Kunst Cultuur Historie

Historische Kring Losser

“Dat is zo mooi van de Historische Kring dat je steeds meer te weten komt van een dorp. Zo wordt een dorp steeds interessanter en boeiender.”
Deze mooie woorden schreef een al jaren in Canada wonende Losserse aan de redactie van ‘Oet Dorp en Marke’.

De woorden zijn van belang voor iedereen die in Losser, Overdinkel en Glane geïnteresseerd is. Dat zijn de  inwoners van die dorpen, maar ook oud-inwoners en anderen die met Losser een band hebben gekregen, die niet meer loslaat. Eind november 2014 waren bijna 800 van die geïnteresseerden lid van de Historische Kring Losser (HKL) .

De HKL is opgericht in 1969 en stimuleert de interesse voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser vooral door:

 • de uitgave van ‘Oet Dorp en Marke’, een tijdschrift dat aan het eind van elk kwartaal verschijnt en bij alle leden wordt bezorgd.
  Naast korte ‘huishoudelijke’ mededelingen staan in het tijdschrift bijdragen van vaste medewerkers en gastauteurs over heel verschillende onderwerpen, die wel altijd een raakvlak met de geschiedenis van onze omgeving hebben.
 • vijf keer per jaar voor de leden/donateurs een avond te organiseren met een lezing of een filmvoorstelling.
  Hoogtepunt daarbij is elk jaar de nieuwjaarsbijeenkomst, met de traditie geworden quiz met vragen aan de hand van dia’s.
 • het organiseren van tentoonstellingen en Open Monumentendag.
 • aan de jaarvergadering een uitstapje te koppelen naar een doel in de naaste omgeving.
 • het beheren en uitbouwen van een archief, een grote fotocollectie en een nog grotere collectie bidprentjes.
  De fotocollectie (meer dan 10.000 foto’s) is nagenoeg helemaal gedigitaliseerd. Aan de digitalisering van de bidprentjes wordt nog gewerkt. De al gescande prentjes zijn te bekijken via de website van de HKL.
 • het schrijven en uitgeven van boeken over de Losserse geschiedenis. Dat heeft geresulteerd in een lange rij boeken.
  In november 2014 verscheen ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’ (auteur Frans Jacobs). Alle leden hebben dit boek, incl. een Dvd en een bijbehorend fietsrouteboekje, als jubileumgeschenk cadeau gekregen.

Meer informatie over de HKL: www.historischekringlosser.nl

Fotoalbum Fotomontages