Nieuws & Agenda

Shantykoor "Wrakhout"

Het Shantykoor "Wrakhout" uit Enschede bestaat uit een groep enthousiaste kerels, die met passie en plezier in koorverband liederen zingen, die gerelateerd zijn aan het wel en wee van het vroegere zeemansleven en de zeevaart. 

Gemotiveerde mannen die van het zingen een tweede "onbetaald beroep" hebben gemaakt. Met aan dek een 50-tal ijverige, zingende "zeelieden" nemen ze het publiek mee terug in de tijd en de geschiedenis van het vaak harde en moeizame leven aan boord en de belevenissen aan de wal. Vreugde en verdriet bij thuiskomst en afscheid, de drank en de meisjes van lichte zeden, maar ook de moraal en de hechte kameraadschap. Met een breed repertoire van Nederlandse, Duitse en Engelse(Ierse) liederen brengen ze de wisselende gevoelens van die vaak geharde en soms ook gevoelige zeebonken tot uiting in enerverende optredens. De dirigent zwaait de dirigeerstok over de bassen en tenoren, met daarbij een zestal excellente muzikanten. Shantykoor "Wrakhout" maakt van elk optreden een meeslepende gebeurtenis met een hoge amusementswaarde. 

Het is zeer de moeite waard om deze middag te bezoeken. Ook niet - leden zijn van harte welkom. Een bijzonder welkom is er in ieder geval voor de bewoners van de “Tiekerhook”. Koffie wordt u aangeboden door de KBO-PCOB. Eventuele verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Er is een mogelijkheid voor een vrije gift. De opbrengst ervan wordt gedeeld door onze KBO afdeling en de steeds maar weer voor ons klaar staande Heideploeg.                                                                                                               

Bij slecht weer treedt het koor niet op, want gezien het te verwachten grote aantal bezoekers is het Kulturhus te klein.      

 

 

Locatie: 

Aanvang 14.00 uur in het Gerardus Majella Park in Overdinkel

Organisatie: 
KBO-PCOB afd. Overdinkel

Het Shantykoor "Wrakhout" uit Enschede bestaat uit een groep enthousiaste kerels, die met passie en plezier in koorverband liederen zingen, die gerelateerd zijn aan het wel en wee van het vroegere zeemansleven en de zeevaart. 

Gemotiveerde mannen die van het zingen een tweede "onbetaald beroep" hebben gemaakt. Met aan dek een 50-tal ijverige, zingende "zeelieden" nemen ze het publiek mee terug in de tijd en de geschiedenis van het vaak harde en moeizame leven aan boord en de belevenissen aan de wal. Vreugde en verdriet bij thuiskomst en afscheid, de drank en de meisjes van lichte zeden, maar ook de moraal en de hechte kameraadschap. Met een breed repertoire van Nederlandse, Duitse en Engelse(Ierse) liederen brengen ze de wisselende gevoelens van die vaak geharde en soms ook gevoelige zeebonken tot uiting in enerverende optredens. De dirigent zwaait de dirigeerstok over de bassen en tenoren, met daarbij een zestal excellente muzikanten. Shantykoor "Wrakhout" maakt van elk optreden een meeslepende gebeurtenis met een hoge amusementswaarde. 

Het is zeer de moeite waard om deze middag te bezoeken. Ook niet - leden zijn van harte welkom. Een bijzonder welkom is er in ieder geval voor de bewoners van de “Tiekerhook”. Koffie wordt u aangeboden door de KBO-PCOB. Eventuele verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Er is een mogelijkheid voor een vrije gift. De opbrengst ervan wordt gedeeld door onze KBO afdeling en de steeds maar weer voor ons klaar staande Heideploeg.                                                                                                               

Bij slecht weer treedt het koor niet op, want gezien het te verwachten grote aantal bezoekers is het Kulturhus te klein.      

 

 

afbeelding van Marion Poorthuis

Door: Marion Poorthuis