Nieuws & Agenda

Euro-Birdwatch 2019

Vogelwerkgroep Losser neemt deel aan internationale vogelkijkdag, deze zal plaatvinden op zaterdag 5 oktober a.s.

Een van de meest boeiende fenomenen in de vogelwereld is de vogeltrek, waarbij miljoenen vogels een gevaarlijke reis ondernemen om de winter te kunnen overleven.

Vogelwerkgroep Losser zal daarvoor de normaal voor het publiek gesloten telpost Oelemars openstellen, zodat de bezoekers op deze dag het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij kunnen meemaken. Onder deskundige leiding van de trektellers van deze telpost wordt tekst en uitleg gegeven over de vogeltrek en welke vogels er op dat moment overvliegen. Dit gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International. Dit is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Op de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving Oelemars zijn de tellers van 7 uur ’s morgens tot 16 uur ’s middags aanwezig om de vogeltrek te registreren. Deze telpost geniet landelijke bekendheid en staat bekend als een prima binnenland-telpost met grote aantallen doortrekkers en zeldzame soorten zoals grote zilverreiger, rode wouw en kraanvogel. Deze telpost is te bereiken via de Drielandweg in Losser.

Vooraanmelding is niet nodig.

Vorig jaar werden er op telpost Oelemars tijdens de Euro-Birdwatch meer dan 9000 vogels geteld verdeeld over 53 soorten met als hoogtepunten o.a. rode wouw, smelleken, bruine kiekendief, kolganzen, grote zilverreigers en kruisbek. De doortrek is wel voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer en kan dus jaarlijks schommelen.

WANNEER

  • 5 oktober van 07:00 uur - 16:00 uur

LOCATIE

  • Natuurgebied Oelemars
  • Grensweg/Ravenhorsterweg, Losser
Locatie: 

Natuurgebied Oelemars, Grensweg/Ravenhorsterweg, Losser

Organisatie: 
Vogelwerkgroep Losser

Vogelwerkgroep Losser neemt deel aan internationale vogelkijkdag, deze zal plaatvinden op zaterdag 5 oktober a.s.

Een van de meest boeiende fenomenen in de vogelwereld is de vogeltrek, waarbij miljoenen vogels een gevaarlijke reis ondernemen om de winter te kunnen overleven.

Vogelwerkgroep Losser zal daarvoor de normaal voor het publiek gesloten telpost Oelemars openstellen, zodat de bezoekers op deze dag het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij kunnen meemaken. Onder deskundige leiding van de trektellers van deze telpost wordt tekst en uitleg gegeven over de vogeltrek en welke vogels er op dat moment overvliegen. Dit gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International. Dit is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Op de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving Oelemars zijn de tellers van 7 uur ’s morgens tot 16 uur ’s middags aanwezig om de vogeltrek te registreren. Deze telpost geniet landelijke bekendheid en staat bekend als een prima binnenland-telpost met grote aantallen doortrekkers en zeldzame soorten zoals grote zilverreiger, rode wouw en kraanvogel. Deze telpost is te bereiken via de Drielandweg in Losser.

Vooraanmelding is niet nodig.

Vorig jaar werden er op telpost Oelemars tijdens de Euro-Birdwatch meer dan 9000 vogels geteld verdeeld over 53 soorten met als hoogtepunten o.a. rode wouw, smelleken, bruine kiekendief, kolganzen, grote zilverreigers en kruisbek. De doortrek is wel voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer en kan dus jaarlijks schommelen.

WANNEER

  • 5 oktober van 07:00 uur - 16:00 uur

LOCATIE

  • Natuurgebied Oelemars
  • Grensweg/Ravenhorsterweg, Losser
afbeelding van Marion Poorthuis

Door: Marion Poorthuis