Nieuws & Agenda

Project vrijwilligersinzet Zorggroep Sint Maarten

Om het vrijwilligerswerk binnen Zorggroep Sint Maarten verder te professionaliseren is het project ‘Vrijwilligersinzet Zorggroep Sint Maarten” gestart.

De Zorggroep wil graag stappen zetten om te komen tot een gedeelde visie op vrijwilligersinzet, tot eenduidigheid in beleid en tot antwoorden op hoe we met elkaar om willen gaan en willen samenwerken. Wat vinden vrijwilligers en medewerkers hierbij van belang en wat kunnen we verbeteren?

Bijeenkomsten

Op 28 mei is er in Losser een informatiebijeenkomst gehouden waar maar liefst 100 vrijwilligers kennis hebben genomen van de inhoud van het project. Vervolgens werden ze uitgenodigd om een week later hun ervaringen te delen om zo inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat kan verbeteren.

Ruim dertig vrijwilligers gingen die avond met projectmedewerkers in gesprek. De eerste reacties zijn positief, mensen voelen zich gehoord en gewaardeerd en vinden het prettig om betrokken te zijn. De bijeenkomsten vinden in alle regio’s van de Zorggroep plaats om een goed en compleet beeld te krijgen en te leren van elkaar.

Ongeveer 1800 vrijwilligers

In totaal zijn ruim 1750 vrijwilligers verbonden aan Zorggroep Sint Maarten, waarvan 400 in Losser. Vrijwilligers zijn hard nodig om er samen voor te zorgen dat bewoners kunnen blijven genieten van de kleine dingen in het leven, die voor hen niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

De huidige groep vrijwilligers veroudert snel. Het is van belang om jongere vrijwilligers te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk binnen onze organisatie, andere vormen van vrijwilligerswerk te ontwikkelen en samen te werken met andere organisaties. Voor elk wat wils. Als vrijwilliger valt er genoeg te doen bij Zorggroep Sint Maarten. Er is altijd vrijwilligerswerk dat precies bij je past en waar je volop de ruimte krijgt jouw talent of passie te delen met een ander. Denk aan het doen van uitstapjes, het helpen bij creatieve activiteiten, helpen in het restaurant of bijvoorbeeld fietsen, wandelen of het bieden van computerhulp.

“Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor zowel onze cliënten als onze medewerkers. Hun hulp, passie en toewijding maken dagelijks het verschil in het leven van een ander. Mede door hun inzet kunnen we samen dagelijks echt van betekenis zijn voor onze cliënten”, aldus Mariël Lammertink, projectleider.

Vrijwilligerscoördinator

Marijke van de Woning – Bijen, vrijwilligerscoördinator Losser en dagvoorziening De Lutte, zegt het volgende: “Vrijwilligerswerk is mooi en dankbaar werk. Het wordt vaak met veel liefde gedaan en men ontvangt er waardering van onze bewoners en medewerkers voor terug. Veel mensen worden vrijwilliger omdat een familielid of goede kennis hier terecht komt. Ook kiezen mensen voor het vrijwilligerswerk omdat ze de behoefte hebben om onder de mensen te blijven. Het is een mooi manier om je sociale contacten te blijven onderhouden en niet te vereenzamen. Ik hoop dat we met dit project bereiken dat we in de toekomst ons vrijwilligersbeleid verder verbeteren en dat we steeds meer mensen kunnen enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk.”

Mocht je belangstelling gewekt zijn, dan kun je contact opnemen met Marijke. Telefoonnummer: 053 – 537 54 44, of meld je meteen aan via www.zorggroepsintmaarten.nl/vrijwilligers

Om het vrijwilligerswerk binnen Zorggroep Sint Maarten verder te professionaliseren is het project ‘Vrijwilligersinzet Zorggroep Sint Maarten” gestart.

De Zorggroep wil graag stappen zetten om te komen tot een gedeelde visie op vrijwilligersinzet, tot eenduidigheid in beleid en tot antwoorden op hoe we met elkaar om willen gaan en willen samenwerken. Wat vinden vrijwilligers en medewerkers hierbij van belang en wat kunnen we verbeteren?

Bijeenkomsten

Op 28 mei is er in Losser een informatiebijeenkomst gehouden waar maar liefst 100 vrijwilligers kennis hebben genomen van de inhoud van het project. Vervolgens werden ze uitgenodigd om een week later hun ervaringen te delen om zo inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat kan verbeteren.

Ruim dertig vrijwilligers gingen die avond met projectmedewerkers in gesprek. De eerste reacties zijn positief, mensen voelen zich gehoord en gewaardeerd en vinden het prettig om betrokken te zijn. De bijeenkomsten vinden in alle regio’s van de Zorggroep plaats om een goed en compleet beeld te krijgen en te leren van elkaar.

Ongeveer 1800 vrijwilligers

In totaal zijn ruim 1750 vrijwilligers verbonden aan Zorggroep Sint Maarten, waarvan 400 in Losser. Vrijwilligers zijn hard nodig om er samen voor te zorgen dat bewoners kunnen blijven genieten van de kleine dingen in het leven, die voor hen niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

De huidige groep vrijwilligers veroudert snel. Het is van belang om jongere vrijwilligers te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk binnen onze organisatie, andere vormen van vrijwilligerswerk te ontwikkelen en samen te werken met andere organisaties. Voor elk wat wils. Als vrijwilliger valt er genoeg te doen bij Zorggroep Sint Maarten. Er is altijd vrijwilligerswerk dat precies bij je past en waar je volop de ruimte krijgt jouw talent of passie te delen met een ander. Denk aan het doen van uitstapjes, het helpen bij creatieve activiteiten, helpen in het restaurant of bijvoorbeeld fietsen, wandelen of het bieden van computerhulp.

“Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor zowel onze cliënten als onze medewerkers. Hun hulp, passie en toewijding maken dagelijks het verschil in het leven van een ander. Mede door hun inzet kunnen we samen dagelijks echt van betekenis zijn voor onze cliënten”, aldus Mariël Lammertink, projectleider.

Vrijwilligerscoördinator

Marijke van de Woning – Bijen, vrijwilligerscoördinator Losser en dagvoorziening De Lutte, zegt het volgende: “Vrijwilligerswerk is mooi en dankbaar werk. Het wordt vaak met veel liefde gedaan en men ontvangt er waardering van onze bewoners en medewerkers voor terug. Veel mensen worden vrijwilliger omdat een familielid of goede kennis hier terecht komt. Ook kiezen mensen voor het vrijwilligerswerk omdat ze de behoefte hebben om onder de mensen te blijven. Het is een mooi manier om je sociale contacten te blijven onderhouden en niet te vereenzamen. Ik hoop dat we met dit project bereiken dat we in de toekomst ons vrijwilligersbeleid verder verbeteren en dat we steeds meer mensen kunnen enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk.”

Mocht je belangstelling gewekt zijn, dan kun je contact opnemen met Marijke. Telefoonnummer: 053 – 537 54 44, of meld je meteen aan via www.zorggroepsintmaarten.nl/vrijwilligers

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.