Nieuws & Agenda

Lezing Marc America valt goed in de smaak

Ruim 60 mensen namen deel aan de lezing in het gemeentehuis van Losser op woensdagavond 5 april.

Marc America is de auteur van het boek “Allemaal mensen 2.0”. In dit boek legt hij uit welke verschillende typen mensen zich zoal in de maatschappij bewegen. Het is een grove indeling die zelfs arbitrair is. De hoofdzaak is de herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen. In grote lijnen komt het er op neer dat de mensen te verdelen zijn in vier types, analytisch, sturend, vriendelijk en expressief.

Marc geeft adviezen bij de benadering van deze verschillende types. In conflictsituaties is het handig te weten hoe iemand zal reageren. En niet alleen in conflictsituaties. Voor elk gesprek is een modus te vinden om tot een bevredigende situatie te komen.

Het gaat vooral om samen een oplossing te vinden en niet, zoals dat vaak plaats vindt, een zwarte piet uit te delen of aan te wijzen. In een gesprek ligt de nadruk op de oplossing en niet op de winnaar. Want als er iemand wil winnen is het gesprek gedoemd te mislukken, voor wat betreft de oplossing. Sinds 1984 is Marc, als huisarts, gevestigd in een Limburgse plattelandspraktijk. Als opleider is hij ook verbonden aan de universiteit van Maastricht.

Het boek geeft inzicht in de gedragsstijlen en manier van communiceren van de patiënt/cliënt, maar ook in die van de hulpverlener, ouder/opvoeder, collega, vrijwel iedereen. Boze, dwingende, agressieve of juist verdrietige, angstige of ontwijkende patiënte/cliënten, in de dagelijkse praktijk. Hulpverleners moeten weten of ze efficiënt en effectief met deze verschillende mensen en hun emoties om kunnen gaan. De vraag dient zich aan waarom deze patiënten/cliënten doen zoals ze doen. Wat is hun voorkeursgedragsstijl. Zijn er aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis. Waar komt hun emotie vandaan. Kan ik mij inleven in hun gezichtspunt. Hoe kom ik tot een goed contact als we van mening en achtergrond verschillen.

Organisatie

De lezing van Marc America is georganiseerd door de huisartsenpraktijk Boermans in Losser. De huisarts Ton Boermans overweegt om Marc nog eens uit te nodigen voor een lezing, maar dan over het onderwerp “Een goede dood”.

Marc America heeft zich ook in deze materie verdiept en er een boek over geschreven. Ook over dit onderwerp kan hij boeiend vertellen. Toen Boermans bedankte de wethouder Martin van Rees, die een van de toehoorders was, voor het belangeloos ter beschikking van de raadszaal.

Lezing Marc America valt goed in de smaak

Ruim 60 mensen namen deel aan de lezing in het gemeentehuis van Losser op woensdagavond 5 april.

Marc America is de auteur van het boek “Allemaal mensen 2.0”. In dit boek legt hij uit welke verschillende typen mensen zich zoal in de maatschappij bewegen. Het is een grove indeling die zelfs arbitrair is. De hoofdzaak is de herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen. In grote lijnen komt het er op neer dat de mensen te verdelen zijn in vier types, analytisch, sturend, vriendelijk en expressief.

Marc geeft adviezen bij de benadering van deze verschillende types. In conflictsituaties is het handig te weten hoe iemand zal reageren. En niet alleen in conflictsituaties. Voor elk gesprek is een modus te vinden om tot een bevredigende situatie te komen.

Het gaat vooral om samen een oplossing te vinden en niet, zoals dat vaak plaats vindt, een zwarte piet uit te delen of aan te wijzen. In een gesprek ligt de nadruk op de oplossing en niet op de winnaar. Want als er iemand wil winnen is het gesprek gedoemd te mislukken, voor wat betreft de oplossing. Sinds 1984 is Marc, als huisarts, gevestigd in een Limburgse plattelandspraktijk. Als opleider is hij ook verbonden aan de universiteit van Maastricht.

Het boek geeft inzicht in de gedragsstijlen en manier van communiceren van de patiënt/cliënt, maar ook in die van de hulpverlener, ouder/opvoeder, collega, vrijwel iedereen. Boze, dwingende, agressieve of juist verdrietige, angstige of ontwijkende patiënte/cliënten, in de dagelijkse praktijk. Hulpverleners moeten weten of ze efficiënt en effectief met deze verschillende mensen en hun emoties om kunnen gaan. De vraag dient zich aan waarom deze patiënten/cliënten doen zoals ze doen. Wat is hun voorkeursgedragsstijl. Zijn er aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis. Waar komt hun emotie vandaan. Kan ik mij inleven in hun gezichtspunt. Hoe kom ik tot een goed contact als we van mening en achtergrond verschillen.

Organisatie

De lezing van Marc America is georganiseerd door de huisartsenpraktijk Boermans in Losser. De huisarts Ton Boermans overweegt om Marc nog eens uit te nodigen voor een lezing, maar dan over het onderwerp “Een goede dood”.

Marc America heeft zich ook in deze materie verdiept en er een boek over geschreven. Ook over dit onderwerp kan hij boeiend vertellen. Toen Boermans bedankte de wethouder Martin van Rees, die een van de toehoorders was, voor het belangeloos ter beschikking van de raadszaal.

Lezing Marc America valt goed in de smaak

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.