Kunst Cultuur Historie

65 jaar Losser Böggelrieders en Daansers

Op 22 februari 1954 werd de folkloristische vereniging ‘De Losser Böggelrieders en Daansers’ opgericht en vanaf die datum, maar dan in 2014, sierde een metershoog spandoek met het jubileumlogo van de ‘Böggels’ de gevel van het Losserse gemeentehuis.

Helaas was het spandoek niet bestand tegen een voorjaarsstorm, die Losser enkele weken later teisterde. Gelukkig is de club zelf sterker dan dat spandoek want de Böggels bestaan nog steeds en het hele jaar wordt bij diverse gelegenheden aandacht aan het zestigjarig jubileum besteed.

De Historische Kring Losser (HKL) heeft een bijdrage aan het ‘feestje’ van de Böggels geleverd door het herfstnummer van ‘Oet Dorp en Marke’ helemaal aan de geschiedenis van deze bijzondere en in Losser en ver daarbuiten hoog gewaardeerde club te wijden. Het nummer telt maar liefst 80 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Het boekje is inmiddels bij alle 750 leden van de HKL thuis bezorgd. Losse nummers zijn voor (slechts) € 4,50 te koop bij Bruna en Primera Marcel.

Maandagavond 22 september reikte Thea Evers, de voorzitter van de HKL, in de Böggelschuur op erve Kraesgenberg het eerste exemplaar van het Böggelboekje uit aan wethouder cultuur Joop Hassink. De heer Hassink sprak in zijn dankwoord namens de gemeente waarderende woorden uit aan het adres van de Böggelrieders en Daansers en de HKL. Twee verenigingen, die elk op hun eigen manier in Losser een belangrijke rol spelen op het gebied van cultuur en historie. 

In het boekje wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de Böggels. Het begon allemaal met de Twentse (vakantie)weken die in het begin van de vijftiger jaren in Losser werden georganiseerd. Veel oudere Lossernaren herinneren zich die feestweken nog, de hele bevolking was er druk mee. Ook enkele middenstanders die spectaculaire, gekke en vooral plezierige dingen bedachten. Naaimachinehandelaar Gerard Elsjan kwam met een grote houten fiets voor de dag, een heel groot voorwiel en een kleintje achter. Het werd zo’n succes dat er meer van werden gemaakt en men trad er al gauw mee op, ook buiten Losser. Dat de heren gezellig op pad gingen was prima, maar dan wilden de dames wel mee. Daarom werd besloten om naast het optreden met de fietsen een dansgroep op te richten. Direct In het eerste jaar waren er al dertig leden en dat terwijl het helemaal niet zo gemakkelijk was om lid te worden. Je moest uit Losser komen, de Twentse taal goed spreken en bij voorkeur tot de middenstand behoren. Het was dus een ‘ondernemende’ club. Misschien verklaart dat ook dat de Böggels al op 8 juli 1954 aanwezig waren bij de start van de Tour de France in het Olympisch Stadion in Amsterdam! Amsterdam was in die tijd nog een heel eind weg, maar al gauw ging het nog veel verder weg. Er werden reizen gemaakt naar Duitsland, Engeland, Turkije, Rusland, Hongkong en Amerika. Teveel om allemaal op te noemen. Met recht noemt burgemeester Sijbom in het voorwoord van het boekje de Losser Böggelrieders en Daansers top-ambassadeurs voor onze gemeente in binnen- en buitenland. De groep is ook precies wat Losser is: vriendelijkheid met daarbij altijd een glimlach!

Bijzonder is de hechte, al tientallen jaren voortdurende, vriendschap die werd gesloten met twee buitenlandse volksdansgroepen, één uit de buurt van Hamburg en een andere uit Dösjebro in Zweden. 

Een hoogtepunt in het bestaan van de Böggels was de organisatie van het grote internationale folkloristische festival EuroFolk Losser op 18, 19 en 20 augustus 1989. Achttien buitenlandse folkloregroepen, de Böggels zelf en nog enkele Nederlandse groepen presenteerden zich tijdens een grote optocht op zaterdag 20 augustus. Op alle dagen waren er optredens op podiums in het dorp. Mede door het prachtige weer werd het een ongelooflijk succes. Voor de organisatie van dit festijn werd een Stichting opgericht, waarin vooral anderen dan Böggels - eigenlijk ‘heel’ Losser - samenwerkten. Oud-notaris Van Hazendonk en oud-burgemeester Smit halen in het boekje herinneringen op aan dit onvergetelijke feest. 

Door het aansprekende succes van Eurofolk 1989 ontstond er ook bij jongeren in Losser belangstelling voor ‘rieden en daansen’. In januari 1991 begonnen 15 jonge mensen met oefenen. De jongerengroep bestaat nog steeds. Jongeren en ouderen dansen nu al jaren samen en vormen een mooie, grote groep waar men in de rest van Nederland jaloers op is. Daarom gaan de Losser Böggelrieders en Daansers met vertrouwen op weg naar hun 75-jarig jubileum.