Nieuws & Agenda

Afname restafval in Losser

Flinke afname restafval in Losser is de conclusie na 1 jaar

Flinke afname restafval in Losser

Om de gezamenlijke ambitie “Afvalloos Twente” in 2030 te kunnen halen is in Losser sinds januari 2018 Diftar ingevoerd.

In de raad is afgesproken om een jaar na invoering de resultaten te gaan evalueren en adviezen te ontwikkelen om de hoeveelheid restafval verder te verminderen.

Deze evaluatie laat zien dat er een flinke afname is in de hoeveelheid restafval: van 128 naar 89 kg per inwoner. Wethouder Jaimi van Essen: “Het is mooi om te zien dat Diftar inderdaad heeft geleid tot minder restafval. Enkele jaren geleden, 2015, zaten we in Losser nog op 200 kg per inwoner. Met de 89 kg nu, zijn we dus goed aan het scheiden. Echter we zijn er nog niet, om het doel van afvalloos Twente te kunnen halen, 50 kg restafval per inwoner per jaar, moeten we nog wel wat slagen maken.”  

  • De invoering restafval had als doel:
  • restafval verminderen,
  • scheiden van afval te bevorderen, 
  • betaling naar hoeveelheid restafval in te voeren.                                                                                                                                                                                           

 Nu, na een jaar werken met Diftar, is de hoeveelheid restafval gedaald van 128 kg naar 89 kg per inwoner per jaar. Een mooi resultaat. Gestegen zijn de hoeveelheid verpakkingsafval en gft. Het aantal bijplaatsingen is eind 2018 ook wat gedaald, waarbij handhaving, inzet van BOA’s wel een belangrijke factor is.

Helaas zijn er wel meerdere illegale dumpingen geweest.

Uit onderzoek bij andere gemeenten blijkt verder dat alleen invoeren van Diftar niet voldoende is om de hoeveelheid restafval te verminderen. Communicatie over het scheiden van afval, waarom je dat doet en wat in welke container moet, blijft van belang. Het aangeboden afval moet ook van een goede kwaliteit zijn. Daarnaast blijven we BOA’s inzetten om bijplaatsingen en illegale dumpingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Flinke afname restafval in Losser is de conclusie na 1 jaar

Flinke afname restafval in Losser

Om de gezamenlijke ambitie “Afvalloos Twente” in 2030 te kunnen halen is in Losser sinds januari 2018 Diftar ingevoerd.

In de raad is afgesproken om een jaar na invoering de resultaten te gaan evalueren en adviezen te ontwikkelen om de hoeveelheid restafval verder te verminderen.

Deze evaluatie laat zien dat er een flinke afname is in de hoeveelheid restafval: van 128 naar 89 kg per inwoner. Wethouder Jaimi van Essen: “Het is mooi om te zien dat Diftar inderdaad heeft geleid tot minder restafval. Enkele jaren geleden, 2015, zaten we in Losser nog op 200 kg per inwoner. Met de 89 kg nu, zijn we dus goed aan het scheiden. Echter we zijn er nog niet, om het doel van afvalloos Twente te kunnen halen, 50 kg restafval per inwoner per jaar, moeten we nog wel wat slagen maken.”  

  • De invoering restafval had als doel:
  • restafval verminderen,
  • scheiden van afval te bevorderen, 
  • betaling naar hoeveelheid restafval in te voeren.                                                                                                                                                                                           

 Nu, na een jaar werken met Diftar, is de hoeveelheid restafval gedaald van 128 kg naar 89 kg per inwoner per jaar. Een mooi resultaat. Gestegen zijn de hoeveelheid verpakkingsafval en gft. Het aantal bijplaatsingen is eind 2018 ook wat gedaald, waarbij handhaving, inzet van BOA’s wel een belangrijke factor is.

Helaas zijn er wel meerdere illegale dumpingen geweest.

Uit onderzoek bij andere gemeenten blijkt verder dat alleen invoeren van Diftar niet voldoende is om de hoeveelheid restafval te verminderen. Communicatie over het scheiden van afval, waarom je dat doet en wat in welke container moet, blijft van belang. Het aangeboden afval moet ook van een goede kwaliteit zijn. Daarnaast blijven we BOA’s inzetten om bijplaatsingen en illegale dumpingen zoveel mogelijk te voorkomen.

afbeelding van Henny Vreeman

Door: Henny Vreeman