Kunst Cultuur Historie

Harmonie Kunst & Strijd

Harmonie Kunst & Strijd is opgericht op 25 juli 1925 en een algemene muziekvereniging. Dit betekent dat iedereen welkom is en dat wij, ongeacht geloofsovertuiging of politieke voorkeur, samen musiceren. Geloof en politiek zijn voor ons zaken die los staan van muziek.

Waarom dan de naam "Kunst en Strijd" die een politieke lading heeft? De vereniging is ontstaan als vereniging voor de arbeidersklasse. Iedereen was echter welkom. In 1978 is dit officieel bevestigd en zijn we als algemene muziekvereniging verder gegaan. De naam is dus hetzelfde gebleven! Wel presenteren we ons tegenwoordig meer als K&S. :-)

Muziekinstrument
Voor jonge kinderen vanaf ongeveer 6 jaar is het verstandig te beginnen met blokfluitlessen. De blokfluit dient zelf aangeschaft te worden en kost, afhankelijk van de materiaalsoort, tussen 7,50 en 17,50 euro. De blokfluitleiding is uiteraard bereid adviezen te geven.

De muzikant die het blokfluitstadium gepasseerd is of direct op een instrument wil beginnen krijgt een instrument in bruikleen.

Opleiding
Ieder lid kan tegen gereduceerd tarief naar de Losserse muziekschool. Naast een eigen bijdrage betaalt K&S een deel van de kosten. Op het moment dat de muzikant het B-diploma behaald heeft kan worden doorgestroomd naar het A-orkest. In overleg zijn andere mogelijkheden uiteraard bespreekbaar.

De vereniging investeert in haar muzikanten met de bedoeling dat uiteindelijk naar het A-orkest wordt doorgestroomd.

Contactgegevens
Harmonie "Kunst en Strijd"
 Secr.: Ada Uuldriks-Wullink,
p/a Bookholtlaan 9,
7581 BB Losser.
www.kunstenstrijd-losser.nl
info@kunstenstrijd-losser.nl