Nieuws & Agenda

Openbare vergadering Dorpsraad Losser

De Dorpsraad Losser bestaat sinds 2014 en vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Eén van die vergaderingen is openbaar en die vond plaats op donderdagavond 9 mei in de grote zaal van ’t Lossers hoes.

Het doel van Platform Losser

Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.

Projecten

De voorzitter Harry Bloemen opende de vergadering en sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen. Hij presenteerde via een powerpointpresentatie de projecten die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd en waarin de Dorpsraad ondersteuning heeft geboden in financieel opzicht en in adviserend opzicht. Dit betrof de projecten, AED, Kerstboom centrum, school buurtplein Veldzijde, WK steppen, Sportgala, RTV-Losser, Bordjes buurtpreventie, paasvuur (vanwege de droogte dit jaar afgelast) plaatsen Twentse spreuken palen, Dinkel survivalrunners. De nog lopende zaken zijn, Herinrichting oude Tarveld, Nitertweg (snelheid beperkende maatregelen), Right to Challenge en Erve Kraesgenberg (bestuursproblemen).

Stichting Dementie Twente

Loes Heerts van de Stichting Dementie Twente kreeg vervolgens het woord. Zij zette de doelstelling uiteen van deze Stichting. Iedereen die met dementie van doen heeft of krijgt kan bij de Stichting terecht voor advies. Een slogan is: “Losser Dementievriendelijk”. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Er is een werkgroep gevormd waar vanuit alle geledingen in de zorg en de gemeente deskundigen plaats hebben genomen. Nederland heeft in 2020 ongeveer 28 000 dementerenden. De verwachting is dat dit getal in 2050 is gegroeid naar 62 000.Losser heeft een van de grootste te verwachten stijgingen in het aantal mensen met dementie van alle Twentse gemeenten. Losser heeft volgens de prognose in 2020 390 en in 2050 850 dementerenden. Dit zal een grote impact hebben op de verzorging en vooral op de mantelzorgers. Meer informatie hierover kun je vinden op https://www.alzheimernederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

Enquête Gronausestraat

De Dorpsraad heeft in december 2018 een enquête gehouden onder de bewoners die aan en rondom de Gronausestraat wonen. 100% van de beoogde doelgroep. Bijna 27% van de verspreide formulieren zijn geretourneerd. Een percentage dat in enquête termen, statisch relevant en relatief krap te noemen is. Opvallend is dat de respondenten de situatie er in het algemeen niet veiliger vinden. Ellen Wolters overhandigde de enquête aan wethouder Harry Nijhuis. Harry Nijhuis zei blij te zijn met deze enquête omdat het veel overeenkomsten vertoont met het door de gemeente gehouden onderzoek,

Harry Bloemen gaf aan dat de gemeente Enschede zich niet meer aan het woningcontingent hoefde te houden. Hij pleitte er voor om in Losser dezelfde lijn te trekken en er voor te ijveren om hier dezelfde regels te doen laten gelden. Er moeten meer woonlocaties komen die afgestemd zijn op de vraag van zowel jongeren als senioren. Tiny houses zouden hierin een tijdelijke oplossing kunnen betekenen.

Standplaatsenbeleid

Volgens het nieuwe standplaatsenbeleid in de gemeente Losser, is er in Losser plaats voor 10 plekken. Omdat er veel verkopers op afkomen waarvan de te verkopen waar gelijk is aan die waar in Losser al veel zaken van zijn, stuit dat soms op bezwaar van de Losserse zakenlieden. Een voorbeeld hiervan is een kaashandelaar die één keer per week een plek inneemt om zijn kaas te verkopen op een plek, 50 meter tegenover de kaaswinkel “De Zuivelhoeve”. Roy Wiegerink kreeg de gelegenheid om hier iets over te zeggen. Hij gaf aan er absoluut geen bezwaar tegen te hebben dat elders in de dorpskern kaas verkocht werd. Alle supermarkten verkopen kaas. Op de Brink is een kaaswinkel en elke donderdag staan er 2 kaashandelaren op de weekmarkt. Dat uitgerekend 50 meter voor zijn winkel een standplaats voor kaas wordt toebedeeld vindt hij een doorn in het oog. Hij vraagt de Dorpsraad hier naar te kijken en eventuele maatregelen te nemen. Als op een standplaats waren verkocht worden die in Losser niet te koop zijn is het uiteraard geen bezwaar dat zo’n handelaar een plek in neemt, zoals bijvoorbeeld de standplaats met loempia’s.

Pitch-platform

Drie pitches aan het eind van de vergadering. Bert Eulderink wil een muziekevenement organiseren zoals dat in meerdere steden plaatsvindt. Het gaat om muziek in verschillende huiskamers in Losser. Hij vraagt de Dorpsraad om ondersteuning. Dewi Damhuis kwam met een prachtig plan om het gebied bij de Arendstraat waar de Martinuskerk (wordt Cultuurcentrum) staat, te her inrichten onder het motto: “Denk groot denk groen.” Rekening houdend met de eisen des tijds zoals een gescheiden afwatering. Sonja Hovestad deed een pleidooi voor een betere kindvriendelijke inrichting van het speeltuintje aan de Ludgeruslaan.

    

  

 

De Dorpsraad Losser bestaat sinds 2014 en vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Eén van die vergaderingen is openbaar en die vond plaats op donderdagavond 9 mei in de grote zaal van ’t Lossers hoes.

Het doel van Platform Losser

Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.

Projecten

De voorzitter Harry Bloemen opende de vergadering en sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen. Hij presenteerde via een powerpointpresentatie de projecten die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd en waarin de Dorpsraad ondersteuning heeft geboden in financieel opzicht en in adviserend opzicht. Dit betrof de projecten, AED, Kerstboom centrum, school buurtplein Veldzijde, WK steppen, Sportgala, RTV-Losser, Bordjes buurtpreventie, paasvuur (vanwege de droogte dit jaar afgelast) plaatsen Twentse spreuken palen, Dinkel survivalrunners. De nog lopende zaken zijn, Herinrichting oude Tarveld, Nitertweg (snelheid beperkende maatregelen), Right to Challenge en Erve Kraesgenberg (bestuursproblemen).

Stichting Dementie Twente

Loes Heerts van de Stichting Dementie Twente kreeg vervolgens het woord. Zij zette de doelstelling uiteen van deze Stichting. Iedereen die met dementie van doen heeft of krijgt kan bij de Stichting terecht voor advies. Een slogan is: “Losser Dementievriendelijk”. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Er is een werkgroep gevormd waar vanuit alle geledingen in de zorg en de gemeente deskundigen plaats hebben genomen. Nederland heeft in 2020 ongeveer 28 000 dementerenden. De verwachting is dat dit getal in 2050 is gegroeid naar 62 000.Losser heeft een van de grootste te verwachten stijgingen in het aantal mensen met dementie van alle Twentse gemeenten. Losser heeft volgens de prognose in 2020 390 en in 2050 850 dementerenden. Dit zal een grote impact hebben op de verzorging en vooral op de mantelzorgers. Meer informatie hierover kun je vinden op https://www.alzheimernederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

Enquête Gronausestraat

De Dorpsraad heeft in december 2018 een enquête gehouden onder de bewoners die aan en rondom de Gronausestraat wonen. 100% van de beoogde doelgroep. Bijna 27% van de verspreide formulieren zijn geretourneerd. Een percentage dat in enquête termen, statisch relevant en relatief krap te noemen is. Opvallend is dat de respondenten de situatie er in het algemeen niet veiliger vinden. Ellen Wolters overhandigde de enquête aan wethouder Harry Nijhuis. Harry Nijhuis zei blij te zijn met deze enquête omdat het veel overeenkomsten vertoont met het door de gemeente gehouden onderzoek,

Harry Bloemen gaf aan dat de gemeente Enschede zich niet meer aan het woningcontingent hoefde te houden. Hij pleitte er voor om in Losser dezelfde lijn te trekken en er voor te ijveren om hier dezelfde regels te doen laten gelden. Er moeten meer woonlocaties komen die afgestemd zijn op de vraag van zowel jongeren als senioren. Tiny houses zouden hierin een tijdelijke oplossing kunnen betekenen.

Standplaatsenbeleid

Volgens het nieuwe standplaatsenbeleid in de gemeente Losser, is er in Losser plaats voor 10 plekken. Omdat er veel verkopers op afkomen waarvan de te verkopen waar gelijk is aan die waar in Losser al veel zaken van zijn, stuit dat soms op bezwaar van de Losserse zakenlieden. Een voorbeeld hiervan is een kaashandelaar die één keer per week een plek inneemt om zijn kaas te verkopen op een plek, 50 meter tegenover de kaaswinkel “De Zuivelhoeve”. Roy Wiegerink kreeg de gelegenheid om hier iets over te zeggen. Hij gaf aan er absoluut geen bezwaar tegen te hebben dat elders in de dorpskern kaas verkocht werd. Alle supermarkten verkopen kaas. Op de Brink is een kaaswinkel en elke donderdag staan er 2 kaashandelaren op de weekmarkt. Dat uitgerekend 50 meter voor zijn winkel een standplaats voor kaas wordt toebedeeld vindt hij een doorn in het oog. Hij vraagt de Dorpsraad hier naar te kijken en eventuele maatregelen te nemen. Als op een standplaats waren verkocht worden die in Losser niet te koop zijn is het uiteraard geen bezwaar dat zo’n handelaar een plek in neemt, zoals bijvoorbeeld de standplaats met loempia’s.

Pitch-platform

Drie pitches aan het eind van de vergadering. Bert Eulderink wil een muziekevenement organiseren zoals dat in meerdere steden plaatsvindt. Het gaat om muziek in verschillende huiskamers in Losser. Hij vraagt de Dorpsraad om ondersteuning. Dewi Damhuis kwam met een prachtig plan om het gebied bij de Arendstraat waar de Martinuskerk (wordt Cultuurcentrum) staat, te her inrichten onder het motto: “Denk groot denk groen.” Rekening houdend met de eisen des tijds zoals een gescheiden afwatering. Sonja Hovestad deed een pleidooi voor een betere kindvriendelijke inrichting van het speeltuintje aan de Ludgeruslaan.

    

  

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.