Nieuws & Agenda

Armoedebeleid: kijkje in de keuken

Op woensdag 8 mei werd in de grote zaal van het Lossers hoes weer een zogenaamde “Kijkje in de keuken” georganiseerd door Mendy Versteeg, coördinator uitvoering armoedebeleid.

De twee volgende onderwerpen kwamen aan de orde: De stichting leergeld Losser en de stichting huurbelangen Losser. Mendy organiseert op gezette tijden dit soort bijeenkomsten. Het doel is om alle instanties die iets met het onderwerp armoede van doen hebben op de hoogte te stellen van wat de mogelijkheden zijn in de armoedebestrijding. Vooral het signaleren en eventueel verwijzen naar de juiste instanties. Want vaak is armoede onzichtbaar. Mensen schamen er zich soms voor om hulp te vragen. Wethouder Anja Prins opende de avond.

Stichting leergeld Losser

Voorzitter Ton Kremer deed mede aan de hand van een powerpointpresentatie de doelstelling en de inmiddels gehaalde resultaten uit de doeken. De Stichting Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoede situatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende (financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Losser gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers. Om dit doel te bereiken werkt Leergeld Losser in het verlengde van de landelijke vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en werkt zij samen met de gemeente Losser.

Alle kinderen mogen meedoen

Want nu meedoen is straks meetellen. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Voor wie?

Leergeld Losser richt zich op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Het is een misverstand om te denken dat alleen mensen met een uitkering in aanmerking komen. Een salaris kan 120% onder het bijstandsniveau liggen.  www.leergeld.nl/losser

Resultaat 2018

 • Aantal aanvragen 280
 • Aantal unieke kinderen dat geholpen is 206
 • Totaal aantal gezinnen 105
 • Leergeld Ouderbijdrage (gedeelte)    97
 • Fiets  96
 • Schoolreis/kamp/excursie    71
 • Jeugd sportfonds Zwemles  65
 • Voetbal  29
 • Sportschool/fitness  22
 • Jeugd cultuur Losser fonds Muzieklessen    6
 • Piano    3
 • Gitaar/viool    4
 •  
 • Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL)

Vorig jaar augustus is de Huurders Belangen Vereniging Losser van vereniging overgegaan naar een stichting. De stichting bestaat uit drie bestuursleden. Aloys Veekamp voorzitter, Ella Schepers en Joy Laarhoven. De stichting komt op voor de belangen van de huurders van Domijn en voor de andere huurders van een andere toegelaten instelling volgens de Woningwet 2015.

Doel

Een goede samenwerking met de verhuurder, het geven van voorlichting aan huurders en het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders en hun huurdersbelangen behartigen. Hiertoe is één keer per kwartaal een overleg met Domijn over de algemene zaken. Verder monitort men nieuwbouwprojecten en/of renovatieprojecten in samenwerking met de buurt/bewoners commissies.

Klachten over de verhuurder

Wanneer er een klacht is over de verhuurder dient men deze ten allen tijde die als eerste op aanspreken. Mochten dit geen of onvoldoende resultaat hebben, dan gaat SHBL zich er mee bemoeien en krijgt de huurder ondersteuning.

Happy in de wijk

Het behartigen van de belangen van de bewoners van woningen in de gemeente Losser. De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen en de woonomgeving. Het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving. Het inventariseren van de behoeften en knelpunten in het werkgebied. Voornstellen te doen tot gezamenlijke (structurele) oplossing van de gemelde knelpunten (www.shbl.nl).

 

 

 

Op woensdag 8 mei werd in de grote zaal van het Lossers hoes weer een zogenaamde “Kijkje in de keuken” georganiseerd door Mendy Versteeg, coördinator uitvoering armoedebeleid.

De twee volgende onderwerpen kwamen aan de orde: De stichting leergeld Losser en de stichting huurbelangen Losser. Mendy organiseert op gezette tijden dit soort bijeenkomsten. Het doel is om alle instanties die iets met het onderwerp armoede van doen hebben op de hoogte te stellen van wat de mogelijkheden zijn in de armoedebestrijding. Vooral het signaleren en eventueel verwijzen naar de juiste instanties. Want vaak is armoede onzichtbaar. Mensen schamen er zich soms voor om hulp te vragen. Wethouder Anja Prins opende de avond.

Stichting leergeld Losser

Voorzitter Ton Kremer deed mede aan de hand van een powerpointpresentatie de doelstelling en de inmiddels gehaalde resultaten uit de doeken. De Stichting Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoede situatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende (financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Losser gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers. Om dit doel te bereiken werkt Leergeld Losser in het verlengde van de landelijke vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en werkt zij samen met de gemeente Losser.

Alle kinderen mogen meedoen

Want nu meedoen is straks meetellen. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Voor wie?

Leergeld Losser richt zich op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Het is een misverstand om te denken dat alleen mensen met een uitkering in aanmerking komen. Een salaris kan 120% onder het bijstandsniveau liggen.  www.leergeld.nl/losser

Resultaat 2018

 • Aantal aanvragen 280
 • Aantal unieke kinderen dat geholpen is 206
 • Totaal aantal gezinnen 105
 • Leergeld Ouderbijdrage (gedeelte)    97
 • Fiets  96
 • Schoolreis/kamp/excursie    71
 • Jeugd sportfonds Zwemles  65
 • Voetbal  29
 • Sportschool/fitness  22
 • Jeugd cultuur Losser fonds Muzieklessen    6
 • Piano    3
 • Gitaar/viool    4
 •  
 • Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL)

Vorig jaar augustus is de Huurders Belangen Vereniging Losser van vereniging overgegaan naar een stichting. De stichting bestaat uit drie bestuursleden. Aloys Veekamp voorzitter, Ella Schepers en Joy Laarhoven. De stichting komt op voor de belangen van de huurders van Domijn en voor de andere huurders van een andere toegelaten instelling volgens de Woningwet 2015.

Doel

Een goede samenwerking met de verhuurder, het geven van voorlichting aan huurders en het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders en hun huurdersbelangen behartigen. Hiertoe is één keer per kwartaal een overleg met Domijn over de algemene zaken. Verder monitort men nieuwbouwprojecten en/of renovatieprojecten in samenwerking met de buurt/bewoners commissies.

Klachten over de verhuurder

Wanneer er een klacht is over de verhuurder dient men deze ten allen tijde die als eerste op aanspreken. Mochten dit geen of onvoldoende resultaat hebben, dan gaat SHBL zich er mee bemoeien en krijgt de huurder ondersteuning.

Happy in de wijk

Het behartigen van de belangen van de bewoners van woningen in de gemeente Losser. De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen en de woonomgeving. Het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving. Het inventariseren van de behoeften en knelpunten in het werkgebied. Voornstellen te doen tot gezamenlijke (structurele) oplossing van de gemelde knelpunten (www.shbl.nl).

 

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.