Nieuws & Agenda

Geen bussen meer in centrum Losser (vervolg)

Hallo Losser heeft nader geinformeerd bij de gemeente Losser en er is helaas geen uitzicht op verandering van de buslijnen

Uit navraag blijkt dat er overleg geweest is met Syntus over de buslijnen met het oog op het Centrumplan. Daarbij is er gekeken naar mogelijke alternatieven en de dienstregeling.

In dat overleg spelen 2 belangen:

Enerzijds wil de gemeente voor de bevolking het ongemak zoveel mogelijk beperken voor wat betreft de busroutes. Anderzijds wil Syntus stipt volgens dienstregeling rijden, omdat dat goed is voor de beoordeling van Syntus door de provincie Overijssel (opdrachtgever). In de oude situatie reed lijn 61 (Overdinkel - Enschede) meestal met een paar minuten vertraging door centrum Losser.

Volgens dienstregeling

Syntus heeft blijkbaar de betrokken ambtenaar kunnen overtuigen van het feit dat de gekozen tijdelijke routes (tot 17 juli 2020) via de Voswinkelweg en Broekhoekweg de enige juiste oplossing zijn. Voor zowel lijn 64 (Almelo - Overdinkel) als lijn 61 (Enschede - Overdinkel) zijn er maar 3 haltes in de bebouwde kom. Hierdoor rijden de bussen zo snel dat er vaak gewacht moet worden bij de halte aan de Broekhoekweg om volgens dienstregeling te blijven rijden. 

Alleen als de gemeente opnieuw met Syntus onderhandelt, kan verandering brengen in deze situatie. Daar ziet het op dit moment niet naar uit.

 

 

Hallo Losser heeft nader geinformeerd bij de gemeente Losser en er is helaas geen uitzicht op verandering van de buslijnen

Uit navraag blijkt dat er overleg geweest is met Syntus over de buslijnen met het oog op het Centrumplan. Daarbij is er gekeken naar mogelijke alternatieven en de dienstregeling.

In dat overleg spelen 2 belangen:

Enerzijds wil de gemeente voor de bevolking het ongemak zoveel mogelijk beperken voor wat betreft de busroutes. Anderzijds wil Syntus stipt volgens dienstregeling rijden, omdat dat goed is voor de beoordeling van Syntus door de provincie Overijssel (opdrachtgever). In de oude situatie reed lijn 61 (Overdinkel - Enschede) meestal met een paar minuten vertraging door centrum Losser.

Volgens dienstregeling

Syntus heeft blijkbaar de betrokken ambtenaar kunnen overtuigen van het feit dat de gekozen tijdelijke routes (tot 17 juli 2020) via de Voswinkelweg en Broekhoekweg de enige juiste oplossing zijn. Voor zowel lijn 64 (Almelo - Overdinkel) als lijn 61 (Enschede - Overdinkel) zijn er maar 3 haltes in de bebouwde kom. Hierdoor rijden de bussen zo snel dat er vaak gewacht moet worden bij de halte aan de Broekhoekweg om volgens dienstregeling te blijven rijden. 

Alleen als de gemeente opnieuw met Syntus onderhandelt, kan verandering brengen in deze situatie. Daar ziet het op dit moment niet naar uit.

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.