Nieuws & Agenda

Studiekring 50 plus

De studiekring in Losser is ruim 2 maanden geleden gestart en de groep bestaat uit 14 deelnemers

In een ontspannende sfeer

De deelnemers komen eens in de 14 dagen bij elkaar van 10.00-12.00 u in het 't Lossers Hoes. Er wordt in een ontspannende sfeer over de meest uiteenlopende onderwerpen gesproken. De onderwerpen zijn aangedragen door de deelnemers en in een lijst samengevat. Ze beginnen de ochtend met een rondje actualiteiten: wat viel je op in de krant of op tv? Hierover wordt kort met elkaar over gediscussieerd.

Na de pauze verdiepen ze zich in een van de thema’s uit de gezamenlijke opgestelde onderwerplijst. De lijst is samengesteld op grond van hun interesse, ervaring of kennis. Dit kan d.m.v. bv. een presentatie door een van leden uit onze groep, bezoek aan museum. Uitnodiging van een spreker et cetera. Je moet hierbij denken aan een “nieuwsgierige oriëntatie”.

De leden van deze groep vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën en meningen met elkaar te delen. Ze zijn tot nu toe erg enthousiast over de bijeenkomsten!

De studiekring in Losser is ruim 2 maanden geleden gestart en de groep bestaat uit 14 deelnemers

In een ontspannende sfeer

De deelnemers komen eens in de 14 dagen bij elkaar van 10.00-12.00 u in het 't Lossers Hoes. Er wordt in een ontspannende sfeer over de meest uiteenlopende onderwerpen gesproken. De onderwerpen zijn aangedragen door de deelnemers en in een lijst samengevat. Ze beginnen de ochtend met een rondje actualiteiten: wat viel je op in de krant of op tv? Hierover wordt kort met elkaar over gediscussieerd.

Na de pauze verdiepen ze zich in een van de thema’s uit de gezamenlijke opgestelde onderwerplijst. De lijst is samengesteld op grond van hun interesse, ervaring of kennis. Dit kan d.m.v. bv. een presentatie door een van leden uit onze groep, bezoek aan museum. Uitnodiging van een spreker et cetera. Je moet hierbij denken aan een “nieuwsgierige oriëntatie”.

De leden van deze groep vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën en meningen met elkaar te delen. Ze zijn tot nu toe erg enthousiast over de bijeenkomsten!

afbeelding van Han Heck

Door: Han Heck

 Han Heck