Nieuws & Agenda

Losser presenteert sobere Voorjaarsnota

Het college van B&W van Losser presenteert dit jaar een degelijke maar sobere Voorjaarsnota met een visie op de periode 2020 - 2024. Wethouder financiën Harry Nijhuis: “Losser staat er op dit moment financieel prima voor. We hebben in de afgelopen jaren solide financieel beleid gevoerd. We kiezen er nu voor deze succesvolle koers vast te houden.” Op dit moment is er geen reden voor bezuinigingen of verhoging van belastingen. De gemeenteraad zal zich op 30 juni aanstaande over de Voorjaarsnota buigen en aangeven op welke onderwerpen zij andere keuzes wil maken.

Financiële toekomst ongewis

Er zijn een aantal factoren die de toekomst onzeker maken:

  • Door de corona zullen een aantal inkomsten lager uitvallen zoals de toeristenbelasting en andere lokale belastingen.
  • Door de corona crisis zullen ook de kosten voor zorg en uitkeringen hoger uitvallen.
  • Het college verwacht dat in de komende jaren de uitkering per inwoner uit het gemeentefonds lager zal uitvallen door een andere verdeling van de gelden, waardoor grote steden meer krijgen dan het platteland.

Daarom zet Losser reserveert Losser voor 2020 en 2021 € 500.000 per jaar voor te verwachten extra corona uitgaven. In de komende jaren zal er een tekort onstaan van ongeveer € 300,000 maar het college verwacht dat binnen een begroting van 60 miljoen te kunnen oplossen zonder bezuinigingen.

Het bedrag aan nieuwe investeringen daarentegen, houden ze voorlopig beperkt. Tegelijkertijd moet Losser bijvoorbeeld voor ICT, veel extra geld uitgeven om aan alle (landelijke) eisen te kunnen blijven voldoen.”

Nieuwe uitgaven
Nijhuis: “Ondanks onze terughoudende inzet dit jaar is het goed om te noemen dat we de subsidie voor de Tourist Info Losser structureel willen verhogen met 25.000 euro per jaar. Ook continueren we de komende twee jaar de financiële steun van 15.000 euro voor het Actieprogramma Recreatie & Toerisme. Toerisme en recreatie worden immers steeds belangrijker voor Losser. Met deze extra financiële steun waarborgen we dat we de mooie kansen die er liggen ook benutten. In dat kader is het ook prachtig dat we nu de laatste schakel van het Lagapad in Losser gaan aanleggen, een prachtige parel in onze schatkamer.”

Integrale veiligheid en handhaving

“In 2020 wordt nieuw integraal veiligheidsbeleid ter besluitvorming voorgelegd,” aldus burgemeester Cia Kroon. “We zetten in op preventie door voorlichting te geven op scholen en aan specifieke doelgroepen. Daarnaast stimuleren we de gemeenschap om bij te dragen aan repressie door de meldingsbereidheid te verhogen, zodanig dat de weerbaarheid van de samenleving wordt verhoogd. Daarnaast zetten we in op een weerbare ambtelijke organisatie door beter te borgen dat we bij subsidieverlening, opdrachtverstrekking en vergunningverlening niet in zee gaan met partijen met een crimineel verleden. Dit onder andere door het intensiever inzetten van de bibob-toets.”

Handhaving met "groene BOA's"

Wethouder Jaimi van Essen: “Sinds deze coalitieperiode maken we serieus werk van handhaving. Om ook tegemoet te kunnen komen aan de zorgen van inwoners over het verdwijnen van steeds meer houtwallen (denk aan illegale kap), reserveert het college 10.000 euro om Boa’s Domein II in te kunnen huren. Zij zien toe op overtredingen op het gebied van landschap en milieu in onze gemeente.

Duurzaamheid, energietransitie en openbare ruimte

Wethouder Jaimi van Essen gaat veel aandacht besteden aan het duurzaamheidsbeleid. De energietransitie: meer productie van duurzaam opgewekte elektriciteit via wind (6 of 7 windmolens) en zon op daken en/of zonneparken. Er zullen stappen gemaakt worden om Losser West en Beuningen aardgasvrij te maken. Er wordt jaarlijks 780.000 euro uitgetrokken voor de vervanging van wegen, te beginnen in de roofvogelbuurt. Daarnaast renoveren we een aantal wegen en bruggen, zoals de Kolkersbrug. Dat kost ruim 4 ton. 

Beuningen

Inwoners uit Beuningen hebben het afgelopen jaar plannen gemaakt om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. Denk aan de wegen, het groen, duurzaamheid en een eigen dorpshuis. Jaimi van Essen: “we stellen nu 300.000 euro beschikbaar om het dorp Beuningen te ondersteunen. En ook voor Glane zijn we dichtbij de presentatie van het visiedocument, dat in gezamenlijkheid is opgesteld.”

Sociaal domein

Dit is ongeveer de helft van de begroting (30 miljoen). Losser blijft aandacht geven aan het bestrijden van armoede door intensieve begeleiding en hulp om uit de schulden te komen. De succesvolle pilots worden omgezet in structureel beleid. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zeker met een sterke stijging van de zorgvraag, is onze goede samenwerking met huisartsen, onderwijs en zorgaanbieders essentieel.
Nader onderzoek wordt gedaan naar ondersteuning in de zorg met speciale aandacht voor de mantelzorg. Ook werkt Losser aan voorstellen voor het jongerenwerk. Op het gebied van wonen wordt de bouw van woningen die passen bij de toekomstige behoefte gestimuleerd.

 

 

Het college van B&W van Losser presenteert dit jaar een degelijke maar sobere Voorjaarsnota met een visie op de periode 2020 - 2024. Wethouder financiën Harry Nijhuis: “Losser staat er op dit moment financieel prima voor. We hebben in de afgelopen jaren solide financieel beleid gevoerd. We kiezen er nu voor deze succesvolle koers vast te houden.” Op dit moment is er geen reden voor bezuinigingen of verhoging van belastingen. De gemeenteraad zal zich op 30 juni aanstaande over de Voorjaarsnota buigen en aangeven op welke onderwerpen zij andere keuzes wil maken.

Financiële toekomst ongewis

Er zijn een aantal factoren die de toekomst onzeker maken:

  • Door de corona zullen een aantal inkomsten lager uitvallen zoals de toeristenbelasting en andere lokale belastingen.
  • Door de corona crisis zullen ook de kosten voor zorg en uitkeringen hoger uitvallen.
  • Het college verwacht dat in de komende jaren de uitkering per inwoner uit het gemeentefonds lager zal uitvallen door een andere verdeling van de gelden, waardoor grote steden meer krijgen dan het platteland.

Daarom zet Losser reserveert Losser voor 2020 en 2021 € 500.000 per jaar voor te verwachten extra corona uitgaven. In de komende jaren zal er een tekort onstaan van ongeveer € 300,000 maar het college verwacht dat binnen een begroting van 60 miljoen te kunnen oplossen zonder bezuinigingen.

Het bedrag aan nieuwe investeringen daarentegen, houden ze voorlopig beperkt. Tegelijkertijd moet Losser bijvoorbeeld voor ICT, veel extra geld uitgeven om aan alle (landelijke) eisen te kunnen blijven voldoen.”

Nieuwe uitgaven
Nijhuis: “Ondanks onze terughoudende inzet dit jaar is het goed om te noemen dat we de subsidie voor de Tourist Info Losser structureel willen verhogen met 25.000 euro per jaar. Ook continueren we de komende twee jaar de financiële steun van 15.000 euro voor het Actieprogramma Recreatie & Toerisme. Toerisme en recreatie worden immers steeds belangrijker voor Losser. Met deze extra financiële steun waarborgen we dat we de mooie kansen die er liggen ook benutten. In dat kader is het ook prachtig dat we nu de laatste schakel van het Lagapad in Losser gaan aanleggen, een prachtige parel in onze schatkamer.”

Integrale veiligheid en handhaving

“In 2020 wordt nieuw integraal veiligheidsbeleid ter besluitvorming voorgelegd,” aldus burgemeester Cia Kroon. “We zetten in op preventie door voorlichting te geven op scholen en aan specifieke doelgroepen. Daarnaast stimuleren we de gemeenschap om bij te dragen aan repressie door de meldingsbereidheid te verhogen, zodanig dat de weerbaarheid van de samenleving wordt verhoogd. Daarnaast zetten we in op een weerbare ambtelijke organisatie door beter te borgen dat we bij subsidieverlening, opdrachtverstrekking en vergunningverlening niet in zee gaan met partijen met een crimineel verleden. Dit onder andere door het intensiever inzetten van de bibob-toets.”

Handhaving met "groene BOA's"

Wethouder Jaimi van Essen: “Sinds deze coalitieperiode maken we serieus werk van handhaving. Om ook tegemoet te kunnen komen aan de zorgen van inwoners over het verdwijnen van steeds meer houtwallen (denk aan illegale kap), reserveert het college 10.000 euro om Boa’s Domein II in te kunnen huren. Zij zien toe op overtredingen op het gebied van landschap en milieu in onze gemeente.

Duurzaamheid, energietransitie en openbare ruimte

Wethouder Jaimi van Essen gaat veel aandacht besteden aan het duurzaamheidsbeleid. De energietransitie: meer productie van duurzaam opgewekte elektriciteit via wind (6 of 7 windmolens) en zon op daken en/of zonneparken. Er zullen stappen gemaakt worden om Losser West en Beuningen aardgasvrij te maken. Er wordt jaarlijks 780.000 euro uitgetrokken voor de vervanging van wegen, te beginnen in de roofvogelbuurt. Daarnaast renoveren we een aantal wegen en bruggen, zoals de Kolkersbrug. Dat kost ruim 4 ton. 

Beuningen

Inwoners uit Beuningen hebben het afgelopen jaar plannen gemaakt om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. Denk aan de wegen, het groen, duurzaamheid en een eigen dorpshuis. Jaimi van Essen: “we stellen nu 300.000 euro beschikbaar om het dorp Beuningen te ondersteunen. En ook voor Glane zijn we dichtbij de presentatie van het visiedocument, dat in gezamenlijkheid is opgesteld.”

Sociaal domein

Dit is ongeveer de helft van de begroting (30 miljoen). Losser blijft aandacht geven aan het bestrijden van armoede door intensieve begeleiding en hulp om uit de schulden te komen. De succesvolle pilots worden omgezet in structureel beleid. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zeker met een sterke stijging van de zorgvraag, is onze goede samenwerking met huisartsen, onderwijs en zorgaanbieders essentieel.
Nader onderzoek wordt gedaan naar ondersteuning in de zorg met speciale aandacht voor de mantelzorg. Ook werkt Losser aan voorstellen voor het jongerenwerk. Op het gebied van wonen wordt de bouw van woningen die passen bij de toekomstige behoefte gestimuleerd.

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.