Nieuws & Agenda

College B&W kiest voorkeursscenario 3A voor Aloysiusschool

In het kader van Pitstop (Losser geeft gas) dat een jaar geleden gestart is, werd in september van dit jaar begonnen met het haalbaarheidsonderzoek naar de herinvulling van de Aloysiusschool. Mede op basis van reacties van de fracties uit de gemeenteraad heeft het college nu voorkeursscenario 3A gekozen voor de herinvulling van de Aloysiusschool.

Waaruit bestaat dit scenario

 • De Aloysiusschool krijgt een culturele functie
  • Een multifunctionele zaal met 200 - 300 zitplaatsen. 
  • Een horeca-voorziening
  • Een kleine stadsbrouwerij
  • Huisvesting van organisaties zoals Losser Kunst Collectef, Historische Kring, de Rommelpot etc.

Instemming gemeenteraad

Op 1 februari 2022 vraagt het college de gemeenteraad toestemming om dit voorkeursscenario verder uit te mogen werken. De verwachting is dat de uitwerking eind 2022 gereed is.

Wat is de doelstelling

De ‘nieuwe’ Aloysiusschool moet een bijdrage leveren aan het opwaarderen en functioneren van het centrum van het dorp Losser. De nieuwe functie moet extra ‘reuring’ in het dorp opleveren en aan het voorzieningenniveau in Losser in het algemeen.

Waar bestaat de uitwerking uit

 • De Aloysiusschool is een oud gebouw dat dringend aan onderhoud toe is. Tevens moet het verduurzaamd worden en uitgebreid. De kosten hiervan worden nu geraamd op zo'n 1,3 miljoen euro.
 • De partijen waar in het vooronderzoek gepraat is, moet de keuze maken of ze gebruik willen maken van de Aloysiusschool en tegen welke voorwaarden / kosten.
 • Tevens moet bepaald worden wie het pand gaat beheren, de gemeente of een andere organisatie.
 • Zeer belangerijk is ook de jaarlijkse exploitatie. De verwachting is dat een dergelijk gebouw zich niet volledig kan bedruipen, maar het tekort moet wel binnen de perken blijven.

 

 

 

In het kader van Pitstop (Losser geeft gas) dat een jaar geleden gestart is, werd in september van dit jaar begonnen met het haalbaarheidsonderzoek naar de herinvulling van de Aloysiusschool. Mede op basis van reacties van de fracties uit de gemeenteraad heeft het college nu voorkeursscenario 3A gekozen voor de herinvulling van de Aloysiusschool.

Waaruit bestaat dit scenario

 • De Aloysiusschool krijgt een culturele functie
  • Een multifunctionele zaal met 200 - 300 zitplaatsen. 
  • Een horeca-voorziening
  • Een kleine stadsbrouwerij
  • Huisvesting van organisaties zoals Losser Kunst Collectef, Historische Kring, de Rommelpot etc.

Instemming gemeenteraad

Op 1 februari 2022 vraagt het college de gemeenteraad toestemming om dit voorkeursscenario verder uit te mogen werken. De verwachting is dat de uitwerking eind 2022 gereed is.

Wat is de doelstelling

De ‘nieuwe’ Aloysiusschool moet een bijdrage leveren aan het opwaarderen en functioneren van het centrum van het dorp Losser. De nieuwe functie moet extra ‘reuring’ in het dorp opleveren en aan het voorzieningenniveau in Losser in het algemeen.

Waar bestaat de uitwerking uit

 • De Aloysiusschool is een oud gebouw dat dringend aan onderhoud toe is. Tevens moet het verduurzaamd worden en uitgebreid. De kosten hiervan worden nu geraamd op zo'n 1,3 miljoen euro.
 • De partijen waar in het vooronderzoek gepraat is, moet de keuze maken of ze gebruik willen maken van de Aloysiusschool en tegen welke voorwaarden / kosten.
 • Tevens moet bepaald worden wie het pand gaat beheren, de gemeente of een andere organisatie.
 • Zeer belangerijk is ook de jaarlijkse exploitatie. De verwachting is dat een dergelijk gebouw zich niet volledig kan bedruipen, maar het tekort moet wel binnen de perken blijven.

 

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.