Nieuws & Agenda

Donatie voor de Stichting Leergeld Losser

De Stichting Leergeld Losser heeft een donatie ontvangen van de Stichting Het Staringmonument Losser. De secretaris van de Stichting Leergeld Losser ontving dinsdag 20 september, uit handen van de voorzitter van de Stichting Het Staringmonument, Leo Jonkman, een cheque ter waarde van maar liefst 750 euro.

Schatkamerpluym

In juli van dit jaar mocht de Stichting Het Staringmonument uit Losser de tweede Schatkamerpluym in ontvangst nemen uit handen van wethouder Jimme Nordkamp. De Stichting Het Staringmonument was genomineerd met 3 anderen, de Halloweengroep, het Breugheliaans festijn en camperplaats Skop’nboer. Na veel wikken en wegen koos de jury voor de Stichting Staringmonument, vanwege de aandacht die ze verdienen met het beheren van de geologische schatkamer. De vondsten zijn te bekijken in het geologiemuseum. De prehistorische geschiedenis komt in dit museum tot leven en draagt bij aan het historisch besef en maakt Losser nog aantrekkelijker voor het toerisme. Naast de tastbare prijs, een prachtige glas in lood hanger, werd ook een bedrag van 750 euro overhandigd.

Stichting Leergeld Losser laat alle kinderen meedoen

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Stichting Leergeld Losser wil kinderen uit Losser wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Doordat Stichting Leergeld het lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles betaalt, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een deelname aan schoolactiviteiten kunnen kinderen gewoon meedoen met hun klasgenoten.

Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen.

Ieder kind doet mee is een initiatief van de gemeente Losser, Stichting Leergeld Losser (SLL), Jeugdsportfonds Losser (JSF) en Jeugdcultuurfonds Losser (JCF). Onze missie is sociale uitsluiting van deze kinderen te voorkomen. Op de site www.losser.nl/iedereenkanmeedoen is te zien welke verschillende mogelijkheden er zijn om kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Losser te ondersteunen.

Leo Jonkman

We zijn blij met de gewonnen prijs dat geeft erkenning en een goed gevoel voor onze Stichting. Het bestuur van de stichting heeft echter besloten om de geldprijs door te geven aan een stichting die die het geld harder nodig heeft dan wij. Door nalatenschap en legaten zijn wij goed in staat om onze eigen broek op te houden. We hebben dan ook gemeend het bedrag door te doneren aan de Stichting Leergeld Losser.”

Frans Coehorst

We zijn heel erg blij met het besluit van het bestuur van de Stichting Het Staringmonument Losser om ons hun prijs van 750 euro te doneren. Hierdoor zijn wij in staat om onze kinderen nog beter te voorzien van de noodzakelijke voorzieningen voor school, sport en het verenigingsleven. We zijn blij met onze donoren uit zowel de zakelijke- als particuliere sector. De gemeente Losser stelt een vast bedrag beschikbaar. Onder andere vanwege de corona en de prijsstijgingen komen er steeds meer aanvragen.

De Stichting Leergeld Losser heeft een donatie ontvangen van de Stichting Het Staringmonument Losser. De secretaris van de Stichting Leergeld Losser ontving dinsdag 20 september, uit handen van de voorzitter van de Stichting Het Staringmonument, Leo Jonkman, een cheque ter waarde van maar liefst 750 euro.

Schatkamerpluym

In juli van dit jaar mocht de Stichting Het Staringmonument uit Losser de tweede Schatkamerpluym in ontvangst nemen uit handen van wethouder Jimme Nordkamp. De Stichting Het Staringmonument was genomineerd met 3 anderen, de Halloweengroep, het Breugheliaans festijn en camperplaats Skop’nboer. Na veel wikken en wegen koos de jury voor de Stichting Staringmonument, vanwege de aandacht die ze verdienen met het beheren van de geologische schatkamer. De vondsten zijn te bekijken in het geologiemuseum. De prehistorische geschiedenis komt in dit museum tot leven en draagt bij aan het historisch besef en maakt Losser nog aantrekkelijker voor het toerisme. Naast de tastbare prijs, een prachtige glas in lood hanger, werd ook een bedrag van 750 euro overhandigd.

Stichting Leergeld Losser laat alle kinderen meedoen

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Stichting Leergeld Losser wil kinderen uit Losser wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Doordat Stichting Leergeld het lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles betaalt, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een deelname aan schoolactiviteiten kunnen kinderen gewoon meedoen met hun klasgenoten.

Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen.

Ieder kind doet mee is een initiatief van de gemeente Losser, Stichting Leergeld Losser (SLL), Jeugdsportfonds Losser (JSF) en Jeugdcultuurfonds Losser (JCF). Onze missie is sociale uitsluiting van deze kinderen te voorkomen. Op de site www.losser.nl/iedereenkanmeedoen is te zien welke verschillende mogelijkheden er zijn om kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Losser te ondersteunen.

Leo Jonkman

We zijn blij met de gewonnen prijs dat geeft erkenning en een goed gevoel voor onze Stichting. Het bestuur van de stichting heeft echter besloten om de geldprijs door te geven aan een stichting die die het geld harder nodig heeft dan wij. Door nalatenschap en legaten zijn wij goed in staat om onze eigen broek op te houden. We hebben dan ook gemeend het bedrag door te doneren aan de Stichting Leergeld Losser.”

Frans Coehorst

We zijn heel erg blij met het besluit van het bestuur van de Stichting Het Staringmonument Losser om ons hun prijs van 750 euro te doneren. Hierdoor zijn wij in staat om onze kinderen nog beter te voorzien van de noodzakelijke voorzieningen voor school, sport en het verenigingsleven. We zijn blij met onze donoren uit zowel de zakelijke- als particuliere sector. De gemeente Losser stelt een vast bedrag beschikbaar. Onder andere vanwege de corona en de prijsstijgingen komen er steeds meer aanvragen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.