Nieuws & Agenda

Integrale controles in Noordoost Twente

Afgelopen jaar zijn er verschillende controles geweest in de samenwerkende gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen. Deze controles hebben plaatsgevonden bij autobedrijven en zijn onderdeel in de aanpak van ondermijning.

Ondermijning

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving. Normen raken vervaagd en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid nemen af. Een maatschappelijk probleem dat alleen kan worden aangepakt door als één overheid op te treden. Dit hebben verscheidene overheidsinstanties het afgelopen jaar op meerdere vlakken gedaan.

Integrale controles

De NOT-gemeenten hebben gezamenlijk integrale controles uitgevoerd, gericht op activiteiten in de autobranche. Landelijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de autobranche: er zijn mooie bedrijven met een uitstekende reputatie die goed geworteld zijn in de samenleving. Maar er zijn ook bedrijven die het niet zo nauw nemen met de wet en soms zelfs criminelen helpen. Door de integrale controles is meer zicht verkregen op de autobedrijven. Gesteld kan worden vastgesteld dat een groot deel zich netjes aan de regels houdt en bijdraagt aan een gezond ondernemingsklimaat. Er zijn echter ook bedrijven die de regels hebben overtreden. Denk hierbij aan overtredingen van milieuwetgeving, brandveiligheid, maar ook zijn er gestolen onderdelen en een gestolen auto gevonden. Daarbij worden vermoedens van uitkeringsfraude verder onderzocht.

Samenwerkende diensten

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise. De integrale controles hebben netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op het gebied van vernieuwing bevorderd. De acties leiden tot een aantal vervolgonderzoeken. De resultaten worden de komende tijd opgevolgd door betrokken instanties, waaronder de Omgevingsdienst Twente, het Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de politie, de Sociale Recherche Twente, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de gemeenten.

Afgelopen jaar zijn er verschillende controles geweest in de samenwerkende gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen. Deze controles hebben plaatsgevonden bij autobedrijven en zijn onderdeel in de aanpak van ondermijning.

Ondermijning

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving. Normen raken vervaagd en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid nemen af. Een maatschappelijk probleem dat alleen kan worden aangepakt door als één overheid op te treden. Dit hebben verscheidene overheidsinstanties het afgelopen jaar op meerdere vlakken gedaan.

Integrale controles

De NOT-gemeenten hebben gezamenlijk integrale controles uitgevoerd, gericht op activiteiten in de autobranche. Landelijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de autobranche: er zijn mooie bedrijven met een uitstekende reputatie die goed geworteld zijn in de samenleving. Maar er zijn ook bedrijven die het niet zo nauw nemen met de wet en soms zelfs criminelen helpen. Door de integrale controles is meer zicht verkregen op de autobedrijven. Gesteld kan worden vastgesteld dat een groot deel zich netjes aan de regels houdt en bijdraagt aan een gezond ondernemingsklimaat. Er zijn echter ook bedrijven die de regels hebben overtreden. Denk hierbij aan overtredingen van milieuwetgeving, brandveiligheid, maar ook zijn er gestolen onderdelen en een gestolen auto gevonden. Daarbij worden vermoedens van uitkeringsfraude verder onderzocht.

Samenwerkende diensten

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise. De integrale controles hebben netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op het gebied van vernieuwing bevorderd. De acties leiden tot een aantal vervolgonderzoeken. De resultaten worden de komende tijd opgevolgd door betrokken instanties, waaronder de Omgevingsdienst Twente, het Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de politie, de Sociale Recherche Twente, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de gemeenten.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser