Nieuws & Agenda

MST biedt betere zorg bij hartinfarct

De cardiologen van MST Enschede gaan, in samenwerking met ZGT Hengelo en Almelo en ZH Koningin Beatrix in Winterswijk, de zorg voor patiënten met een hartinfarct verbeteren.

Door een nauwere samenwerking van de genoemde ziekenhuizen met huisartsen, ambulancediensten, netwerk Acute Zorg Euregio en de Hart&Vaat groep, moet er betere zorg komen voor patiënten met een acuut hartinfarct. In het landelijke project NVVC Connect is daarvoor het startsein gegeven. 

Het acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Met NVVC Connect wordt op regionaal niveau in kaart gebracht hoe de zorg is geregeld. De komende maanden worden patiëntenervaringen gebruikt om de acute zorg te verbeteren. Daarnaast wordt de deelname aan hartrevalidatie bevorderd omdat dit een bewezen effect heeft op een sneller herstel en een verbeterde conditie van de hartpatiënt. Deze revalidatie vindt bij voorkeur dicht bij de patiënt plaats nl. via fysiotherapeuten die ook in dorpen als Losser goed vertegenwoordigd zijn.

De cardiologen van MST Enschede gaan, in samenwerking met ZGT Hengelo en Almelo en ZH Koningin Beatrix in Winterswijk, de zorg voor patiënten met een hartinfarct verbeteren.

Door een nauwere samenwerking van de genoemde ziekenhuizen met huisartsen, ambulancediensten, netwerk Acute Zorg Euregio en de Hart&Vaat groep, moet er betere zorg komen voor patiënten met een acuut hartinfarct. In het landelijke project NVVC Connect is daarvoor het startsein gegeven. 

Het acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Met NVVC Connect wordt op regionaal niveau in kaart gebracht hoe de zorg is geregeld. De komende maanden worden patiëntenervaringen gebruikt om de acute zorg te verbeteren. Daarnaast wordt de deelname aan hartrevalidatie bevorderd omdat dit een bewezen effect heeft op een sneller herstel en een verbeterde conditie van de hartpatiënt. Deze revalidatie vindt bij voorkeur dicht bij de patiënt plaats nl. via fysiotherapeuten die ook in dorpen als Losser goed vertegenwoordigd zijn.

afbeelding van Astrid Kuhlkamp

Door: Astrid Kuhlkamp

Hallo Losser! Als inwoner van Losser wil ik graag mijn steentje bijdragen aan maatschappelijke doelen en daarom ben ik vrijwilliger bij dit platform. Daarnaast heb ik het adviesbureau FoodMarketing4U voor de professionale foodsector.  Ik ben getrouwd en heb ik twee schoolgaande kinderen.