Nieuws & Agenda

Gemeente Losser ondersteunt ondernemers met lastenverlichting

Net als in 2020 ondersteunt de gemeente Losser in 2021 de ondernemers met lastenverlichting. Wethouder Nijhus heeft vandaag in een persbijeenkomst de maatregelen toegelicht.

Geen BIZ belasting

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft vanmorgen besloten om in 2021 geen BIZ belasting te heffen. De Bedrijven Investering Zone (BIZ) belasting wordt geheven bij ondernemers in het kernwinkelgebied van dorp Losser. De opbrengst hiervan € 85.000 wordt vervolgens als subsidie verstrekt aan CML (Centrum Management Losser) die promotionele activiteiten organiseert om mensen naar dorp Losser te trekken. Nu de BIZ niet geheven wordt, wordt de subsidie aan CML wel gehandhaafd en bekostigd uit de post "Corona" die voor € 500.000 op de begroting staat. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het niet heffen van de BIZ belasting.

De kernen Overdinkel en De Lutte krijgen elk € 2.000 voor promotionele activiteten.

Toeristenbelasting

Net als in 2020 wordt ook in 2021 geen voorheffing toeristenbelasting geincasseerd, maar wordt deze achteraf afgerekend.

Marktgelden

Voor 2020 was het zo dat een ondernemer die op de markt stond en door overmacht 4 weken aaneengesloten  afwezig was geen marktgeld hoefde te betalen over die periode. In 2020 zijn de 4 weken teruggebracht tot 1 week. Dit blijft ook zo in 2021.

Acties ondernemers op 3 maart

Er is een landelijke actie gaande  van ondernemers die voornemens zijn op 3 maart hun winkel op te doen. In Losser is Marcel de Jong van Primera een voortrekker hiervan. Wethouder Nijhuis geeft aan dat Losser afwacht wat het landelijk beleid is. Hij doet derhalve ook geen uitspraak of de gemeente Losser gaat handhaven.

 

 

Net als in 2020 ondersteunt de gemeente Losser in 2021 de ondernemers met lastenverlichting. Wethouder Nijhus heeft vandaag in een persbijeenkomst de maatregelen toegelicht.

Geen BIZ belasting

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft vanmorgen besloten om in 2021 geen BIZ belasting te heffen. De Bedrijven Investering Zone (BIZ) belasting wordt geheven bij ondernemers in het kernwinkelgebied van dorp Losser. De opbrengst hiervan € 85.000 wordt vervolgens als subsidie verstrekt aan CML (Centrum Management Losser) die promotionele activiteiten organiseert om mensen naar dorp Losser te trekken. Nu de BIZ niet geheven wordt, wordt de subsidie aan CML wel gehandhaafd en bekostigd uit de post "Corona" die voor € 500.000 op de begroting staat. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het niet heffen van de BIZ belasting.

De kernen Overdinkel en De Lutte krijgen elk € 2.000 voor promotionele activiteten.

Toeristenbelasting

Net als in 2020 wordt ook in 2021 geen voorheffing toeristenbelasting geincasseerd, maar wordt deze achteraf afgerekend.

Marktgelden

Voor 2020 was het zo dat een ondernemer die op de markt stond en door overmacht 4 weken aaneengesloten  afwezig was geen marktgeld hoefde te betalen over die periode. In 2020 zijn de 4 weken teruggebracht tot 1 week. Dit blijft ook zo in 2021.

Acties ondernemers op 3 maart

Er is een landelijke actie gaande  van ondernemers die voornemens zijn op 3 maart hun winkel op te doen. In Losser is Marcel de Jong van Primera een voortrekker hiervan. Wethouder Nijhuis geeft aan dat Losser afwacht wat het landelijk beleid is. Hij doet derhalve ook geen uitspraak of de gemeente Losser gaat handhaven.

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.