Nieuws & Agenda

Losser dementievriendelijk

Donderdagavond 19 september, was de startbijeenkomst van dementievriendelijk Losser. De grote zaal (raadszaal) in ’t Losser’s Hoes was afgeladen vol. Er was heel veel belangstelling vanuit verschillende organisaties maar ook vanuit de bevolking.

De komende jaren zal het aantal mensen met dementie verdubbelen. En vrijwel iedereen krijgt er mee te maken. Hetzij als partner, hetzij als familielid, hetzij als goede kennis, hetzij als collega.

Noaberschap

Noaberschap en omzien naar elkaar zijn belangrijke kenmerken van hoe men met elkaar omgaat in Losser. Het spreekt voor zichzelf dat mensen met dementie deel kunnen en moeten uitmaken van de samenleving. Tijdens deze bijeenkomst kwamen zaken aan de orde hoe je als inwoner, ondernemer, vereniging of club kunt doen om dit mogelijk te maken.

Speels gebracht

Een ziekte die alles in het leven van degene die het overkomt, maar ook de partners, mantelzorgers en familieleden, op z’n kop zet. Het leven zal nagenoeg nooit meer normaal zijn. Toch werd de problematiek op een speelse en leuke manier voor het voetlicht gebracht. Annet Meijerink uit Oldenzaal was de leading lady en verbond de verschillende onderdelen aan elkaar op een duidelijke en prettige manier. Ze nam een interview af van Wethouder Anja Prins. Anja Prins gaf aan dat Losser al heel veel deed op het gebied van dementie, maar zei ook aan dat er nog veel op dit gebied moest gebeuren. Gerard Kanne van Alzheimer Twente, tevens coördinator van de Alzheimercafé ’s, onderstreepte de noodzaak van een gemeente die op een verantwoorde wijze met haar dementerende bewoners omgaat. 

ZINthese

Deze theatergroep liet door theater en muziek zien waar je tegen aan kunt lopen in het dagelijkse leven met dementie. Ze speelden onder andere een zeer tot de verbeelding sprekende scene over een mevrouw, vaste klant die elke week 3 broden komt kopen, wiens man kortgeleden is overleden, nu wel erg vaak in de winkel kwam om 3 broden te kopen. Wat moet je als zo’n mevrouw dan zegt dat haar man het brood zo lekker vindt, terwijl je weet dat ie er niet meer is. Op welke manier pak je zo’n dilemma aan? 

Vragen

Uiteraard kwamen er vanuit het publiek vele vragen over dementie en de omgang met dementerenden. Er waren voldoende casemanagers om deze vragen te beantwoorden. Casemanager zijn mensen die vooral in de beginperiode een begeleidende functie hebben. Ze verwijzen naar de actieve ontmoeting of naar de dagopvang. Ze maken je attent op de medische stappen die eventueel nog kunnen worden ondernomen. Ze geven praktische tips en handigheden die iemand kan toepassen die te maken heeft met een dementerende. Via het loket “WIJZ” van de gemeente Losser kan met in aanraking komen met een casemanager. 

Onthouden kan niet meer

Voor de pauze brachten de 2 leden van de theatergroep ZINthese, Hermien Bonte en Jos Brummelhuis, op een zeer mooie en ontroerende manier het lied “Onthouden kan niet meer” op de melodie van “Vluchten kan niet meer”, van Frans Halsema en Jenny Arean, ten gehore.

Training dementievriendelijk

Diane Bellers van de supermarktplus vertelde na de pauze haar ervaring na een training demenietvriendelijk door haar en al haar personeel een complete verrassing was. Het doel van Diane Bellers is om het alle klanten naar de zin te maken en te helpen. In plaats van te zeggen waar het broodbeleg ligt, lopen personeelsleden mee naar de plek waar ze het vinden kunnen. Wij zeggen niet in welk gangpad ze moeten zijn. Maar op die trainingsavond bleek dat als mensen met dementie geen hulp willen, je een stapje terug móet doen. Ze hechten heel veel belang aan wat ze nog zelf kunnen. Als je dan doordrukt, kunnen ze het als heel vervelend ervaren en zich minder mens voelen. Een bijzondere ontdekking. Het gaat een beetje tegen het gevoel in. Voortaan kijken ze bij de Plus hooguit van een afstandje even toe of het wel goed gaat. Plus Bellers heeft onlangs vanwege hun training het certificaat dementievriendelijke supermarkt ontvangen. Ook de mensen van het Gilde, Repair café en mensen van de actieve ontmoeting kwamen aan het woord en vertelden welke mogelijkheden er in hun organisaties waren om met demente mensen om te gaan.

Er is al best veel in Losser op dit gebied

Zegt Gerard Kanne van Alzheimer. Het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen van iedereen weet welke mogelijkheden er zijn. Daarvoor is een goede communicatie nodig. Aan deze communicatie werkt de digitale krant Hallo Losser graag mee en heeft ook in het verleden hierover verschillende stukken gepubliceerd. Bovendien worden er vanuit de gemeente door het loket “WIJZ” op gezette tijden bijeenkomsten georganiseerd onder de naam “Kijkje in de keuken”. Op deze bijeenkomsten vertellen organisaties elkaar waar ze mee bezig zijn, zodat iedereen die in de hulpverlening bezig is, weet waar hij of zij de informatie dan wel deskundigheid kan halen.

Donderdagavond 19 september, was de startbijeenkomst van dementievriendelijk Losser. De grote zaal (raadszaal) in ’t Losser’s Hoes was afgeladen vol. Er was heel veel belangstelling vanuit verschillende organisaties maar ook vanuit de bevolking.

De komende jaren zal het aantal mensen met dementie verdubbelen. En vrijwel iedereen krijgt er mee te maken. Hetzij als partner, hetzij als familielid, hetzij als goede kennis, hetzij als collega.

Noaberschap

Noaberschap en omzien naar elkaar zijn belangrijke kenmerken van hoe men met elkaar omgaat in Losser. Het spreekt voor zichzelf dat mensen met dementie deel kunnen en moeten uitmaken van de samenleving. Tijdens deze bijeenkomst kwamen zaken aan de orde hoe je als inwoner, ondernemer, vereniging of club kunt doen om dit mogelijk te maken.

Speels gebracht

Een ziekte die alles in het leven van degene die het overkomt, maar ook de partners, mantelzorgers en familieleden, op z’n kop zet. Het leven zal nagenoeg nooit meer normaal zijn. Toch werd de problematiek op een speelse en leuke manier voor het voetlicht gebracht. Annet Meijerink uit Oldenzaal was de leading lady en verbond de verschillende onderdelen aan elkaar op een duidelijke en prettige manier. Ze nam een interview af van Wethouder Anja Prins. Anja Prins gaf aan dat Losser al heel veel deed op het gebied van dementie, maar zei ook aan dat er nog veel op dit gebied moest gebeuren. Gerard Kanne van Alzheimer Twente, tevens coördinator van de Alzheimercafé ’s, onderstreepte de noodzaak van een gemeente die op een verantwoorde wijze met haar dementerende bewoners omgaat. 

ZINthese

Deze theatergroep liet door theater en muziek zien waar je tegen aan kunt lopen in het dagelijkse leven met dementie. Ze speelden onder andere een zeer tot de verbeelding sprekende scene over een mevrouw, vaste klant die elke week 3 broden komt kopen, wiens man kortgeleden is overleden, nu wel erg vaak in de winkel kwam om 3 broden te kopen. Wat moet je als zo’n mevrouw dan zegt dat haar man het brood zo lekker vindt, terwijl je weet dat ie er niet meer is. Op welke manier pak je zo’n dilemma aan? 

Vragen

Uiteraard kwamen er vanuit het publiek vele vragen over dementie en de omgang met dementerenden. Er waren voldoende casemanagers om deze vragen te beantwoorden. Casemanager zijn mensen die vooral in de beginperiode een begeleidende functie hebben. Ze verwijzen naar de actieve ontmoeting of naar de dagopvang. Ze maken je attent op de medische stappen die eventueel nog kunnen worden ondernomen. Ze geven praktische tips en handigheden die iemand kan toepassen die te maken heeft met een dementerende. Via het loket “WIJZ” van de gemeente Losser kan met in aanraking komen met een casemanager. 

Onthouden kan niet meer

Voor de pauze brachten de 2 leden van de theatergroep ZINthese, Hermien Bonte en Jos Brummelhuis, op een zeer mooie en ontroerende manier het lied “Onthouden kan niet meer” op de melodie van “Vluchten kan niet meer”, van Frans Halsema en Jenny Arean, ten gehore.

Training dementievriendelijk

Diane Bellers van de supermarktplus vertelde na de pauze haar ervaring na een training demenietvriendelijk door haar en al haar personeel een complete verrassing was. Het doel van Diane Bellers is om het alle klanten naar de zin te maken en te helpen. In plaats van te zeggen waar het broodbeleg ligt, lopen personeelsleden mee naar de plek waar ze het vinden kunnen. Wij zeggen niet in welk gangpad ze moeten zijn. Maar op die trainingsavond bleek dat als mensen met dementie geen hulp willen, je een stapje terug móet doen. Ze hechten heel veel belang aan wat ze nog zelf kunnen. Als je dan doordrukt, kunnen ze het als heel vervelend ervaren en zich minder mens voelen. Een bijzondere ontdekking. Het gaat een beetje tegen het gevoel in. Voortaan kijken ze bij de Plus hooguit van een afstandje even toe of het wel goed gaat. Plus Bellers heeft onlangs vanwege hun training het certificaat dementievriendelijke supermarkt ontvangen. Ook de mensen van het Gilde, Repair café en mensen van de actieve ontmoeting kwamen aan het woord en vertelden welke mogelijkheden er in hun organisaties waren om met demente mensen om te gaan.

Er is al best veel in Losser op dit gebied

Zegt Gerard Kanne van Alzheimer. Het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen van iedereen weet welke mogelijkheden er zijn. Daarvoor is een goede communicatie nodig. Aan deze communicatie werkt de digitale krant Hallo Losser graag mee en heeft ook in het verleden hierover verschillende stukken gepubliceerd. Bovendien worden er vanuit de gemeente door het loket “WIJZ” op gezette tijden bijeenkomsten georganiseerd onder de naam “Kijkje in de keuken”. Op deze bijeenkomsten vertellen organisaties elkaar waar ze mee bezig zijn, zodat iedereen die in de hulpverlening bezig is, weet waar hij of zij de informatie dan wel deskundigheid kan halen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.