Nieuws & Agenda

Paaskaars 2019 in De Lutte voor Marietje Brookhuis

Vanwege alle maatregelen kon de paaskaars van 2019 vorig jaar niet uitgereikt worden. De locatieraad van de Lutter Plechelmuskerk heeft deze op Eerste Paasdag uitgereikt samen met de kaars van 2020.

Paaskaars 2019 voor Marietje Brookhuis

De paaskaars van 2019 ging naar Marietje Brookhuis. Zij is al meer dan 35 jaar vrijwilligster in de Lutter parochie. Eigenlijk al vanaf het begin dat er vrijwilligers in deze kerk aangesteld werden. Mevrouw Brookhuis heeft zich toen aangesloten bij de Liturgie en avondwake groep. Tot op heden is zij lectrice in de diverse vieringen in de katholieke kerk van De Lutte.

Zij is voorgangster bij avondwakes en uitvaart- en afscheidsvieringen en de daarbij horende begeleiding naar kerkhof of crematie. Zij heeft altijd inspiratie voor mooie teksten en neemt de moeite er iets moois van te maken. Goed inleven in de situatie, goed luisteren en meedenken zijn sterke kenmerken van haar. Zij is actief bij de aankleding van de vieringen en de bloemverzorging en zeer betrokken bij het wel en wee van de Lutter geloofsgemeenschap. Kortom, zo’n vrijwilligster die onmisbaar is voor de Lutter kerk. In de viering van Eerste Paasdag werd door pastoor Munsterhuis de kaars uitgereikt aan mevrouw Brookhuis.

Paaskaars 2020 voor mensen in de Lutte met aandacht voor de medemens

De paaskaars van 2020 werd toegekend aan alle mensen die in het afgelopen moeilijke jaar zorg, aandacht en belangstelling hebben gegeven aan de medemens. Dit zijn mensen van de Lutter geloofsgemeenschap, maar ook dorpsbewoners buiten de kerkgemeenschap. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de medemens in moeilijke tijden verdiend deze kaars. Aangezien de kaars moeilijk te verdelen is wordt deze als symbool voor de hele Lutter dorpsgemeenschap in de Plechelmuskerk een plekje geven bij de patroonheilige van De Lutte, Sint Plechelmus.

Foto door: delutte.com

Vanwege alle maatregelen kon de paaskaars van 2019 vorig jaar niet uitgereikt worden. De locatieraad van de Lutter Plechelmuskerk heeft deze op Eerste Paasdag uitgereikt samen met de kaars van 2020.

Paaskaars 2019 voor Marietje Brookhuis

De paaskaars van 2019 ging naar Marietje Brookhuis. Zij is al meer dan 35 jaar vrijwilligster in de Lutter parochie. Eigenlijk al vanaf het begin dat er vrijwilligers in deze kerk aangesteld werden. Mevrouw Brookhuis heeft zich toen aangesloten bij de Liturgie en avondwake groep. Tot op heden is zij lectrice in de diverse vieringen in de katholieke kerk van De Lutte.

Zij is voorgangster bij avondwakes en uitvaart- en afscheidsvieringen en de daarbij horende begeleiding naar kerkhof of crematie. Zij heeft altijd inspiratie voor mooie teksten en neemt de moeite er iets moois van te maken. Goed inleven in de situatie, goed luisteren en meedenken zijn sterke kenmerken van haar. Zij is actief bij de aankleding van de vieringen en de bloemverzorging en zeer betrokken bij het wel en wee van de Lutter geloofsgemeenschap. Kortom, zo’n vrijwilligster die onmisbaar is voor de Lutter kerk. In de viering van Eerste Paasdag werd door pastoor Munsterhuis de kaars uitgereikt aan mevrouw Brookhuis.

Paaskaars 2020 voor mensen in de Lutte met aandacht voor de medemens

De paaskaars van 2020 werd toegekend aan alle mensen die in het afgelopen moeilijke jaar zorg, aandacht en belangstelling hebben gegeven aan de medemens. Dit zijn mensen van de Lutter geloofsgemeenschap, maar ook dorpsbewoners buiten de kerkgemeenschap. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de medemens in moeilijke tijden verdiend deze kaars. Aangezien de kaars moeilijk te verdelen is wordt deze als symbool voor de hele Lutter dorpsgemeenschap in de Plechelmuskerk een plekje geven bij de patroonheilige van De Lutte, Sint Plechelmus.

Foto door: delutte.com

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser