Nieuws & Agenda

Afscheid bestuursleden Historische Kring Losser

Op maandag 12 september hield de Historische Kring Losser (HKL) haar ledenavond bij Grand Café Smit. Op deze avond werd de film “Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” vertoond.

“Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” en Smokkelfilm vertoond

De film “Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” gaat over een winkeltje aan de Scholtinkstraat hoek Smitsbreeweg. De winkel werd geopend in 1927 en sloot haar deuren op 2 augustus 1986. Deze 8mm film is de eerste film die met geld van de opbrengst van de Rabobank Club Support is gedigitaliseerd. Om de 8mm films te behouden, aangezien de kwaliteit in de loop der jaren afneemt, wil de HKL deze films digitaliseren.

Daarnaast kregen de ongeveer 70 aanwezige leden de Smokkelfilm te zien welke is gemaakt door de Stichting Bruisend Overdinkel gevolgd door een lezing door Georg van Slageren over Bommen Berend.

Afscheid bestuursleden

Aan het begin van de avond stelde oud-voorzitter Chris Meekers de nieuwe voorzitter, Stefan Korf, voor aan de leden. Na een korte toespraak van Stefan Korf was zijn eerste taak deze avond om afscheid te nemen van zeven bestuursleden. Zij hadden hun werkzaamheden kort voor of tijdens de Coronapandemie beëindigd. Door deze pandemie was het echter niet mogelijk om eerder afscheid van hen te nemen. Stefan Korf meldde dat de bestuursleden die afscheid namen de afgelopen jaren samen 114 jaar bestuurservaring hadden.

Er werd afscheid genomen van Thea Evers. Ze heeft 36 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 29 jaar als voorzitter en aan de wieg heeft gestaan van de groei van de stichting. Naast het voorzitterschap heeft ze boeken geschreven over de historie van Losser, geeft ze lezingen namens de HKL en is ze nog namens de HKL lid van de monumentencommissie van de gemeente Losser. Ze maakt ook deel uit van de redactie van “Oet Dorp en Marke”, het kwartaaltijdschrift van de HKL

Georg van Slageren is ook lid van deze redactie. Hij was bestuurslid sinds 1996. Was penningmeester tot 2006 en daarna tot 2019 secretaris. Hij heeft ook diverse boeken over Losser geschreven en geeft lezingen. Hij ontving eveneens een attentie en bloemen.

Ook werd er afscheid genomen van Harry Dekkers. Hij werd bestuurslid in 2005 en een jaar later werd hij penningmeester. Hij is auteur van onder andere het boek ‘Losser weer vrij’, dat werd uitgegeven voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Losser ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de bevrijding. De heer Dekkers is tevens de initiator van het basisscholenproject over de Tweede Wereldoorlog en maakt deel uit van de werkgroep Markestenen.

Chris Meekers was als “tussenpaus” voorzitter in de periode tussen het voorzitterschap van Thea Evers en Stefan Korf. Hij maakte sinds 2012 deel uit van het bestuur. Daarnaast verzorgde hij de ledenadministratie.

Postuum werd er afscheid genomen van Bennie Nijhof die in 2021 is overleden. Hij was kort na de oprichting van de HKL, in 1969, al lid en maakte vanaf 2007 deel uit van het bestuur. Bennie was de promotor van de HKL in Overdinkel. Hij gaf daar diverse lezingen en schreef regelmatig artikelen in het kwartaalblad. Tevens was hij lid van de gemeentelijke monumentencommissie. Zijn echtgenote nam het aandenken en de bloemen in ontvangst.

Van twee overige afscheidnemende bestuursleden, Gerda Hogebrink en Peter Heerink, die om persoonlijke redenen niet aanwezig konden zijn, zal tijdens een andere gelegenheid afscheid worden genomen. Gerda Hogebrink was sinds 1999 algemeen bestuurslid en verzorgt nog steeds samen met Thea Evers het knipselarchief. Gerda maakt voor de nieuwsjaarreceptie kniepertjes en boerenjongens die wereldberoemd zijn in Losser en omstreken. Peter Heerink is vanaf 2014 bestuurslid geweest, waarvan anderhalf jaar secretaris. Hij is nog steeds zeer actief binnen de vereniging. Zo verzorgt hij de digitale nieuwsbrief van de HKL, stuurt de genealogiewerkgroep aan en geeft leiding aan de “fotogroep” die oude krantenfoto’s digitaliseert en benoemt.

De volgende ledenavond is op maandag 24 oktober om 20.00 uur bij Grand Café Smit.

Foto : Er zijn die avond foto’s gemaakt, maar door de beamer overbelicht. Daarom deze foto van het bestuur in 2019.

Van links naar rechts: Andries Kuperus, Gerda Hogebrink, André van der Veer, Bennie Nijhof, Chris Meekers, Harry Dekkers, Jack Scholtens, Thea Evers, Georg van Slageren, Peter Heerink en Gerrit Wolf.

 

Op maandag 12 september hield de Historische Kring Losser (HKL) haar ledenavond bij Grand Café Smit. Op deze avond werd de film “Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” vertoond.

“Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” en Smokkelfilm vertoond

De film “Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” gaat over een winkeltje aan de Scholtinkstraat hoek Smitsbreeweg. De winkel werd geopend in 1927 en sloot haar deuren op 2 augustus 1986. Deze 8mm film is de eerste film die met geld van de opbrengst van de Rabobank Club Support is gedigitaliseerd. Om de 8mm films te behouden, aangezien de kwaliteit in de loop der jaren afneemt, wil de HKL deze films digitaliseren.

Daarnaast kregen de ongeveer 70 aanwezige leden de Smokkelfilm te zien welke is gemaakt door de Stichting Bruisend Overdinkel gevolgd door een lezing door Georg van Slageren over Bommen Berend.

Afscheid bestuursleden

Aan het begin van de avond stelde oud-voorzitter Chris Meekers de nieuwe voorzitter, Stefan Korf, voor aan de leden. Na een korte toespraak van Stefan Korf was zijn eerste taak deze avond om afscheid te nemen van zeven bestuursleden. Zij hadden hun werkzaamheden kort voor of tijdens de Coronapandemie beëindigd. Door deze pandemie was het echter niet mogelijk om eerder afscheid van hen te nemen. Stefan Korf meldde dat de bestuursleden die afscheid namen de afgelopen jaren samen 114 jaar bestuurservaring hadden.

Er werd afscheid genomen van Thea Evers. Ze heeft 36 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 29 jaar als voorzitter en aan de wieg heeft gestaan van de groei van de stichting. Naast het voorzitterschap heeft ze boeken geschreven over de historie van Losser, geeft ze lezingen namens de HKL en is ze nog namens de HKL lid van de monumentencommissie van de gemeente Losser. Ze maakt ook deel uit van de redactie van “Oet Dorp en Marke”, het kwartaaltijdschrift van de HKL

Georg van Slageren is ook lid van deze redactie. Hij was bestuurslid sinds 1996. Was penningmeester tot 2006 en daarna tot 2019 secretaris. Hij heeft ook diverse boeken over Losser geschreven en geeft lezingen. Hij ontving eveneens een attentie en bloemen.

Ook werd er afscheid genomen van Harry Dekkers. Hij werd bestuurslid in 2005 en een jaar later werd hij penningmeester. Hij is auteur van onder andere het boek ‘Losser weer vrij’, dat werd uitgegeven voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Losser ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de bevrijding. De heer Dekkers is tevens de initiator van het basisscholenproject over de Tweede Wereldoorlog en maakt deel uit van de werkgroep Markestenen.

Chris Meekers was als “tussenpaus” voorzitter in de periode tussen het voorzitterschap van Thea Evers en Stefan Korf. Hij maakte sinds 2012 deel uit van het bestuur. Daarnaast verzorgde hij de ledenadministratie.

Postuum werd er afscheid genomen van Bennie Nijhof die in 2021 is overleden. Hij was kort na de oprichting van de HKL, in 1969, al lid en maakte vanaf 2007 deel uit van het bestuur. Bennie was de promotor van de HKL in Overdinkel. Hij gaf daar diverse lezingen en schreef regelmatig artikelen in het kwartaalblad. Tevens was hij lid van de gemeentelijke monumentencommissie. Zijn echtgenote nam het aandenken en de bloemen in ontvangst.

Van twee overige afscheidnemende bestuursleden, Gerda Hogebrink en Peter Heerink, die om persoonlijke redenen niet aanwezig konden zijn, zal tijdens een andere gelegenheid afscheid worden genomen. Gerda Hogebrink was sinds 1999 algemeen bestuurslid en verzorgt nog steeds samen met Thea Evers het knipselarchief. Gerda maakt voor de nieuwsjaarreceptie kniepertjes en boerenjongens die wereldberoemd zijn in Losser en omstreken. Peter Heerink is vanaf 2014 bestuurslid geweest, waarvan anderhalf jaar secretaris. Hij is nog steeds zeer actief binnen de vereniging. Zo verzorgt hij de digitale nieuwsbrief van de HKL, stuurt de genealogiewerkgroep aan en geeft leiding aan de “fotogroep” die oude krantenfoto’s digitaliseert en benoemt.

De volgende ledenavond is op maandag 24 oktober om 20.00 uur bij Grand Café Smit.

Foto : Er zijn die avond foto’s gemaakt, maar door de beamer overbelicht. Daarom deze foto van het bestuur in 2019.

Van links naar rechts: Andries Kuperus, Gerda Hogebrink, André van der Veer, Bennie Nijhof, Chris Meekers, Harry Dekkers, Jack Scholtens, Thea Evers, Georg van Slageren, Peter Heerink en Gerrit Wolf.

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser