Nieuws & Agenda

Cursus voor gebruikers van een scootmobiel

Zoals voor veel deelnemers aan het verkeer, verandert ook voor scootmobiel gebruikers de manier van het weggebruik. Als gevolg daarvan weten deze gebruikers niet altijd hoe ze moeten handelen in bepaalde verkeerssituaties. Voor een veilige deelname aan het verkeer is goede kennis en kunde noodzakelijk.

Daarom organiseert de Gemeente Losser een scootmobielcursus. De cursus bestaat uit een theorie-en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte vindt plaats op dinsdag 4 juni van 13:00 uur.

Het praktijkgedeelte vindt deels aansluitend plaats en deels op een andere datum en tijdstip. Hiervoor wordt met de deelnemers een afspraak gemaakt. theoriegedeelte de afspraak. Beide activiteiten zijn bij de muziekschool De Sleutel, Diepenbrocklaan 41 in Losser.

De cursus heeft als doel het wegnemen van risico’s en angsten en het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het verkeer. Onder deskundige begeleiding leren gebruikers van een scootmobiel omgaan met de nieuwe verkeersregels, moeilijke verkeerssituaties en obstakels. Zien en gezien worden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Uit ervaring met dergelijke cursussen in voorgaande jaren blijkt dat na het volgen van de cursus veel deelnemers zich zelfverzekerder voelen en weer op pad durven te gaan met hun scootmobiel.

Aanmelden voor deelname kan tot 1 juni aanstaande bij de Gemeente Losser, via info@veiliglosser.nl. Deelname is gratis. Na aanmelding wordt u, zonder tegenbericht, verwacht op dinsdag 4 juni om 13:00 uur bij de muziekschool de Sleutel, Diepenbrocklaan 41 te Losser.

Locatie: 

Muziekschool de Sleutel, Diepenbrocklaan 41, 7582 CX te Losser.

Zoals voor veel deelnemers aan het verkeer, verandert ook voor scootmobiel gebruikers de manier van het weggebruik. Als gevolg daarvan weten deze gebruikers niet altijd hoe ze moeten handelen in bepaalde verkeerssituaties. Voor een veilige deelname aan het verkeer is goede kennis en kunde noodzakelijk.

Daarom organiseert de Gemeente Losser een scootmobielcursus. De cursus bestaat uit een theorie-en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte vindt plaats op dinsdag 4 juni van 13:00 uur.

Het praktijkgedeelte vindt deels aansluitend plaats en deels op een andere datum en tijdstip. Hiervoor wordt met de deelnemers een afspraak gemaakt. theoriegedeelte de afspraak. Beide activiteiten zijn bij de muziekschool De Sleutel, Diepenbrocklaan 41 in Losser.

De cursus heeft als doel het wegnemen van risico’s en angsten en het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het verkeer. Onder deskundige begeleiding leren gebruikers van een scootmobiel omgaan met de nieuwe verkeersregels, moeilijke verkeerssituaties en obstakels. Zien en gezien worden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Uit ervaring met dergelijke cursussen in voorgaande jaren blijkt dat na het volgen van de cursus veel deelnemers zich zelfverzekerder voelen en weer op pad durven te gaan met hun scootmobiel.

Aanmelden voor deelname kan tot 1 juni aanstaande bij de Gemeente Losser, via info@veiliglosser.nl. Deelname is gratis. Na aanmelding wordt u, zonder tegenbericht, verwacht op dinsdag 4 juni om 13:00 uur bij de muziekschool de Sleutel, Diepenbrocklaan 41 te Losser.

afbeelding van Marion Poorthuis

Door: Marion Poorthuis