Nieuws & Agenda

Losser loopt warm voor Sportnatuur

Sportnatuur is een ambitieus plan waarvoor dorpsgenoten, gemeente en provincie inmiddels warm lopen.

Het plan voor een park waar sport en natuur gecombineerd wordt biedt volgens initiatiefnemer Rob Wegdam kansen voor Losser.

De stichting Parkplan Sportnatuur is in oprichting en Wegdam is blij met de groeiende belangstelling. "De provincie was al snel enthousiast en stelde een subsidie voor verder onderzoek ter beschikking. Inmiddels is er een groep van 30 ambassadeurs uit de Losserse gemeenschap aangesloten. Dit zijn ondernemers en inwoners die een soort klankbordgroep vormen" legt Rob Webdam uit.

"Sportnatuur kan Losser veel brengen" zegt de actieve Lossernaar "het plan heeft een internationaal karakter en biedt kansen voor werkgelegenheid en nieuwe infrastructuur in de gemeente".

Nadat de Provincie Overijssel een subsidie voor verder onderzoek verstrekte ging het allemaal snel. Rob Wegdam is dan ook blij met de positieve reacties vanuit het college van B&W. Na een korte eerste presentatie komen er ook positieve geluiden bij de raad vandaan en volgende week zijn er vervolg gesprekken.

Ook de gebruikers van het sportpark Brilmansdennen zijn over het algemeen positief want het plan brengt de sport veel nieuwe mogelijkheden.

Begin januari zijn er twee bijeenkomsten gepland voor aanwonenden. Zij worden als eerste geinformeerd omdat zij een zichtlocatie op het nieuwe park zullen krijgen. Later in januari zal er ook een bijeenkomst zijn voor andere inwoners van de gemeente.

Het eerste onderzoek wordt eind januari afgerond en dan volgt de presentatie en ook een persmoment. Het plan wordt dan breed gepresenteerd naar de rest van de inwoners van Losser. Nieuwe ideeën, inzichten en initiatieven kunnen waar mogelijk nog ingepast worden.

"De betrokkenheid van de omgeving is van belang voor een succesvolle uitvoering van het plan" zegt de 70 jarige Rob Wegdam. "Doel is financiering en voorzieningen zoals horeca, werkzaamheden, technische installaties en andere faciliteiten zo veel mogelijk uit de nabije omgeving te halen".

Voor meer informatie en voor het ontvangen van uitnodigingen van bijeenkomst kan contact opgenomen worden met Kitty Bakker (kitty.b@live.nl).

Sportnatuur is een ambitieus plan waarvoor dorpsgenoten, gemeente en provincie inmiddels warm lopen.

Het plan voor een park waar sport en natuur gecombineerd wordt biedt volgens initiatiefnemer Rob Wegdam kansen voor Losser.

De stichting Parkplan Sportnatuur is in oprichting en Wegdam is blij met de groeiende belangstelling. "De provincie was al snel enthousiast en stelde een subsidie voor verder onderzoek ter beschikking. Inmiddels is er een groep van 30 ambassadeurs uit de Losserse gemeenschap aangesloten. Dit zijn ondernemers en inwoners die een soort klankbordgroep vormen" legt Rob Webdam uit.

"Sportnatuur kan Losser veel brengen" zegt de actieve Lossernaar "het plan heeft een internationaal karakter en biedt kansen voor werkgelegenheid en nieuwe infrastructuur in de gemeente".

Nadat de Provincie Overijssel een subsidie voor verder onderzoek verstrekte ging het allemaal snel. Rob Wegdam is dan ook blij met de positieve reacties vanuit het college van B&W. Na een korte eerste presentatie komen er ook positieve geluiden bij de raad vandaan en volgende week zijn er vervolg gesprekken.

Ook de gebruikers van het sportpark Brilmansdennen zijn over het algemeen positief want het plan brengt de sport veel nieuwe mogelijkheden.

Begin januari zijn er twee bijeenkomsten gepland voor aanwonenden. Zij worden als eerste geinformeerd omdat zij een zichtlocatie op het nieuwe park zullen krijgen. Later in januari zal er ook een bijeenkomst zijn voor andere inwoners van de gemeente.

Het eerste onderzoek wordt eind januari afgerond en dan volgt de presentatie en ook een persmoment. Het plan wordt dan breed gepresenteerd naar de rest van de inwoners van Losser. Nieuwe ideeën, inzichten en initiatieven kunnen waar mogelijk nog ingepast worden.

"De betrokkenheid van de omgeving is van belang voor een succesvolle uitvoering van het plan" zegt de 70 jarige Rob Wegdam. "Doel is financiering en voorzieningen zoals horeca, werkzaamheden, technische installaties en andere faciliteiten zo veel mogelijk uit de nabije omgeving te halen".

Voor meer informatie en voor het ontvangen van uitnodigingen van bijeenkomst kan contact opgenomen worden met Kitty Bakker (kitty.b@live.nl).

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.