Nieuws & Agenda

Meeloop dag in de zorg

Wethouder Jan Martin van Rees was woensdag 18 mei te gast bij de Ouderenopvang Oldenhove in Losser. Om een beter beeld van de opvang en de zich daarin voordoende problemen beter te leren kennen heeft Stineke Niehenker, ambassadeur venster gezondheidszorg Hallo Losser en mth verpleegkundige bij Maartje, deze dag georganiseerd.

 

Zorgen
Hans Nijland (zorgmanager) maakt zich zorgen over de nieuwste voorstellen met betrekking tot de WMO. De forse kortingen (25%) waar nu sprake van is, hebben tot gevolg dat de vergoeding per dagdeel teruggaat van 41 naar 30 euro. "Echt rampzalig. Dan zullen we heel kritisch moeten gaan kijken wat we nog wel kunnen blijven doen."
 

25 jaar dagopvang in Losser

25 jaar geleden opende het vroegere verpleeghuis Oldenhove als eerste in de regio een dagopvang. Bedoeld voor ouderen met lichamelijke klachten en cognitieve geheugenproblemen. In de loop der jaren is de naam vaak aangepast. Van dagopvang naar dagbehandeling en van dagbesteding tot de huidige term dagvoorziening. “We zijn heel klein begonnen”, zegt Hans Nijland. "Met twee huiskamers in de oude aula van Oldenhove waar ouderen met allerlei klachten en problemen terecht konden. Mensen die een hersenbloeding hadden gehad, maar ook mensen met Parkinson, MS of somatische (lichamelijke) klachten. Al snel hadden we tien tot twaalf bezoekers, afkomstig uit heel de regio."

De ervaringen van wethouder Jan Martin van Rees die dag

“Het wethouderschap brengt met allerlei beslommeringen en veel gesprekken soms ook hele bijzondere dagen met zich mee. Vandaag had ik zo’n dag. Ik ging op pad met Stineke Niehenker van Hallo Losser, die voor mij een meeloop dag in de zorg had georganiseerd. Samen met Stineke Niehenker heb ik gesprekken gevoerd met Hans Nijland en Petra Hemmer, van St. Maarten en Giovani Oddo van Maartje over zaken die spelen in de zorg. Daarna hebben Stineke en ik samen met Petra Hassing een tweetal klanten van Maartje bezocht. Het was goed om opnieuw te zien, te horen en te ervaren hoe betrokken en gedreven de mensen zijn die in de zorg werken. De instellingen in de zorg hebben het op dit moment niet gemakkelijk, de overheden veranderen de laatste jaren telkens de spelregels en de tarieven en dan moet je het ook maar voor elkaar krijgen om de zorg richting de mensen op een goede manier vorm te geven en uit te voeren.  Tot nu toe slagen ze daar goed. Gelukkig wordt ook aangegeven dat de samenwerking met de afdeling zorg van de gemeente Losser heel goed is, en daar ben ik natuurlijk blij mee.

 

De zorgverzekeraars

Maar niet alles is koek en ei. Steeds vaker merken ze dat mensen bepaalde zorg niet meer willen of kunnen accepteren omdat de eigen bijdrage te hoog voor ze is. Het komt in ieder geval met enige regelmaat voor. Wat daarmee samen hangt is de overgang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het komt voor dat mensen dezelfde zorg in de WLZ krijgen als in de WMO maar dan een veel hogere eigen bijdrage moeten betalen. Ook maken de zorginstellingen mee dat instellingen de indicaties doorschuiven. Waardoor er langere tijd onzekerheden zijn voor de klanten. Iets wat natuurlijk heel onwenselijk is. In het gesprek met Hans, Petra en Giovani, wordt ook het belang van de wijkverpleegkundige benadrukt. De wijkverpleegkundige maakt ook deel uit van de sociale teams in Losser.  Zij vervullen een belangrijke rol bij het indiceren en ondersteunen van mensen en worden nu nog betaald door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars houden daar volgend jaar mee op. De vraag die dan ook heel erg speelt is, hoe gaan we daar mee om? Iets waar we in gezamenlijkheid naar zullen gaan kijken. Belangrijk bij alles is dat de rol van de mens zelf centraal staat. De verantwoordelijkheid wordt door de zorginstellingen of de gemeente niet overgenomen. Ook al krijgt iemand ondersteuning hij of zij blijft zelf altijd verantwoordelijk. Het is immers zijn of haar leven! Met name dit aspect moet nog breder verankerd worden in de zorg.

Jong dementerende

Een groot probleem in Losser zijn het aantal dementerenden. Ook jong dementerende mensen zijn een probleem voor hun partners. Vreemd genoeg zijn dat nu wel bijna allemaal mannen. Het zou goed zijn om de partners van de dementerenden met elkaar in contact te brengen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en ervaren dat ze niet de enige zijn. Dit lijkt bij uitstek iets te zijn wat bij de sociale teams hoort. Tot slot hebben Stineke en ik samen met Petra Hassing twee klanten van Maartje bezocht. Deze konden zich allebei goed redden met de geboden zorg. Financieel lukte het ook, alhoewel het bij tijd en wijle best wel lastig was/is om de eindjes aan elkaar te knopen. Eenzaamheid speelde in beide gevallen. Iets waar we ook mee aan de slag moeten. De Zonnebloem doet op dit vlak al veel. Wat daar nog meer in mogelijk is? Het antwoord op die vraag moeten we nog even schuldig blijven.”

Vervolg

Het gesprek werd afgerond met de afspraak dat men regelmatig bij elkaar gaat zitten om ervaringen uit te wisselen. Dit werd door alle deelnemers als zeer waardevol ervaren.

 

Wethouder Jan Martin van Rees was woensdag 18 mei te gast bij de Ouderenopvang Oldenhove in Losser. Om een beter beeld van de opvang en de zich daarin voordoende problemen beter te leren kennen heeft Stineke Niehenker, ambassadeur venster gezondheidszorg Hallo Losser en mth verpleegkundige bij Maartje, deze dag georganiseerd.

 

Zorgen
Hans Nijland (zorgmanager) maakt zich zorgen over de nieuwste voorstellen met betrekking tot de WMO. De forse kortingen (25%) waar nu sprake van is, hebben tot gevolg dat de vergoeding per dagdeel teruggaat van 41 naar 30 euro. "Echt rampzalig. Dan zullen we heel kritisch moeten gaan kijken wat we nog wel kunnen blijven doen."
 

25 jaar dagopvang in Losser

25 jaar geleden opende het vroegere verpleeghuis Oldenhove als eerste in de regio een dagopvang. Bedoeld voor ouderen met lichamelijke klachten en cognitieve geheugenproblemen. In de loop der jaren is de naam vaak aangepast. Van dagopvang naar dagbehandeling en van dagbesteding tot de huidige term dagvoorziening. “We zijn heel klein begonnen”, zegt Hans Nijland. "Met twee huiskamers in de oude aula van Oldenhove waar ouderen met allerlei klachten en problemen terecht konden. Mensen die een hersenbloeding hadden gehad, maar ook mensen met Parkinson, MS of somatische (lichamelijke) klachten. Al snel hadden we tien tot twaalf bezoekers, afkomstig uit heel de regio."

De ervaringen van wethouder Jan Martin van Rees die dag

“Het wethouderschap brengt met allerlei beslommeringen en veel gesprekken soms ook hele bijzondere dagen met zich mee. Vandaag had ik zo’n dag. Ik ging op pad met Stineke Niehenker van Hallo Losser, die voor mij een meeloop dag in de zorg had georganiseerd. Samen met Stineke Niehenker heb ik gesprekken gevoerd met Hans Nijland en Petra Hemmer, van St. Maarten en Giovani Oddo van Maartje over zaken die spelen in de zorg. Daarna hebben Stineke en ik samen met Petra Hassing een tweetal klanten van Maartje bezocht. Het was goed om opnieuw te zien, te horen en te ervaren hoe betrokken en gedreven de mensen zijn die in de zorg werken. De instellingen in de zorg hebben het op dit moment niet gemakkelijk, de overheden veranderen de laatste jaren telkens de spelregels en de tarieven en dan moet je het ook maar voor elkaar krijgen om de zorg richting de mensen op een goede manier vorm te geven en uit te voeren.  Tot nu toe slagen ze daar goed. Gelukkig wordt ook aangegeven dat de samenwerking met de afdeling zorg van de gemeente Losser heel goed is, en daar ben ik natuurlijk blij mee.

 

De zorgverzekeraars

Maar niet alles is koek en ei. Steeds vaker merken ze dat mensen bepaalde zorg niet meer willen of kunnen accepteren omdat de eigen bijdrage te hoog voor ze is. Het komt in ieder geval met enige regelmaat voor. Wat daarmee samen hangt is de overgang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het komt voor dat mensen dezelfde zorg in de WLZ krijgen als in de WMO maar dan een veel hogere eigen bijdrage moeten betalen. Ook maken de zorginstellingen mee dat instellingen de indicaties doorschuiven. Waardoor er langere tijd onzekerheden zijn voor de klanten. Iets wat natuurlijk heel onwenselijk is. In het gesprek met Hans, Petra en Giovani, wordt ook het belang van de wijkverpleegkundige benadrukt. De wijkverpleegkundige maakt ook deel uit van de sociale teams in Losser.  Zij vervullen een belangrijke rol bij het indiceren en ondersteunen van mensen en worden nu nog betaald door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars houden daar volgend jaar mee op. De vraag die dan ook heel erg speelt is, hoe gaan we daar mee om? Iets waar we in gezamenlijkheid naar zullen gaan kijken. Belangrijk bij alles is dat de rol van de mens zelf centraal staat. De verantwoordelijkheid wordt door de zorginstellingen of de gemeente niet overgenomen. Ook al krijgt iemand ondersteuning hij of zij blijft zelf altijd verantwoordelijk. Het is immers zijn of haar leven! Met name dit aspect moet nog breder verankerd worden in de zorg.

Jong dementerende

Een groot probleem in Losser zijn het aantal dementerenden. Ook jong dementerende mensen zijn een probleem voor hun partners. Vreemd genoeg zijn dat nu wel bijna allemaal mannen. Het zou goed zijn om de partners van de dementerenden met elkaar in contact te brengen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en ervaren dat ze niet de enige zijn. Dit lijkt bij uitstek iets te zijn wat bij de sociale teams hoort. Tot slot hebben Stineke en ik samen met Petra Hassing twee klanten van Maartje bezocht. Deze konden zich allebei goed redden met de geboden zorg. Financieel lukte het ook, alhoewel het bij tijd en wijle best wel lastig was/is om de eindjes aan elkaar te knopen. Eenzaamheid speelde in beide gevallen. Iets waar we ook mee aan de slag moeten. De Zonnebloem doet op dit vlak al veel. Wat daar nog meer in mogelijk is? Het antwoord op die vraag moeten we nog even schuldig blijven.”

Vervolg

Het gesprek werd afgerond met de afspraak dat men regelmatig bij elkaar gaat zitten om ervaringen uit te wisselen. Dit werd door alle deelnemers als zeer waardevol ervaren.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.