Nieuws & Agenda

Aanpak kruising LAGA fietspad en Hoofdstraat

Op 23 december schreef Hallo Losser dat de voorbereiding van de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat niet erg voortvarend werd aangepakt. Naar aanleiding van een aantal reacties op dit artikel is Hallo Losser er verder ingedoken. Op 24 december heeft Hallo Losser de gemeente onderstaande vragen gesteld. Na enkele "aanmaningen" kwam de gemeente vandaag met antwoorden.

Welk verkeersbureau heeft de opdracht ontvangen? 

Bureau Goudappel

Op welke datum is de opdracht verstrekt? 

  In november 2020 is opdracht gegeven voor een eerste studie 

Wanneer hebben zij het ontwerp opgeleverd? 

Dat is in verschillende fasen gebeurd, voorlopige ontwerpen zijn besproken met de provincie (wegbeheerder) en leiden tot aanpassingen /verbeteringen.

Waarom moet de uitwerking zo lang duren dat pas in februari/maart 2022 een informatiebijeenkomst plaats kan vinden? 

Omdat er een bezwarenprocedure liep bij de Raad van State waardoor nog niet bekend was of het fietspad er wel zou komen. Uitspraak is in oktober ’21 bekend geworden. Omdat het fietspad pas in voorjaar/zomer van 2022 wordt aangelegd is er nog geen grote prioriteit aan gegeven. Dit liep samen op, na de uitspraak, met het uitwerken van ontwerp van deze laatste fase van het nieuwe fietspad, waarin ook een tweetal vlonders zijn opgenomen.

Waarom zou in februari/maart het definitieve ontwerp nog niet opgeleverd kunnen worden?  

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt in het ontwerp. We streven er naar dit tijdens de informatiebijeenkomst te delen.

Moet voor de realisatie van dit ontwerp een inspraakprocedure plaatsvinden? 

Nee, het past allemaal in het bestemmingsplan (functie verkeer)

Is het streven van de gemeente om de oversteek te realiseren voordat het fietspad gereed is? 

Ja, dat is zeker het streven. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe fietspad op een veilige manier gebruikt kan worden.

Op 23 december schreef Hallo Losser dat de voorbereiding van de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat niet erg voortvarend werd aangepakt. Naar aanleiding van een aantal reacties op dit artikel is Hallo Losser er verder ingedoken. Op 24 december heeft Hallo Losser de gemeente onderstaande vragen gesteld. Na enkele "aanmaningen" kwam de gemeente vandaag met antwoorden.

Welk verkeersbureau heeft de opdracht ontvangen? 

Bureau Goudappel

Op welke datum is de opdracht verstrekt? 

  In november 2020 is opdracht gegeven voor een eerste studie 

Wanneer hebben zij het ontwerp opgeleverd? 

Dat is in verschillende fasen gebeurd, voorlopige ontwerpen zijn besproken met de provincie (wegbeheerder) en leiden tot aanpassingen /verbeteringen.

Waarom moet de uitwerking zo lang duren dat pas in februari/maart 2022 een informatiebijeenkomst plaats kan vinden? 

Omdat er een bezwarenprocedure liep bij de Raad van State waardoor nog niet bekend was of het fietspad er wel zou komen. Uitspraak is in oktober ’21 bekend geworden. Omdat het fietspad pas in voorjaar/zomer van 2022 wordt aangelegd is er nog geen grote prioriteit aan gegeven. Dit liep samen op, na de uitspraak, met het uitwerken van ontwerp van deze laatste fase van het nieuwe fietspad, waarin ook een tweetal vlonders zijn opgenomen.

Waarom zou in februari/maart het definitieve ontwerp nog niet opgeleverd kunnen worden?  

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt in het ontwerp. We streven er naar dit tijdens de informatiebijeenkomst te delen.

Moet voor de realisatie van dit ontwerp een inspraakprocedure plaatsvinden? 

Nee, het past allemaal in het bestemmingsplan (functie verkeer)

Is het streven van de gemeente om de oversteek te realiseren voordat het fietspad gereed is? 

Ja, dat is zeker het streven. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe fietspad op een veilige manier gebruikt kan worden.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.