Nieuws & Agenda

Gezocht

Versterking voor de Gemeenschaps Cliëntenraad en cliëntaanspreekpunten. Binnen de leefwerkgemeenschap Losser zoekt men enthousiaste kandidaten die met een kritische blik en hart voor het algemeen welzijn van de cliënten in de Gemeenschaps Cliëntenraad willen versterken. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een uitgebreid profiel op: www.zorggroepsintmaarten.nl/gcr. Ogen en oren. Daarnaast is men op zoek naar cliëntaanspreekpunten (CAP) die de ogen en oren vormen voor de leden van de Cliëntenraad en helpen om signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken. 

Interesse

Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken. Interesse? Neem dan contact op met de gemeenschapsmanager Erik Kramer: T. 088 - 000 52 00 Erik.kramer@zorggroepsintmaarten.nl.

Gezocht

Versterking voor de Gemeenschaps Cliëntenraad en cliëntaanspreekpunten. Binnen de leefwerkgemeenschap Losser zoekt men enthousiaste kandidaten die met een kritische blik en hart voor het algemeen welzijn van de cliënten in de Gemeenschaps Cliëntenraad willen versterken. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een uitgebreid profiel op: www.zorggroepsintmaarten.nl/gcr. Ogen en oren. Daarnaast is men op zoek naar cliëntaanspreekpunten (CAP) die de ogen en oren vormen voor de leden van de Cliëntenraad en helpen om signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken. 

Interesse

Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken. Interesse? Neem dan contact op met de gemeenschapsmanager Erik Kramer: T. 088 - 000 52 00 Erik.kramer@zorggroepsintmaarten.nl.

Gezocht

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.