Kunst Cultuur Historie

Steenfabriek de Werklust

Een uniek monument van bedrijf en techniek

werklust02Al vele eeuwen werden er stenen gebakken op de kleileemgronden bij Losser. Dit zware en kleverige residu, ongeveer 200.000 jaar geleden ontstaan uit zand en stenen onder het langzaam opschuivende landijs, is zeer geschikt om te vormen en te bakken. Vanaf eind 19de eeuw tot ver in de vorige eeuw gebeurde dat op een bedrijfsmatige wijze in de fabriek van de familie Osse. De zogenaamde osse-stenen zijn dan ook een begrip in de regio.
De naam Werklust zegt alles over het intensieve karakter van dit ambacht. De steenfabriek bij Losser had alles op het terrein wat voor de productie nodig was. Enkele oude kleigaten getuigen nu nog van de plek waar keileem gewonnen werd.

werklust03De fabriek heeft grote droogschuren, een omvangrijke ringoven met een 45 meter hoge schoorsteen, een smalspoor met kiepkarren, een strengpers en een mengmachine.
Steenfabriek De Werklust is ook uniek omdat er in geen velden of wegen een rivier te bekennen is. Het keileem uit de ijstijd blijkt even zo goed geschikt als de meer gangbare rivierklei.

De steenfabriek is nu een rijksmonument en open voor het publiek. Het terrein is door het gehele jaar heen ook het toneel van bijzondere evenementen, zoals de Plantendag Groei & Bloei, een kerststallen-expositie, diverse keramiekmanifestaties en exposities van fossielen en archeologische vondsten. Ook de vliegdemonstaties met uilen door het Dragonheart Flyingteam komen schitterend tot hun recht op dit bijzondere en monumentale complex.

werklust04Openingstijden:
Vanaf 6 april t/m 1 december 2015 is de steenfabriek geopend van Di t/m Zon van 12.30-17.00.

 

 

 

 

werklust05Adresgegevens:
Oldenzaalsestraat 104
7581 PW Losser
Tel. 053-5361329.
www.dewerklust.nl

Ingang achterzijde aan de Smuddeweg