Nieuws & Agenda

Lezing "Het Landschap van Twente"

Op woensdag 17 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap. Erik Hurkens en Robert Arends nemen u mee terug in de tijd.

Eerst waren het vooral langdurende geologische processen die het landschap bepaalden. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben het reliëf bepaald met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren. In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen. Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het markesysteem, kunstmest, landgoederen, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken.

Adres: Breedwijs Helmichstraat 42b Oldenzaal

Datum: woensdag 17 november van 19:30 tot 22:00

Kosten: €3,00 (voor leden van het IVN €1,50).

De deelname is beperkt en kan alleen via aanmelding op de website van IVN Oldenzaal-Losser e.o.: https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo

Let op: IVN Oldenzaal-Losser e.o. houdt zich aan de op dat moment geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid. De organisatie behoudt zich het recht voor om de activiteit of inschrijving te annuleren.

Op woensdag 17 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap. Erik Hurkens en Robert Arends nemen u mee terug in de tijd.

Eerst waren het vooral langdurende geologische processen die het landschap bepaalden. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben het reliëf bepaald met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren. In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen. Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het markesysteem, kunstmest, landgoederen, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken.

Adres: Breedwijs Helmichstraat 42b Oldenzaal

Datum: woensdag 17 november van 19:30 tot 22:00

Kosten: €3,00 (voor leden van het IVN €1,50).

De deelname is beperkt en kan alleen via aanmelding op de website van IVN Oldenzaal-Losser e.o.: https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo

Let op: IVN Oldenzaal-Losser e.o. houdt zich aan de op dat moment geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid. De organisatie behoudt zich het recht voor om de activiteit of inschrijving te annuleren.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser