Kunst Cultuur Historie

Dorre vlakte is een bloeiende steppe geworden

‘Wat een dorre zandwoestijn en onvruchtbare zandbulten’, zo zou je kunnen denken bij deze foto uit het begin van de vorige eeuw. Voor de gelegenheid is de foto een beetje opgeknapt door er wat kleur aan toe te voegen.
Uit de foto blijkt dat Overdinkel zich al aan het ontwikkelen was, want vóór 1890 was er niets dan een grote heidevlakte. En rondom aan de zoom van de grote, stille heide lagen sinds eeuwen de oude gewaarde erven en boerderijtjes, die de heideplaggen voor hun potstallen nodig hadden.

Aan dit rustieke beeld kwam omstreeks 1890 een eind. Eeuwenlang was er in de zomer een trek van Duitse arbeiders naar het westen geweest, om als ‘hannekemaaiers’ een boterham te verdienen met zwaar werk. Maar in het laatste decennium van de 19e eeuw kwam vanuit Drente, Friesland en noordwest Overijssel een trek naar het oosten op gang, naar de industrie-centra van Duitsland. Ook naar Gronau, dat jarenlang de grootste spinnerij van Duitsland binnen haar grenzen had.

Die trek naar de industrie-centra was het gevolg van de landbouwcrisis, die van 1875 tot 1895 West-Europa beheerste. Veel landarbeiders, die zonder werk kwamen te zitten, trokken naar de steden. Velen vestigden zich in Gronau, maar steeds meer mensen wilden liever in hun eigen land blijven wonen, in Losser, in Glanerbrug en ook in Overdinkel. 

De tweede foto, gemaakt omstreeks 1960, die praktisch op dezelfde plaats gemaakt is, toont een heel ander beeld. Overdinkel is veranderd in een ‘bloeiende steppe’. De panden aan de linkerkant waren oorspronkelijk eigendom van de firma Knol en werden later verbouwd tot discotheek ‘de Olifant’. Nu staat hier een modern appartementencomplex.