Nieuws & Agenda

Taalconferentie Losser Totaal pakt laaggeletterdheid aan

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september wordt georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser. 

Taalproblemen

Tijdens deze conferentie komen verschillende partijen samen om mensen met taalproblemen binnen de gemeente Losser adequater en beter te kunnen helpen. Wethouder Anja Prins en wethouder Harry Nijhuis zullen de middag aftrappen waarna Maurice de Greef (hoogleraar leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden aan de vrije universiteit van Brussel) meer informatie geeft over de verschillende onderzoeken naar laaggeletterdheid.

Taalontwikkelingen

Ook Bureau Hetsen en Visschers levert een ludieke bijdrage om de problematiek in kaart te brengen. Bij veel problemen (schulden, eenzaamheid, gezondheid) kan het onderliggende probleem zijn dat men de taal niet goed genoeg spreekt, leest of schrijft. Er wordt al veel aan taalontwikkeling gedaan op kinderdagverblijven, door scholen, logopedisten, huisartsen, en vele andere partijen. Maar pas als er goed samengewerkt wordt, kunnen we echt iets bereiken.

Daarom is het belangrijk om ouders te betrekken, maar eigenlijk alle inwoners van de gemeente Losser. Samen kunnen we signaleren, mensen de weg wijzen, voorwaarden creëren en ruimte en aandacht hebben voor taalproblemen.

Bijwonen

De taalconferentie op 11 september is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of vrijwillig te maken heeft met taalproblemen en laaggeletterdheid. Als u de taalconferentie bij wilt wonen, kunt u zich aanmelden via: https://www.stichtingfundament.nl/taalconferentie-losser/

Voor meer informatie over de taalconferentie kunt u contact opnemen met: Dorine Műller, taalcoördinator Stichting Fundament d.muller@stichtingfundament.nl

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september wordt georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser. 

Taalproblemen

Tijdens deze conferentie komen verschillende partijen samen om mensen met taalproblemen binnen de gemeente Losser adequater en beter te kunnen helpen. Wethouder Anja Prins en wethouder Harry Nijhuis zullen de middag aftrappen waarna Maurice de Greef (hoogleraar leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden aan de vrije universiteit van Brussel) meer informatie geeft over de verschillende onderzoeken naar laaggeletterdheid.

Taalontwikkelingen

Ook Bureau Hetsen en Visschers levert een ludieke bijdrage om de problematiek in kaart te brengen. Bij veel problemen (schulden, eenzaamheid, gezondheid) kan het onderliggende probleem zijn dat men de taal niet goed genoeg spreekt, leest of schrijft. Er wordt al veel aan taalontwikkeling gedaan op kinderdagverblijven, door scholen, logopedisten, huisartsen, en vele andere partijen. Maar pas als er goed samengewerkt wordt, kunnen we echt iets bereiken.

Daarom is het belangrijk om ouders te betrekken, maar eigenlijk alle inwoners van de gemeente Losser. Samen kunnen we signaleren, mensen de weg wijzen, voorwaarden creëren en ruimte en aandacht hebben voor taalproblemen.

Bijwonen

De taalconferentie op 11 september is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of vrijwillig te maken heeft met taalproblemen en laaggeletterdheid. Als u de taalconferentie bij wilt wonen, kunt u zich aanmelden via: https://www.stichtingfundament.nl/taalconferentie-losser/

Voor meer informatie over de taalconferentie kunt u contact opnemen met: Dorine Műller, taalcoördinator Stichting Fundament d.muller@stichtingfundament.nl

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid