Nieuws & Agenda

Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit of je jong bent, ook nog een baan hebt of juist als oudere voor je naaste zorgt? Daar heeft de gemeente Losser op verzoek van de raad onderzoek naar laten doen.

Wethouder Anja Prins : “Met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport dat we nu hebben, kunnen we de ondersteuning aan mantelzorgers verder verbeteren”, aldus wethouder Anja Prins, “en dat willen we ook graag, want we waarderen enorm wat ze allemaal doenHet rapport geeft waardevolle informatie. Waar het gaat om betere informatievoorziening, gaan we de informatie op onze website onder de loep nemen en aanpassen. Ook zullen we gesprekken voeren met Fundament en de zorgprofessionals hoe we deze aanbevelingen kunnen omzetten in daden”.

Bekendheid/ informatievoorziening:

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten op de hoogte is van de ondersteuningsmogelijkheden, of wel eens heeft gehoord van het (mantelzorg)ondersteunings-aanbod in de gemeente Losser. Uit de gesprekken komt naar voren dat mantelzorgers het lastig vinden om alle informatie te vinden die ze nodig hebben, zij hebben behoefte aan een centrale plek, zowel digitaal als fysiek, waar zij informatie kunnen vinden over o.a. wet- en regelgeving, aanvragen van voorzieningen, de (mantelzorg)ondersteuningsmogelijkheden en zorgaanbieders.

Aanbod

Het blijkt dat mantelzorgers graag ondersteuning wensen op de vlakken waar zij spanning ervaren, namelijk op het emotionele gebied (het ervaren van meer negatieve gevoelens) en (lichamelijke) gezondheid. Ook hebben zij behoefte aan ondersteuning op sociaal gebied (relaties met anderen) en bij het vinden van balans in zorgtaken en privé.

Mantelzorgers zouden graag gebruik maken van respijtzorg (tijdelijke vervanging van de mantelzorger), coaching/persoonlijke begeleiding of bijgestaan worden door een mantelzorgconsulent. Door inzet van de mantelzorgconsulent krijgen mantelzorgers tijdig de juiste ondersteuning en wordt hiermee verergering van problemen voorkomen.

Er is ook een grote groep mantelzorgers die op dit moment (nog) geen behoefte heeft aan ondersteuning.

Onderzoeksopzet

In totaal hebben 188 respondenten deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juni tot en met november 2020. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek en een verdieping hierop door middel van interviews met mantelzorgers, zorgprofessionals en medewerkers van Stichting Fundament, die het ondersteuningsaanbod uitvoert voor de gemeente Losser.

 

 

Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit of je jong bent, ook nog een baan hebt of juist als oudere voor je naaste zorgt? Daar heeft de gemeente Losser op verzoek van de raad onderzoek naar laten doen.

Wethouder Anja Prins : “Met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport dat we nu hebben, kunnen we de ondersteuning aan mantelzorgers verder verbeteren”, aldus wethouder Anja Prins, “en dat willen we ook graag, want we waarderen enorm wat ze allemaal doenHet rapport geeft waardevolle informatie. Waar het gaat om betere informatievoorziening, gaan we de informatie op onze website onder de loep nemen en aanpassen. Ook zullen we gesprekken voeren met Fundament en de zorgprofessionals hoe we deze aanbevelingen kunnen omzetten in daden”.

Bekendheid/ informatievoorziening:

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten op de hoogte is van de ondersteuningsmogelijkheden, of wel eens heeft gehoord van het (mantelzorg)ondersteunings-aanbod in de gemeente Losser. Uit de gesprekken komt naar voren dat mantelzorgers het lastig vinden om alle informatie te vinden die ze nodig hebben, zij hebben behoefte aan een centrale plek, zowel digitaal als fysiek, waar zij informatie kunnen vinden over o.a. wet- en regelgeving, aanvragen van voorzieningen, de (mantelzorg)ondersteuningsmogelijkheden en zorgaanbieders.

Aanbod

Het blijkt dat mantelzorgers graag ondersteuning wensen op de vlakken waar zij spanning ervaren, namelijk op het emotionele gebied (het ervaren van meer negatieve gevoelens) en (lichamelijke) gezondheid. Ook hebben zij behoefte aan ondersteuning op sociaal gebied (relaties met anderen) en bij het vinden van balans in zorgtaken en privé.

Mantelzorgers zouden graag gebruik maken van respijtzorg (tijdelijke vervanging van de mantelzorger), coaching/persoonlijke begeleiding of bijgestaan worden door een mantelzorgconsulent. Door inzet van de mantelzorgconsulent krijgen mantelzorgers tijdig de juiste ondersteuning en wordt hiermee verergering van problemen voorkomen.

Er is ook een grote groep mantelzorgers die op dit moment (nog) geen behoefte heeft aan ondersteuning.

Onderzoeksopzet

In totaal hebben 188 respondenten deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juni tot en met november 2020. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek en een verdieping hierop door middel van interviews met mantelzorgers, zorgprofessionals en medewerkers van Stichting Fundament, die het ondersteuningsaanbod uitvoert voor de gemeente Losser.

 

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser