalthakkers", Losser

Carnavalsvereniging de Hoalthakkers is een wagenbouwvereniging uit Losser en aangesloten bij de overkoepelende carnavalsvereniging ‘De Gaffel Aoskes’. De vereniging is in 1975 ontstaan uit een afsplitsing vanuit de Martini Kerlkes en opgericht door Marinus Middel, Paul Lageweg, Bennie Steghuis, Herrie Hanterink, Bennie Hanterink en Gerard Klein Haarhuis. De eerste ledenvergadering werd gehouden in Ons Gebouw. Na één jaar werd de Vereniging de residentie. Vanwege sluiting in 1986 moesten we op zoek naar een nieuwe residentie. Dit werd Marktzicht. Dit werd Marktzicht. Tegenwoordig houden we onze ledenvergaderingen bij Hotel Smit.

De laatste jaren is carnavalsvereniging De Hoalthakkers erg gegroeid, dit door de aanwas van vele jongeren en is de vereniging uitgegroeid tot een echte wagenbouw- en jongerenvereniging binnen de Gemeente Losser. Deze inzet heeft al tot verschillende 3de prijzen binnen de optocht in Losser geleidt. De vereniging bestaat uit ongeveer 100 leden, en deze leden zetten zich naast het verenigings verband ook in voor vele andere activiteiten en commissies binnen de Gemeente Losser.

Wij zijn vertegenwoordigd in de volgende optochten:

Carnavalsoptocht Zaterdag Losser
Grote Twentse Carnavalsoptocht Oldenzaal
Rosenmontage Optocht De Lutte
Kinderoptocht Losser

Overige activiteiten

Bouwfeest
Elk jaar wordt in de week voorafgaande aan het carnavalsweekend op vrijdag een bouwfeest georganiseerd. De organisatie van dit feest is in handen van het bestuur. Het bouwfeest wordt gehouden in de loods. Tijdens deze avond wordt de kleding van de loopgroep gepresenteerd door de kledingcommissie. Tevens kunnen de leden zien hoe de vorderingen van de bouw van de wagen ervoor staan.    

Tijdens het bouwfeest wordt door de voorzitter een lid van de vereniging benoemd tot Hoalthakker van het jaar. Deze ontvangt een medaille. De keuze voor het Hoalthakkertje wordt genomen door personen die in het verleden deze titel al eens hebben mogen ontvangen. 

Jaarfeest
Elk jaar wordt er voor alle leden van de vereniging een jaarfeest georganiseerd. De organisatie van het feest en de geplande activiteiten liggen in handen van het bestuur en hiervoor worden elk jaar vier vrijwilligers voor benaderd. Het jaarfeest wordt gehouden in de loods. 

Breugheliaans Festijn
Jaarlijks wordt gedurende het laatste weekend van de zomerschoolvakantie van vrijdag tot zondag het Breugheliaans Festijn georganiseerd in Losser. Gedurende dit weekend gaat Losser terug naar de tijd van meesterschilder Pieter Breughel de Oude (+/- 1525 – 1569). Artiesten en groepen beleven de middeleeuwen middels een stoet en diverse kraampjes in het dorp.
Onze vereniging staat dit Breughel weekend met het Rad van Avontuur tussen de kraampjes. De organisatie ligt in handen van het bestuur. Overige leden van de vereniging worden ingezet om bij het Rad van Avontuur te staan.
Bezoekers aan het Breughel kunnen tegen vergoeding draaien aan het Rad van Avontuur. De nummers op het Rad corresponderen met diverse prijzen die te winnen zijn. De kleinere prijzen worden direct uitgegeven. De trekking van de hoofdprijs geschiedt op de laatste dag van het Breughel door de voorzitter. 

Daarnaast heeft de vereniging enkele leden als hoogheden binnen de carnaval gehad. Zie hieronder een kort overzicht hiervan.

De Gaffelaoskes / Prins van Losser

Prins van Losser 1987 : Ben Engelbertink
Adjudant : Hans Spit

Adjudant – 2004 : Patrick Olde Heuvel

Prins van Losser 2008 : Gerard Rodel

Prins van Losser 2010 : Herman Vollenbroek

Adjudant – 2014 : Ronnie Steghuis

Jongeren Karnaval Losser / Jongeren Trio

2008:  Adjudanten Niels Bijsterveld en Bart Olde Boerigter

2011: Jongerenprins Mark Kamping
Adjudanten Stefan van Gils en Jeroen Lentfert

C.V. De Martini Kerlkes / Hoogheden
2012: Adjudant Niek Loskamp

Contactgegevens:
C.V. De Hoalthakkers
Secretariaat@hoalthakkers.nl 


Carnavalsvereniging "de Martinikerlkes", Losser

Aswoensdag 1957, om precies te zijn op 10 maart van dat jaar, zag de carnavalsvereniging de Martini Kerlkes het levenslicht. Die dag kwam Antoon Peperkamp en Johan Gevers tot de conclusie dat na enkele jaren ongeorganiseerd carnaval in Losser, het tijd werd voor een echte carnavalsvereniging.

De eerste taak die de beide oprichters zich stelden, was het zoeken van leden en dan vooral binnen de buurt en de familie. Met een contributie van een dubbeltje per week trachtte de vereniging in de beginjaren met een wagen of een loopgroep aan de optochten in Losser en Oldenzaal mee te doen.
Tijdens het eerste feest in café Nijhof kwam de eerste onofficiële prins van Losser te voorschijn: Klaas Gevers.

Om wildgroei in het carnavalsgebeuren te voorkomen is door de Martini Kerlkes en Doare Trappers, destijds op initiatief van burgemeester Van der Sandt, een overkoepelende carnavalsorganisatie opgericht, waaruit later de Gaffel Aöskes zijn ontstaan.

De Martini Kerlkes waren in de zestiger jaren een bescheiden vereniging met dertig tot veertig leden. Deze leden stonden mede aan de basis van de succesvolle vereniging die het nu is.

Momenteel is 'de Martini Kerlkes' de grootste carnavalsvereniging van Losser.

Contactgegevens
Carnavalsvereniging De Martini Kerlkes Losser 
Denekamperdijk 10
7581 PJ Losser

Website: http://www.martinikerlkes.com

Contact:  http://www.martinikerlkes.com/index.php/contact/algemeen-formulier


Carnavalsvereniging "de Nachtuulkes", Losser


Carnavalsvereniging "de Stroatkroepers", Losser

logo StroatkroepersDeze Losserse carnavalsvereniging is opgericht op 18 december 1987 en aangesloten bij de overkoepelende Losserse vereniging de Gaffel Aoskes.
Jaarlijks bouwt de vereniging een praalwagen van 11 meter lang en zes tot acht meter hoog. Deze wagen wordt gebouwd in de bouwloods van de Gaffel Aoskes aan de Nijverheidstraat in Losser.

De vereniging organiseerde elk jaar tijdens carnaval twee feestavond. De eerste feestavond vindt plaats op de zaterdagavond tijdens carnaval. In het verleden werden de feesten georganiseerd bij Hotel Marktzicht. Daarna werd het feest enkele jaren georganiseerd in Sportcafe de Fakkel aan de Gronausestraat in Losser. Sinds enkele jaren wordt deze feestavond georganiseerd in Café het Raedhuys.
Dit feest, het gekostumeerd feest wordt in samenwerking met twee andere Losserse carnavalsverenigingen georganiseerd: De Daore Trappers en de Hoalthakkers.
De tweede feestavond vondt traditiegetrouw plaats op de maandagavond. In Hotel Smit, onze thuisbasis, hier werd dan het roemruchte Stroatkroepersbal georganiseerd.
Sinds enkele jaren is de grote tent op het Raadhuysplein ook op maandag geopend en dat heeft ons doen besluiten dit feest niet meer te organiseren.

Verder organiseert de vereniging jaarlijks:
Op vrijdagavond voor carnaval een feest voor de bouwers van de wagen
Een speciale feestavond voor de leden
Een groots loodsfeest met medewerking van de lokale prinselijke hoogheden
Een fietstocht en barbeque op hemelvaartsdag

Het Narrengilde is een bijzonder orgaan binnen de vereniging: alleen oud-bestuursleden kunnen hiervan lid worden. Het gilde der Narren is herkenbaar aan belachelijk grote steken en kielen met gouden opdruk.

Contactinformatie:
Carnavalsvereniging De Stroatkroepers, Losser
Oldenzaalsestraat 117
7581 PZ Losser
Website http://www.stroatkroepers.nl


Carnavalsvereniging "de Veldmuuskes" Overdinkel
Jongeren Karnaval Losser "J.K.L.", Losser