Nieuws & Agenda

De Toscane van Nederland

Wordt de gemeente Losser de Toscane van Nederland

Toeristisch genootschap Losser 

Fiets je door de licht glooiende omgeving van gemeente Losser, met de zomerse temperaturen, dan waan je, je in een landschap dat te vergelijken is met dat deel van Italie. Dit landschap wil het Toeristisch genootschap Losser graag onder de aandacht brengen bij de toerist. Vrijdag 19 juli presenteren wethouder Harry Nijhuis, beleidsmedewerker Monique Hamers en de voorzitter van het Toeristisch genootschap Losser (TGL) Rene Kleinsmit het Nieuwe Actieprogramma Recreatie en Toerisme.  

Wat houdt het actieprogramma in

Het actieprogramma is een vervolg op het actieprogramma uit 2016. Diverse partijen, variërend van agrariërs tot horecaondernemers, cultuur en dorpsraden, hebben tijdens een bijeenkomst op 15 mei 2019 ambities uitgesproken en projecten aangedragen op het gebied van de vrijetijdseconomie. Hierbij kwamen enkele gemeenschappelijke projecten naar voren. De input van de bijeenkomst is samengevoegd en verwerkt in het actieprogramma.

Waarom een actieprogramma

Wethouder Harry Nijhuis: “In feite is het doel van dit actieprogramma simpel: samen met de sector willen we er voor zorgen dat er meer toeristen naar Losser komen. Dat is het belangrijkste doel. Daarnaast willen we ook graagdat de toeristen weer terugkomen en/ of langer in Losser verblijven. Dit leidt tot meer reuring, bevordert de leefbaarheid in de dorpen en leidt ook tot meer werkgelegenheid. Dit is uiteraard goed voor de toeristische en horecaondernemingen. Daarom vinden we het als gemeente van belang dat we dit gezamenlijk met de sector oppakken en de ideeën die er zijn delen, met elkaar afstemmen en zo goed mogelijk benutten.”

Het actieprogramma

De projecten zijn ingedeeld op de korte termijn (1e jaar), middellange termijn (2e en 3e jaar) en lange termijn (4e en 5e jaar). Vervolgens zijn ze verdeeld in vier rubrieken: recreatief en cultureel aanbod; natuur;  kernen, wegen en routes; communicatie en promotie.

Het actieprogramma is dynamisch. Dit betekent dat er altijd nieuwe projecten bij kunnen komen en niet-haalbare (of niet gedragen) projecten uitgehaald kunnen worden. Iedereen kan nieuwe projecten aandragen. Het totale actieprogramma vindt u op www.toerismelosser.nl

Ik heb een idee, wat nu

Heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw idee of wilt u een idee op laten nemen in het actieprogramma, neem dan contact op met het Toeristisch Genootschap Losser (info@toerismelosser.nl).

Wilt u een stimuleringsbijdrage voor een idee aanvragen? Download dan het formulier van de website van de gemeente Losser en stuur deze naar gemeente@losser.nl. Het Toeristisch Genootschap Losser adviseert de gemeente over de haalbaarheid van het ingediende plan en of het bijdraagt aan de doelstellingen zoals hierboven omschreven. Mede op basis van dat advies bepaalt de gemeente Losser de financiële bijdrage.


 

 

 

Wordt de gemeente Losser de Toscane van Nederland

Toeristisch genootschap Losser 

Fiets je door de licht glooiende omgeving van gemeente Losser, met de zomerse temperaturen, dan waan je, je in een landschap dat te vergelijken is met dat deel van Italie. Dit landschap wil het Toeristisch genootschap Losser graag onder de aandacht brengen bij de toerist. Vrijdag 19 juli presenteren wethouder Harry Nijhuis, beleidsmedewerker Monique Hamers en de voorzitter van het Toeristisch genootschap Losser (TGL) Rene Kleinsmit het Nieuwe Actieprogramma Recreatie en Toerisme.  

Wat houdt het actieprogramma in

Het actieprogramma is een vervolg op het actieprogramma uit 2016. Diverse partijen, variërend van agrariërs tot horecaondernemers, cultuur en dorpsraden, hebben tijdens een bijeenkomst op 15 mei 2019 ambities uitgesproken en projecten aangedragen op het gebied van de vrijetijdseconomie. Hierbij kwamen enkele gemeenschappelijke projecten naar voren. De input van de bijeenkomst is samengevoegd en verwerkt in het actieprogramma.

Waarom een actieprogramma

Wethouder Harry Nijhuis: “In feite is het doel van dit actieprogramma simpel: samen met de sector willen we er voor zorgen dat er meer toeristen naar Losser komen. Dat is het belangrijkste doel. Daarnaast willen we ook graagdat de toeristen weer terugkomen en/ of langer in Losser verblijven. Dit leidt tot meer reuring, bevordert de leefbaarheid in de dorpen en leidt ook tot meer werkgelegenheid. Dit is uiteraard goed voor de toeristische en horecaondernemingen. Daarom vinden we het als gemeente van belang dat we dit gezamenlijk met de sector oppakken en de ideeën die er zijn delen, met elkaar afstemmen en zo goed mogelijk benutten.”

Het actieprogramma

De projecten zijn ingedeeld op de korte termijn (1e jaar), middellange termijn (2e en 3e jaar) en lange termijn (4e en 5e jaar). Vervolgens zijn ze verdeeld in vier rubrieken: recreatief en cultureel aanbod; natuur;  kernen, wegen en routes; communicatie en promotie.

Het actieprogramma is dynamisch. Dit betekent dat er altijd nieuwe projecten bij kunnen komen en niet-haalbare (of niet gedragen) projecten uitgehaald kunnen worden. Iedereen kan nieuwe projecten aandragen. Het totale actieprogramma vindt u op www.toerismelosser.nl

Ik heb een idee, wat nu

Heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw idee of wilt u een idee op laten nemen in het actieprogramma, neem dan contact op met het Toeristisch Genootschap Losser (info@toerismelosser.nl).

Wilt u een stimuleringsbijdrage voor een idee aanvragen? Download dan het formulier van de website van de gemeente Losser en stuur deze naar gemeente@losser.nl. Het Toeristisch Genootschap Losser adviseert de gemeente over de haalbaarheid van het ingediende plan en of het bijdraagt aan de doelstellingen zoals hierboven omschreven. Mede op basis van dat advies bepaalt de gemeente Losser de financiële bijdrage.


 

 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid