Kunst Cultuur Historie

Het Lossers Kunstcollectief (LKC)

De stichting “Het Lossers Kunstcollectief” stelt zich ten doel: het bevorderen van een gunstig kunstklimaat in de gemeente Losser en het scheppen van mogelijkheden tot zowel het beoefenen van beeldende kunst, het kennisnemen van uitingen van beeldende kunst, als het creëren van een ontmoetingspunt.

Algemene informatie
De stichting “Het Lossers Kunstcollectief” stelt zich ten doel: het bevorderen van een gunstig kunstklimaat in de gemeente Losser en het scheppen van mogelijkheden tot zowel het beoefenen van beeldende kunst, het kennisnemen van uitingen van beeldende kunst, als het creëren van een ontmoetingspunt.
Om dit alles te realiseren beschikt het LKC over een (open) atelier in de voormalige De Marke, Markeweg 2, 7582 BD, Losser.

Lidmaatschap
Om te kunnen deelnemen moet men lid zijn van de stichting. Als deelnemer krijgt men toegang tot het atelier en kan men gebruikmaken van alle apparatuur en materialen.
We beschikken o.a. over een professionele oven voor het bakken van keramiek, maar ook gereedschap, kwasten, ezels, lampen, drukpersen, enzovoort staan ter beschikking.
Uiteraard vragen we wel een bijdrage van € 9 per maand.

Activiteiten
In het LKC worden diverse vormen van kunst beoefend zoals, fotografie, etsen, glas in lood, keramiek, modeltekenen en schilderen.
Naast het beoefenen van kunst wordt er door de deelnemers jaarlijks een expositie verzorgd.

Ook worden er met enige regelmaat workshops en lezingen gehouden.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van het LKC:
Ben Heinen
Gronausestraat 332
7585 PE Glane
Telefoon 06-18608650
Email: secretariaatlkc@ziggo.nl