Nieuws & Agenda

Contract personenvervoer Brookhuis wordt verlengd

Maatwerkvervoer gemeenten langer bij Brookhuis.

Voor maatwerkvervoer kunnen inwoners van Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo tot 1 juli 2021 terecht bij Brookhuis Personenvervoer. Het contract met de vervoerder wordt verlengd met één jaar. Brookhuis verzorgt onder meer het vervoer naar en van jeugdhulp- en dagbestedingslocaties, maar ook leerlingenvervoer en sociaal-maatschappelijk vervoer (Regiotaxi).

Het maatwerkvervoer voor heel Twente is twee jaar geleden regionaal aanbesteed. Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo hebben daarvoor een contract met Brookhuis Personenvervoer. De contracten lopen medio volgend jaar af. Een evaluatie wijst uit dat er geen reden is een andere vervoerder te kiezen. Brookhuis doet het goed en er zijn weinig klach-en. Mede daarom is besloten het contract met de vervoerder tot 1 juli 2021 te verlengen.

Meer redenen

Er zijn meer redenen om bij dezelfde vervoerder te blijven. Verlengen van het contract betekent ook duidelijkheid voor gebruikers van maatwerkvervoer. Een vaste en vertrouwde chauffeur bij leerlingenvervoer is bijvoorbeeld wél zo prettig. Positief is ook dat duidelijkheid over de contractverlenging betekent dat het maatwerkvervoer de komende jaren nog verder kan worden verbeterd. Al gemaakte innovatieplannen en ontwikkelafspraken kunnen dan beter uitgevoerd worden. Opnieuw aanbesteden betekent daarnaast, gezien de huidige markt, naar alle waarschijnlijkheid ook hogere kosten.

Maatwerkvervoer gemeenten langer bij Brookhuis.

Voor maatwerkvervoer kunnen inwoners van Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo tot 1 juli 2021 terecht bij Brookhuis Personenvervoer. Het contract met de vervoerder wordt verlengd met één jaar. Brookhuis verzorgt onder meer het vervoer naar en van jeugdhulp- en dagbestedingslocaties, maar ook leerlingenvervoer en sociaal-maatschappelijk vervoer (Regiotaxi).

Het maatwerkvervoer voor heel Twente is twee jaar geleden regionaal aanbesteed. Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo hebben daarvoor een contract met Brookhuis Personenvervoer. De contracten lopen medio volgend jaar af. Een evaluatie wijst uit dat er geen reden is een andere vervoerder te kiezen. Brookhuis doet het goed en er zijn weinig klach-en. Mede daarom is besloten het contract met de vervoerder tot 1 juli 2021 te verlengen.

Meer redenen

Er zijn meer redenen om bij dezelfde vervoerder te blijven. Verlengen van het contract betekent ook duidelijkheid voor gebruikers van maatwerkvervoer. Een vaste en vertrouwde chauffeur bij leerlingenvervoer is bijvoorbeeld wél zo prettig. Positief is ook dat duidelijkheid over de contractverlenging betekent dat het maatwerkvervoer de komende jaren nog verder kan worden verbeterd. Al gemaakte innovatieplannen en ontwikkelafspraken kunnen dan beter uitgevoerd worden. Opnieuw aanbesteden betekent daarnaast, gezien de huidige markt, naar alle waarschijnlijkheid ook hogere kosten.

afbeelding van Marion Poorthuis

Door: Marion Poorthuis