Nieuws & Agenda

Nieuwbouw Aldi Overdinkel

Aldi Overdinkel wil verhuizen en is van plan om aan de Hoofdstraat 189-195 een nieuwe supermarkt te bouwen. De huidige winkel is te klein en voldoet niet meer aan de eisen die Aldi en haar klanten aan een supermarkt stellen. Op de plaats van de oude Aldi zouden tien appartementen kunnen komen.

Betrekken omwonenden

Het college vindt het belangrijk dat de direct omwonenden vooraf worden betrokken bij de nieuwe plannen. De ontwikkelende partijen, waaronder Aldi, hebben een duidelijke opdracht gekregen om hiervoor zorg te dragen. Vanwege de coronarichtlijnen is een fysieke informatieavond niet mogelijk. Direct omwonenden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd door de ontwikkelende partijen. Alle andere inwoners worden natuurlijk via de reguliere procedure betrokken, als het plan ter inzage wordt gelegd.

Daarnaast legt het college aan de raad voor om de verschillende vergunningen die nodig zijn, te combineren in één procedure. Dat maakt het proces minder lang en ingewikkeld.

Het is de bedoeling dat er woningen komen in het middensegment, die ook bereikbaar zijn voor starters. 

Voor de bouw van de supermarktwinkel en de appartementen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan voor de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd.

Aldi Overdinkel wil verhuizen en is van plan om aan de Hoofdstraat 189-195 een nieuwe supermarkt te bouwen. De huidige winkel is te klein en voldoet niet meer aan de eisen die Aldi en haar klanten aan een supermarkt stellen. Op de plaats van de oude Aldi zouden tien appartementen kunnen komen.

Betrekken omwonenden

Het college vindt het belangrijk dat de direct omwonenden vooraf worden betrokken bij de nieuwe plannen. De ontwikkelende partijen, waaronder Aldi, hebben een duidelijke opdracht gekregen om hiervoor zorg te dragen. Vanwege de coronarichtlijnen is een fysieke informatieavond niet mogelijk. Direct omwonenden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd door de ontwikkelende partijen. Alle andere inwoners worden natuurlijk via de reguliere procedure betrokken, als het plan ter inzage wordt gelegd.

Daarnaast legt het college aan de raad voor om de verschillende vergunningen die nodig zijn, te combineren in één procedure. Dat maakt het proces minder lang en ingewikkeld.

Het is de bedoeling dat er woningen komen in het middensegment, die ook bereikbaar zijn voor starters. 

Voor de bouw van de supermarktwinkel en de appartementen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan voor de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser